Velká koalice tuneluje obecní majetek Prahy 6

Vedení radnice MČ Praha 6, složené z velké koalice ODS a ČSSD, uzavřelo během prázdnin se skupinou PPF smlouvu, která soukromému subjektu garantuje za minimální finanční obnos maximum práv při využití lukrativních stavebních pozemků na Vítězném náměstí. Zjevně nevýhodná smlouva byla podepsána i přesto, že opozice při projednání na červnovém zastupitelstvu upozornila na řadu zásadních nedostatků celé transakce.

Lukrativní pozemky, které měly vlastníkovi – MČ Praze 6 – generovat dlouhodobé příjmy, budou fakticky převedeny investiční skupině PPF za 13,5 milionů Kč plus roční nájem 4,4 miliony. Od roku 2015 by měla městská část za pronájem inkasovat 9 milionů ročně, pokud ovšem investiční skupina PPF nebude chtít pozemky koupit. Městská část totiž garantuje skupině PPF předkupní právo a věcné břemeno k pozemkům. Cena budoucího prodeje je však neznámá a mechanismus jejího stanovení nebyl dohodnut. Skupina PPF se navíc k pozemkům dostala bez veřejné soutěže.

kulatak1

Během čtyřhodinového projednávání na červnovém zastupitelstvu městské části vyšly najevo alarmující skutečnosti:

  • smlouva o věcném břemenu a předkupním právu na stavební pozemky mj. obsahuje jednostranná ustanovení o smluvních pokutách, a to ve prospěch PPF
  • skupina PPF má předkupní právo k pozemkům, ale městská část nemá předkupní právo k plánované stavbě. Skupina PPF tak může obratem projekt nebo stavbu prodat libovolné třetí osobě
  • městská část se podepsáním série smluv zřekla možnosti ovlivnit architektonickou podobu budovy a její využití. Na Vítězném náměstí tak může vzniknout veřejný dům, kasino nebo obchodní dům s erotickými pomůckami.

„Zastupitelé Strany zelených se nehodlají s transakcí, která městskou část de facto připravila o lukrativní pozemky, smířit, a dalším postup v této věci koordinujeme s právníky,“ uvedla zastupitelka Strany zelených Petra Kolínská.

Historie spolupráce městské části a skupiny PPF při využití pozemků na Vítězném náměstí

Praha 6 vytvořila v roce 2008 se skupinou PPF akciovou společnost, která měla na Vítězném náměstí postavit komerční budovu a pronajímat ji. Cílem městské části bylo zajistit si trvalý výnos z využití pozemků. Dohoda s PPF také městské části garantovala vliv na architektonické ztvárnění budovy a způsob jejího využití. Pozemek na Vítězném náměstí je jednou z nejhodnotnějších součástí majetku Prahy 6.

Další informace:

1. Smlouva o převodu akcií, věcném břemeni a předkupním právu ze dne 13. 7. 2011.

2. Velikost a umístění pozemků:

  • pozemky parc. č. 1104/1, 1104/2 a 1104/3, k. ú. Bubeneč na Vítězném náměstí a tvoří tzv. malý kvadrant ohraničený ulicemi Verdunská a Jugoslávských partyzánů
  • pozemek parc.č.                                                        výměra v m2

          1104/1                                                                                   4126

          1104/2                                                                                     242

          1104/3                                                                                        3

V únoru 2010 byla vyhlášena architektonická projektová jednokolová soutěž „Návrh objektu na Vítězném náměstí na parcelách č.p. 1104/1, 1104/2, 1104/3 k.ú. Bubeneč“. Vítězná stavba dosud nebyla oficiálně vybrána.

Odkaz na video a stenozáznam z projednání ze zasedání ZMČ Praha 6 ze dne 24. června 2011 a usnesení, kde se akciová společnost v roce 2008 zakládala.

Další články z rubriky

Kauza Džbán – koupili si koupaliště, ale chodili se jim tam koupat lidi

Vlastník areálu Džbánu, společnost Molepo, ve středu 12. ledna oznámila, že areál koupaliště pro rok 2022 zavírá. Důvodem má být havarijní stav budov v jeho areálu a nerentabilita nutných investic. “Naším cílem je nejen komplexní revitalizace a rekonstrukce okolí nádrže Džbán, ale také bytová výstavba na pozemcích na Evropské třídě a podél budovy Cube,” uvedla společnost s tím, že městská část Praha 6 dlouhodobě blokuje změnu územního plánu, která by společnosti umožnila zástavbu pozemků.

Zajímá mě více »