Victoria Palace

Vítězné náměstí – dějiny jedné promarněné příležitosti

Je dobře, že bude parcela na Vítězném náměstí postavena? Ano. Je Victoria Palace budova, která odpovídá architektonickému náměstí? Ano. Je tedy historie parcely příběh se šťastným koncem? V žádném případě. Bohužel ne. Celý příběh totiž nápadně připomíná pohádku o dědečkovi, který měnil, až vyměnil.

24. září 2021 poklepali šestkoví politici spolu se zástupci investora na základní kámen stavby polyfunkčního domu Victoria Palace, který dostaví část Vítězného náměstí mezi Verdunskou ulicí a Jugoslávskými partyzány. Nezapomněli rovněž poklepat na svá ramena a pochválit se, jak dlouhý příběh zástavby této parcely přivedli do zdárného konce. Je to pravda? Stěží. Na počátku byla luxusní parcela v samém centru Prahy 6 a městská část, která plánovala přesun úřadu na dostupnější a kapacitnější místo. A na konci? Posuďte sami.

Přinášíme rekapitulaci celého příběhu.

Okolo roku 2005 byla parcela na Vítězném náměstí v majetku městské části a zamýšlena pro stavbu nové budovy radnice.

V roce 2008, za starostování Tomáše Chalupy, Praha 6 plány změnila a chystala se postavit dům, z něhož by městské části plynuly příjmy za pronájem. Za tímto účelem vznikla v lednu 2009 akciová společnost spoluvlastněná Prahou 6 a skupinou PPF.

Roku 2010 proběhla architektonická soutěž, z níž vzešel návrh kancelářské budovy, který výrazně přesahoval okolní zástavbu. Projekt, přezdívaný Lední medvěd, se setkal s hlasitou kritikou zelených zastupitelů i dalších občanů městské šásti.

V červnu 2011 tehdejší radniční koalice ODS a ČSSD otočila a svůj podíl v akciové společnosti prodala za jednorázovou cenu 13,5 milionů Kč plus roční nájem 4,4 miliony, přičemž od roku 2015 by měla městská část za pronájem inkasovat 9 milionů ročně. Marně jsme upozorňovali, že zastupitelé na prostudování smlouvy, kterým se městská část fakticky zřekla kontroly nad osudem zástavby na své parcele, přitom měli jen týden času.

Soudní rozhodnutí z června 2014 dalo za pravdu výtkám Zelených a učinilo definitivní tečku předimenzovanému projektu Ledního medvěda, protože podle soudu došlo při vydání územního rozhodnutí k protiprávnímu navýšení koeficientů zastavěnosti.

Roku 2016 se developerská společnost Vítězné náměstí transformovala ve společnost s ručením omezeným a jejími vlastníky se staly skupiny Penta a Kaprain group. Od roku 2016 vedla společnost rovněž s Prahou 6 soudní spory – radnice neúspěšně vymáhala dlužné platby za věcné břemeno, investor naopak u soudu požadoval jejich snížení.

na sklonku roku 2016 vstoupila Praha 6 do nového jednání s investorem. Ten předložil přepracovaný návrh budovy, ve které se mají nacházet byty a obchodní prostory. Od radnice ovšem investor požadoval odprodej příslušného pozemku, výměnou za nabídku nebytových prostor, které by radnici měly generovat trvalý zisk z pronájmu.

v prosinci 2017 byly zastupitelstvu předloženy parametry dohody ke schválení. Do poslední chvíle se, v neprospěch městské části, měnily pasáže týkající se velikosti nebytových prostor, které si bude moci Praha 6 v budoucnu odkoupit. Největší kontroverze přitom vyvolala cena, za kterou by měla Praha 6 pozemky prodávat. Na její výši totiž existovaly hned tři znalecké posudky, které se významně liší v ceně – přibližně 120,3, dále 151,4 a 202,4 milionů korun. Nejnižší posudek porovnával parcelu na Vítězném náměstí se zahrádkami v Nebušicích a při odhadu výnosnosti pozemku vycházel z vyjádření investora, podle kterého se budou byty prodávat za cenu 85 tisíc Kč za metr čtvereční. Radniční koalice se rozhodla k prodeji za nejnižší cenu a během celé kauzy vyvinula enormní úsilí pro to, aby za prodej utržila co nejméně peněz.

v prosinci 2017, několik dní po zasedání zastupitelstva, podala společnost Vítězné náměstí žádost o územní rozhodnutí projektu Victoria Palace. Ve vyjádření pro média přitom uvedla, že odhaduje průměrný výnos z prodeje bytů 120 tisíc korun za metr čtvereční.

v září 2019 schválilo zastupitelstvo využití opčního práva na budoucí nákup nebytových prostor.

roku 2021 získal projekt Victoria Palace pravomocné stavební rozhodnutí. Investor odhaduje průměrnou cenu bytů na 200 tisíc Kč za metr čtvereční. Praha 6 hledá umístění pro některé odbory úřadu městské části, protože stávající radniční budova má nedostatečnou kapacitu.

Další články z rubriky

Penta získala pozemek na Vítězném náměstí o 80 milionů levněji. Na oplátku teď platí předvolební mejdan Prahy 6

Zelení z Prahy 6 upozorňují na podezřelé okolnosti spojené se Společenským večerem Prahy 6, který se koná 7. září. Uzavřenou akci pro místní politiky, úředníky a podnikatele sponzoruje částkou 500 tisíc korun firma ze skupiny Penta, která od koalice TOP 09, STAN, ANO a KDU-ČSL získala před několika měsíci pozemek za nízkou cenu.

Zajímá mě více »