Dzban tt

Kauza Džbán – ještě není vyhráno

Odevzdali jsme dosavadní podpisy na petici https://nechtesarkudychat.cz . Sběr podpisů ale trvá i nadále!

V úterý 8. února zástupci Zelených formálně odevzdali petici Nechme Šárku dýchat proti zástavbě v bezprostředním okolí vodní nádrže Džbán na podatelně magistrátu Prahy a městské části Praha 6. K datu odevzdání měla petice 9517 podpisů. Více než 3500 podepsaných bydlí v Praze 6, stejné množství pak v jiných pražských městských částech. Naše petice zaznamenala ale velký ohlas například i mezi lidmi z Kladna, Hostivic, Roztok, Tuchoměřic nebo Statenic. I to ukazuje, že význam Džbánu přesahuje hranice hlavního města Prahy.

Petice – a budoucnost Džbánu vůbec – bude projednávána na zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy 24. února od 17 hodin a na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 6 28. února (čas bude ještě upřesněn). Rádi bychom proto do konce února nasbírali co největší počet podpisů občanů, kteří neschvalují zástavbu přírodního parku Šárka-Lysolaje a odmítají, aby se při jednání s firmou Molepo přistupovalo na kompromisy ve formě změn územního plánu. Nové podpisy plánujeme odevzdat na radnici a magistrát dodatečně.

Některé okolnosti nasvědčují tomu, že záchrana Džbánu je na dobré cestě, ale vyhráno bohužel ještě ani zdaleka není. Předně jsme rádi, že i ti politici Prahy 6 a hlavního města, kteří dosud zástavbu na některých částech areálu připouštěli, mění svůj názor a vyděračské podmínky společnosti Molepo rezolutně odmítají.

Co se stalo ohledně Džbánu v posledních dnech?

  • V úterý 8. února proběhlo zasedání Kontrolního výboru hlavního města Prahy, na které se dostavili i zástupci firmy Molepo (nicméně Vladimír Schmalz, jeden z dosud utajených spoluvlastníků, se oproti očekávání na jednání výboru nedostavil). Podle Jana Sýkory, přítomného spoluvlastníka firmy, představuje areál Džbán „nevybroušený diamant“ a je potřeba naplno rozvinout jeho potenciál, zejména pomocí „izolační zástavby“, která by celou lokalitu odstínila od Evropské a od starých Vokovic. Zároveň zástupci firmy popřeli, že by jejich jednání bylo vydíráním. Naše petice Nechte Šárku dýchat prý v lidech záměrně vyvolává strach a je to mediální kampaň.
  • Náměstek pro územní rozvoj Hlaváček potvrdil, že předloží na jednání Rady a Zastupitelstva HMP návrh na zastavení změny územního plánu.
  • Negativní postoj ke změně zaujala také Rada městské části Praha 6.
  • Rada hlavního města Prahy vyslovila 14. února nesouhlas se změnou územního plánu v blízkosti Džbánu. O změně teď bude rozhodovat zastupitelstvo hlavního města Prahy, a to na svém zasedání 24. února 2022. Zastupitelé zároveň budou projednávat i naši petici, a to od 17 hodin.

 

Je tedy záchrana Džbánu na dobré cestě? Všechno závisí na zdánlivě drobných detailech, třeba na tom, jak přesně definujeme „okolí vodní nádrže Džbán“. I proto potřebujeme, aby naše petice mluvila co nejsilnějším hlasem. Šiřte ji prosím i nadále! 

Webové stránky a texty spojené s peticí vznikají na dobrovolné bázi. S peticí Nechme Šárku dýchat jsou nicméně spojeny výlohy na provoz webové domény, tvorbu profesionálního videa a inzerci na sociálních sítích. Díky těmto nákladům můžeme dostat informaci o tom, co Džbánu hrozí, mezi co největší počet lidí. Podpořit nás můžete zde.

Pro více informací o jednáních ohledně Džbánu doporučujeme následující odkazy:

 

 

 

Další články z rubriky

Vokovice

V okolí Džbánu se v současnosti stavět nebude. Zbývá vyřešit budoucnost a minulost.

V součtu téměř deset hodin se věnovali ve čtvrtek 24. 2. 2022 osudu okolí vodní nádrže Džbán, kde firma Molepo hodlá stavět bytové domy. I díky tlaku petice Nechte Šárku dýchat iniciované Zelenými byl zamítnut návrh na pořízení změny územního plánu v lokalitě mezi vodní nádrží a Evropskou třídou. Nadále ovšem zbývá vyřešit budoucnost celého areálu a prověřit rovněž jeho problematickou minulost.

Zajímá mě více »

Kauza Džbán – koupili si koupaliště, ale chodili se jim tam koupat lidi

Vlastník areálu Džbánu, společnost Molepo, ve středu 12. ledna oznámila, že areál koupaliště pro rok 2022 zavírá. Důvodem má být havarijní stav budov v jeho areálu a nerentabilita nutných investic. “Naším cílem je nejen komplexní revitalizace a rekonstrukce okolí nádrže Džbán, ale také bytová výstavba na pozemcích na Evropské třídě a podél budovy Cube,” uvedla společnost s tím, že městská část Praha 6 dlouhodobě blokuje změnu územního plánu, která by společnosti umožnila zástavbu pozemků.

Zajímá mě více »
Katastrální mapa
Dejvice

Zelení: Na Hradčanskou patří nová budova Národní knihovny

Zastupitelé Prahy 6 za Stranu zelených prosazují, aby byl pozemek v blízkosti dejvického nádraží a stanice metra Hradčanská rezervován pro novou budovu Národní knihovny. Prázdná parcela doslova na dohled od Pražského hradu je určena k zástavbě v návaznosti na budoucí zahloubení stávající železnice. Na hlavním městě se v současné době připravuje změna územního plánu, která má rozhodnout o budoucím využití této lokality.

Zajímá mě více »