Program

Komunální volby v Praze 6 se konají 23. – 24. 9. 2022. Naše kandidátka má číslo 9, podpořte nás jedním velkým křížkem.

Čím je Praha 6 dnes

Aby Praha 6 byla

Doprava a veřejný prostor

Preferujeme město krátkých vzdáleností, kde není potřeba jezdit daleko, protože většinu nutných věcí můžeme vyřídit v rámci pěší pochůzky. Jednoznačně podporujeme veřejnou dopravu, primárně tu kolejovou – metro, tramvaj a vlak. Jsou rychlé, bezpečné, vysokokapacitní a nezatěžují město emisemi. Přívětivý veřejný prostor je náš společný obývák, a proto prosazujeme jeho kultivaci a rozvoj na základě projednání s veřejností.

Majetek, bydlení a územní rozvoj

Zabránili jsme dalšímu rozprodávání majetku Prahy 6. Majetek městské části průběžně opravujeme a vracíme do života. Zrekonstruovali jsme dlouhodobě prázdný dům v Dejvické 4 a desítky městských bytů po celé Praze 6.

I nadále udržíme stávající stav více než 1300 obecních bytů pro sociální bydlení a preferované profese a nebudeme dál obecní byty prodávat. Naopak podpoříme výstavbu malých obecních projektů určených k bydlení.

Nová soukromá výstavba musí být v souladu s charakterem území, musí mít dostatečnou veřejnou vybavenost (školy, školky, služby), musí být dobře prostupná (žádné uzavřené areály) a musí mít přínosy i pro své okolí.

Otevřená radnice

Otevřeli jsme radnici a stáli u zrodu systematické komunikace s veřejností. Zavedli jsme unikátní názorovou pluralitu v radničním měsíčníku Šestka a pravidelnou stránku spolků. Rozběhli a podporovali jsme participativní rozpočtování pod názvem Nápad pro Šestku, systematicky jsme začali vtahovat veřejnost do rozhodování o rozvoji Prahy 6. I přes některé problémy aktuálního volebního období chceme trend posílit a dále rozvíjet.

Zásadním způsobem jsme zprůhlednili hospodaření akciové společnosti SNEO, pomocí které městská část spravuje svůj majetek a investice. Zveřejnili jsme rozklikávací rozpočet městské části, pravidelně zveřejňujeme platy a odměny politiků i vysokých radničních úředníků.

Školství a vzdělávání

Základní školy v Praze 6 mají velmi pestré vzdělávací programy (montessori, waldorfský, bilingvní atd.), dávají velký důraz na jazykovou vzdělanost a kapacitně dosud stačily pojmout populační vlnu školáků. V uplynulých letech jsme zajistili vybudování půdních vestaveb v ZŠ Antonína Čermáka, Emy Destinové a náměstí Svobody, celkovou rekonstrukci MŠ Charlese de Gaulla anebo MŠ Tychonova. V Praze 6 mámě tři prestižní gymnázia: Keplerovo, Nad Alejí a Arabská. Aktivně podporujeme Kampus Dejvice spojující špičkové vysoké školy a vědecké instituce - ČVUT, VŠCHT, ÚOCHB, NTK a UK.

Kultura

Během osmi let působení na radnici jsme vytvořili transparentní a spravedlivý dotační systém a rozpočet kulturních dotací navýšili na více než desetinásobek. Spolu s občany a kulturními aktéry jsme vytvořili Koncepci rozvoje kultury do roku 2030, kterou nyní uvádíme do praxe. V nemovitostech Prahy 6 se nachází divadelní trojúhelník - Dejvické divadlo, Semafor a Divadlo Spejbla a Hurvínka. Další kulturní instituce podporujeme nízkým nájmem - bubenečskou Villu Pellé, hradčanskou Píseckou bránu, dejvickou Klubovnu a břevnovský Kaštan. Na území Prahy 6 se nachází čtyři národní kulturní památky (Břevnovský klášter, obora Hvězda s letohrádkem a památníkem bitvy na Bílé hoře, Villa Müller a Stará čistírna odpadních vod). Rozvíjí se i kulturně komunitní aktivity místních spolků (např. Libóza, Nesedím sousedím, Střešovický Oříšek). Do veřejného prostoru jsme umístili sochy Marie Terezie, vějíř Žofie Chotkové, kříž smíření na Bílé Hoře, lavičku Ferdinanda Vaňka i nové pamětní desky.

Sport a volný čas

Zásadně jsme proměnili systém dotační podpory pro sportovní a volnočasové aktivity. Díky projektu Aktivní město tak může rodič každého šestkového dítěte může získat voucher na 600 Kč k financování zájmových kroužků svého dítěte. O prázdninách funguje obdobným způsobem program Šestka táborová. Veřejný prostor Prahy 6 jsme obohatili o nové bezplatné zimní aktivity - kluziště na Kulaťáku, resp. na Vypichu a běžkařský ovál v předpolí obory Hvězda. Ve spolupráci s občany jsme vytvořili Koncepci rozvoje sportu a volného času do roku 2030, kterou nyní budeme uvádět do praxe. Ke sportu a volnému času budeme i nadále přistupovat systematicky a budeme podporovat ty aspekty, které mají pozitivní vliv na fyzické i duševní zdraví obyvatel.

Životní prostředí, životní styl

Praha 6 je rozlohou nejzelenější městská část s Divokou Šárkou, oborou Hvězda, Ladronkou a dalšími parkovými plochami. Zastavili jsme plošné používání potenciálního karcinogenu Roundup na šestkových chodnících a iniciovali jsme dotační program pro úpravu zelených vnitrobloků.

Budeme se snažit všemi dostupnými prostředky předcházet problémům daným klimatickou změnou a vyrovnávat se s jejich následky. Je více než zřejmé, že zeleň ve městě nemá jen estetickou funkci, ale má přímo životodárné účinky - přispívá mimo jiné k ochlazování města.

Zdravotnictví, sociální oblast

Zasadili jsme se o vznik centra pro oběti znásilnění v Břevnovské ulici (ProFem). Zreformovali jsme systém SOS tlačítek pro seniory. Připravili jsme “milostivé jaro” paušální odpuštění poplatků z prodlení u těch historických dlužníků městské části, kteří již dávno splatili jistinu svého dluhu.

Prosazujeme trvalou podporu těch, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Podporujeme neformálně pečující. Zasadíme se o další rozvoj terénních a ambulantních služeb, aby byly nízkoprahové a široce dostupné pro všechny potřebné obyvatele Prahy 6 . Budeme podporovat rodiny a zdravý životní styl.