Zdroj: http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/upravy13/upravy.htm

AFI Vokovice – Praha pokračuje ve výprodeji zelených ploch developerům pro stavbu kanceláří

Vznik nového polyfunkčního centra AFI Vokovice je poznamenán překvapivou náklonností zodpovědných úředníků i zastupitelů hlavního města Prahy. Aby mohl být vystavěn, bylo zapotřebí změnit míru využití území. Že je přitom tento postup bez souhlasu zastupitelstva (a bez projednání s veřejností) právně nepřípustný, naznačily přitom nedávné soudní nálezy. Je však s podivem, že další stavba vznikající na tomto předpokladu se nadále projednává a magistrát dokonce umožnil její rozšíření prodejem dalšího pozemku. Vše se pak děje bez uvážení dalšího vývoje okolí.

Zastupitelstvo hlavního města v červnu 2014 rozhodlo 41 hlasy ze 46 a bez jakékoli diskuse o prodeji části pozemků s funkcí izolační zeleně na Evropské ulici firmě ADUT s.r.o. pro stavbu Polyfunkčního centra AFI Vokovice, kde má vyrůst 7100 m2 nových kancelářských ploch. Kupní smlouva byla podepsána 9. 9. 2014. Předtím magistrát schválil zvýšení kódu využití území z D na H, tedy vyšší stavbu a méně zeleně.

„Podle Prague Research Forum je v Praze aktuálně neobsazených 14,6 % (tedy 434 700 m2) kanceláří. V průběhu roku 2014 má být dokončeno dalších 180 700 m2 kancelářských ploch, což je nejvíce od historického rekordu z roku 2008″, uvádí k plánované výstavbě místní obyvatelka Martina Peiskerová, kandidující na 19. místě kandidátky Strany zelených.

Firma ADUT s.r.o. vlastní kancelářskou budovu na sousedním pozemku, na rohu Evropské a Kladenské ulice. Tu hodlá zbourat a postavit dva šesti- až osmipodlažní, jež mají mít z 90% administrativní funkci. Projekt Polyfunkčního centra AFI Vokovice prošel posouzením vlivů na životní prostředí (EIA) a půjde v nejbližší době do územního řízení, stavba by měla probíhat v letech 2016–2018. Prodaný pozemek, který firma zčásti plánuje zastavět (kat.  č. 1281/560 a 1281/280), má dosud dle katastru nemovitostí funkci zeleně podél Evropské ulice. Nyní se zde dokončuje stavba nové stanice metra Nádraží Veleslavín a pozemky jsou pro developery velmi lákavé.

Jak upozorňuje občanské sdružení „Veleslavín-Vokovice k životu“, plánování nových staveb podél Evropské ulice probíhá chaoticky. Budoucí stanice metra Nádraží Veleslavín a přilehlá křižovatka se po dokončení metra stane jedním z největších dopravních uzlů v Praze. Má zde koexistovat rušná Evropská ulice, metro, železnice, tramvaje, točna pro autobusy. V okolí Nádraží Veleslavín se navíc chystá řada nových bytových projektů a kapacity křižovatek, zvláště v ulici Kladenská a Alžírská budou nedostatečné. Bytové domy, školy a školky v okolí jsou zatíženy emisemi a hlukem. Emisní limity dané legislativou jsou v okolí dlouhodobě překračovány.

Zelení považují za zcela zásadní řešení dopravy na křižovatce Evropské, Vokovické a Veleslavínské ulice a v jejím blízkém okolí. Zeleň v okolí Evropské má nezastupitelnou izolační a filtrační funkci. Antonín  N., zastupující Stranu zelených v Komisi územního rozvoje vystupoval jak proti samotnému záměru a pokusu o navyšování koeficientu zastavěnosti, tak proti návrhu na změnu územního plánu odstraňující zeleň. Připomínky uplatnil rovněž ve zjišťovacím řízení posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).

Požadovali jsme provedení velké EIA a zahrnutí všech zátěží (dle přílohy č. 3 Zákona 100/2001 Sb.), vzhledem k negativním vlivům realizovaných i projektovaných staveb od Dejvic po Letiště Václava Havla. Tato jediná může zhodnotit emisní zdroje od tunelového komplexu Blanka, přes všechny vlivy využití dalších dopravních staveb a cílů. Naše požadavky nebyly vyslyšeny. Prioritní zde je řešení dopravy a parkování.

AFI Vokovice má nově územní rozhodnutí (2.4.2015)

Bližší informace a další fotografie naleznete na webu Praha 6 ztrácí tvář

Další články z rubriky

Vokovice

V okolí Džbánu se v současnosti stavět nebude. Zbývá vyřešit budoucnost a minulost.

V součtu téměř deset hodin se věnovali ve čtvrtek 24. 2. 2022 osudu okolí vodní nádrže Džbán, kde firma Molepo hodlá stavět bytové domy. I díky tlaku petice Nechte Šárku dýchat iniciované Zelenými byl zamítnut návrh na pořízení změny územního plánu v lokalitě mezi vodní nádrží a Evropskou třídou. Nadále ovšem zbývá vyřešit budoucnost celého areálu a prověřit rovněž jeho problematickou minulost.

Zajímá mě více »

Kauza Džbán – koupili si koupaliště, ale chodili se jim tam koupat lidi

Vlastník areálu Džbánu, společnost Molepo, ve středu 12. ledna oznámila, že areál koupaliště pro rok 2022 zavírá. Důvodem má být havarijní stav budov v jeho areálu a nerentabilita nutných investic. “Naším cílem je nejen komplexní revitalizace a rekonstrukce okolí nádrže Džbán, ale také bytová výstavba na pozemcích na Evropské třídě a podél budovy Cube,” uvedla společnost s tím, že městská část Praha 6 dlouhodobě blokuje změnu územního plánu, která by společnosti umožnila zástavbu pozemků.

Zajímá mě více »