ledni medved

Lední medvěd na Vítězné náměstí nepatří

Členové Strany zelených prostřednictvím účastníka řízení Šestka sobě předali stavebnímu úřadu námitky k záměru společnosti PPF o umístění stavby na obecním pozemku na Vítězném náměstí. Stavební úřad se s námitkami musí před vydáním rozhodnutí věcně vypořádat.

Zelení vytýkají návrhu zásadní nesoulad s platnou legislativou. Projednávaný záměr je v rozporu s územním plánem, když nesplňuje stanovenou výškovou regulaci, je v rozporu s charakterem území a zásadně narušuje urbanistické a architektonické hodnoty v území, a porušuje tak požadavky památkové ochrany.

Umisťovaná budova nerespektuje stávající zástavbu náměstí a Engelovu regulaci území. Dominovala by náměstí a působila negativně kontrastně. Je určena pro komerční administrativu a jen minimální veřejné využití. Území je nutné řešit v kontextu celého náměstí a jeho funkcí pro veřejnost.

Investor také nedoložil rozptylovou a hlukovou studii, ačkoli je zřejmé, že stavba se umisťuje do silně zatížené lokality, a nelze proto posoudit, zda nebudou překročeny limity znečištění. Zelení na toto již dříve upozorňovali ve zjišťovacím řízení EIA a žádali kompletní posouzení vlivů na životní prostředí.

Zelení na projednání upozornili také na to, že volení představitelé obce nehájí zájmy občanů, neboť k navrženému objektu dosud nepřijali žádné oficiální stanovisko a veškeré úkony spojené s projednáním nechávají na úřednících městské části.

Ti přitom postupují v rozporu s vyjádřením věcně příslušného člena rady Gebouského, který v červnu 2011 na jednání zastupitelstva řekl: „Já na úvod ještě odpovím paní ing. Smutné. Expertní skupina jednoznačně, všemi hlasy, kromě zástupců zelených, podpořila projekt skupiny CMC na prvním místě, druhý Cigler, Marani. Projekt arch. Hubičky jednoznačně odmítla. To jsou jednoznačná východiska zástupců městské části, která jsou povinně a která snad prezentovali i zástupcům PPF. Na stanovisku městské části se vůbec nic nemění a ani nepředpokládám, že by se do budoucna něco měnit mělo. To je odpověď k tomu, k čemu byla expertní skupina. Ta expertní skupina byla k tomu, abychom měli jednoznačné stanovisko pro zástupce městské části. To je odpověď paní ing. Smutné.“

Expertní stanovisko objednané obcí a prezentované v dubnu 2011 doporučuje vybrat jiný návrh, než ten předložený architektem Hubičkou.

Kromě věcných námitek upozornili Zelení na podjatost stavebního úřadu, resp. všech zaměstnanců úřadu Městské části Praha 6, kteří jsou v přímé podřízenosti Radě městské části. „Rada připravila a schválila smlouvy umožňující PPF stavět na obecním pozemku, zavázala se ve smlouvě k tomu, že nebude investorovi komplikovat přípravy stavby. Současně pravidelně zadává úkoly všem vedoucím odborů, kteří mají s řízením o umístění stavby Titanik co do činění, a také jim pravidelně rozděluje odměny. Je proto jen těžko představitelné, že by úředníci mohli v této věci rozhodovat nezávisle na přáních politického vedení města,“ uvedla k tomu zastupitelka Petra Kolínská.

 

Další články z rubriky

Koaliční smlouva podepsána. Starostou bude Jakub Stárek, Petr Palacký bude radním pro životní prostředí a klima

Koaliční smlouvu pro následující volební období v Praze 6 uzavřely tři politické kluby. Jedná se o koalici ODS a KDU-ČSL, dále STAN s podporou Zelených a klub PRAHA 6 SOBĚ. Podpisem smlouvy tak byla završena řada jednání, v nichž našly tyto tři kluby shodu jak na tématech pro příští čtyři roky, tak i na personálním rozložení sil v koalici.

Zajímá mě více »