Velká koalice tuneluje obecní majetek Prahy 6

Vedení radnice MČ Praha 6, složené z velké koalice ODS a ČSSD, uzavřelo během prázdnin se skupinou PPF smlouvu, která soukromému subjektu garantuje za minimální finanční obnos maximum práv při využití lukrativních stavebních pozemků na Vítězném náměstí. Zjevně nevýhodná smlouva byla podepsána i přesto, že opozice při projednání na červnovém zastupitelstvu upozornila na řadu zásadních nedostatků celé transakce.

Lukrativní pozemky, které měly vlastníkovi – MČ Praze 6 – generovat dlouhodobé příjmy, budou fakticky převedeny investiční skupině PPF za 13,5 milionů Kč plus roční nájem 4,4 miliony. Od roku 2015 by měla městská část za pronájem inkasovat 9 milionů ročně, pokud ovšem investiční skupina PPF nebude chtít pozemky koupit. Městská část totiž garantuje skupině PPF předkupní právo a věcné břemeno k pozemkům. Cena budoucího prodeje je však neznámá a mechanismus jejího stanovení nebyl dohodnut. Skupina PPF se navíc k pozemkům dostala bez veřejné soutěže.

kulatak1

Během čtyřhodinového projednávání na červnovém zastupitelstvu městské části vyšly najevo alarmující skutečnosti:

  • smlouva o věcném břemenu a předkupním právu na stavební pozemky mj. obsahuje jednostranná ustanovení o smluvních pokutách, a to ve prospěch PPF
  • skupina PPF má předkupní právo k pozemkům, ale městská část nemá předkupní právo k plánované stavbě. Skupina PPF tak může obratem projekt nebo stavbu prodat libovolné třetí osobě
  • městská část se podepsáním série smluv zřekla možnosti ovlivnit architektonickou podobu budovy a její využití. Na Vítězném náměstí tak může vzniknout veřejný dům, kasino nebo obchodní dům s erotickými pomůckami.

„Zastupitelé Strany zelených se nehodlají s transakcí, která městskou část de facto připravila o lukrativní pozemky, smířit, a dalším postup v této věci koordinujeme s právníky,“ uvedla zastupitelka Strany zelených Petra Kolínská.

Historie spolupráce městské části a skupiny PPF při využití pozemků na Vítězném náměstí

Praha 6 vytvořila v roce 2008 se skupinou PPF akciovou společnost, která měla na Vítězném náměstí postavit komerční budovu a pronajímat ji. Cílem městské části bylo zajistit si trvalý výnos z využití pozemků. Dohoda s PPF také městské části garantovala vliv na architektonické ztvárnění budovy a způsob jejího využití. Pozemek na Vítězném náměstí je jednou z nejhodnotnějších součástí majetku Prahy 6.

Další informace:

1. Smlouva o převodu akcií, věcném břemeni a předkupním právu ze dne 13. 7. 2011.

2. Velikost a umístění pozemků:

  • pozemky parc. č. 1104/1, 1104/2 a 1104/3, k. ú. Bubeneč na Vítězném náměstí a tvoří tzv. malý kvadrant ohraničený ulicemi Verdunská a Jugoslávských partyzánů
  • pozemek parc.č.                                                        výměra v m2

          1104/1                                                                                   4126

          1104/2                                                                                     242

          1104/3                                                                                        3

V únoru 2010 byla vyhlášena architektonická projektová jednokolová soutěž „Návrh objektu na Vítězném náměstí na parcelách č.p. 1104/1, 1104/2, 1104/3 k.ú. Bubeneč“. Vítězná stavba dosud nebyla oficiálně vybrána.

Odkaz na video a stenozáznam z projednání ze zasedání ZMČ Praha 6 ze dne 24. června 2011 a usnesení, kde se akciová společnost v roce 2008 zakládala.

Další články z rubriky

Dvanáctipatrové věžáky na Hradčanskou nepatří, říkají Zelení. Pražský hrad jako dominanta stačí.

Vznik bloků husté zástavby včetně dvou dvanáctipatrových věžáků v oblasti Hradčanské navrhuje podkladová studie pro změnu územního plánu, kterou bude 12. května 2020 projednávat magistrátní Výbor pro územní rozvoj. Předpokládá se, že nová výstavba přivede do lokality mezi třídou Milady Horákové a stávajícím nádražím Praha-Dejvice na osm tisíc zaměstnanců v kancelářích.

Zajímá mě více »

Otevřený dopis premiérovi ČR Andrejovi Babišovi: Zelení vyzývají stát k zastavení dražby areálu Veleslavínského zámku

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlásil dražbu areálu barokního zámku ve Veleslavíně s vyvolávací cenou 382 milionů Kč. Svým rozhodnutím vyřadil ze hry městskou část Prahu 6 a hlavní město Prahu, které dlouhodobě usilují o převod areálu do svého vlastnictví. Zelení proto vyzývají stát k okamžitému zastavení dražby.

Zajímá mě více »