Velká koalice tuneluje obecní majetek Prahy 6

Vedení radnice MČ Praha 6, složené z velké koalice ODS a ČSSD, uzavřelo během prázdnin se skupinou PPF smlouvu, která soukromému subjektu garantuje za minimální finanční obnos maximum práv při využití lukrativních stavebních pozemků na Vítězném náměstí. Zjevně nevýhodná smlouva byla podepsána i přesto, že opozice při projednání na červnovém zastupitelstvu upozornila na řadu zásadních nedostatků celé transakce.

Lukrativní pozemky, které měly vlastníkovi – MČ Praze 6 – generovat dlouhodobé příjmy, budou fakticky převedeny investiční skupině PPF za 13,5 milionů Kč plus roční nájem 4,4 miliony. Od roku 2015 by měla městská část za pronájem inkasovat 9 milionů ročně, pokud ovšem investiční skupina PPF nebude chtít pozemky koupit. Městská část totiž garantuje skupině PPF předkupní právo a věcné břemeno k pozemkům. Cena budoucího prodeje je však neznámá a mechanismus jejího stanovení nebyl dohodnut. Skupina PPF se navíc k pozemkům dostala bez veřejné soutěže.

kulatak1

Během čtyřhodinového projednávání na červnovém zastupitelstvu městské části vyšly najevo alarmující skutečnosti:

  • smlouva o věcném břemenu a předkupním právu na stavební pozemky mj. obsahuje jednostranná ustanovení o smluvních pokutách, a to ve prospěch PPF
  • skupina PPF má předkupní právo k pozemkům, ale městská část nemá předkupní právo k plánované stavbě. Skupina PPF tak může obratem projekt nebo stavbu prodat libovolné třetí osobě
  • městská část se podepsáním série smluv zřekla možnosti ovlivnit architektonickou podobu budovy a její využití. Na Vítězném náměstí tak může vzniknout veřejný dům, kasino nebo obchodní dům s erotickými pomůckami.

„Zastupitelé Strany zelených se nehodlají s transakcí, která městskou část de facto připravila o lukrativní pozemky, smířit, a dalším postup v této věci koordinujeme s právníky,“ uvedla zastupitelka Strany zelených Petra Kolínská.

Historie spolupráce městské části a skupiny PPF při využití pozemků na Vítězném náměstí

Praha 6 vytvořila v roce 2008 se skupinou PPF akciovou společnost, která měla na Vítězném náměstí postavit komerční budovu a pronajímat ji. Cílem městské části bylo zajistit si trvalý výnos z využití pozemků. Dohoda s PPF také městské části garantovala vliv na architektonické ztvárnění budovy a způsob jejího využití. Pozemek na Vítězném náměstí je jednou z nejhodnotnějších součástí majetku Prahy 6.

Další informace:

1. Smlouva o převodu akcií, věcném břemeni a předkupním právu ze dne 13. 7. 2011.

2. Velikost a umístění pozemků:

  • pozemky parc. č. 1104/1, 1104/2 a 1104/3, k. ú. Bubeneč na Vítězném náměstí a tvoří tzv. malý kvadrant ohraničený ulicemi Verdunská a Jugoslávských partyzánů
  • pozemek parc.č.                                                        výměra v m2

          1104/1                                                                                   4126

          1104/2                                                                                     242

          1104/3                                                                                        3

V únoru 2010 byla vyhlášena architektonická projektová jednokolová soutěž „Návrh objektu na Vítězném náměstí na parcelách č.p. 1104/1, 1104/2, 1104/3 k.ú. Bubeneč“. Vítězná stavba dosud nebyla oficiálně vybrána.

Odkaz na video a stenozáznam z projednání ze zasedání ZMČ Praha 6 ze dne 24. června 2011 a usnesení, kde se akciová společnost v roce 2008 zakládala.

Další články z rubriky

Údržba zeleně v Praze 6? Předražena až o 119 milonů

Praha 6 odmítla argumenty opozice, některých koaličních zastupitelů i expertů na veřejné zakázky, aby půlmiliardovou zakázku na údržbu veřejné zeleně a úklid komunikací nesoutěžila jako jeden celek. Výsledky veřejné zakázky jsou tristní – porovnání s jinými městskými částmi ukazuje, že jen na údržbě zeleně bude šestá městská část tratit až 119 milionů korun.

Zajímá mě více »