Kauza Džbán – koupili si koupaliště, ale chodili se jim tam koupat lidi

Vlastník areálu Džbánu, společnost Molepo, ve středu 12. ledna oznámila, že areál koupaliště pro rok 2022 zavírá. Důvodem má být havarijní stav budov v jeho areálu a nerentabilita nutných investic. “Naším cílem je nejen komplexní revitalizace a rekonstrukce okolí nádrže Džbán, ale také bytová výstavba na pozemcích na Evropské třídě a podél budovy Cube,” uvedla společnost s tím, že městská část Praha 6 dlouhodobě blokuje změnu územního plánu, která by společnosti umožnila zástavbu pozemků.

Postup společnosti Molepo jeví některé znaky vydírání,” říká k tomu Petr Palacký (Píša), zastupitel městské části Praha 6 za Stranu zelených. “S poukazem na špatný stav budov odmítá areál otevřít a snaží se tímto způsobem na Praze 6 a hlavním městě vynutit souhlas se změnou územního plánu. Budovy přitom chátraly už v roce 2012 a společnost velmi dobře věděla, v jakém stavu areál kupuje. Pokud má nyní pocit, že je provozování koupaliště pro ni ekonomicky nerentabilní, řešení je nasnadě – prodat pozemky hlavnímu městu, které opakovaně projevilo zájem o jejich koupi. Ovšem bez jakýchkoli dalších podmínek souvisejících s prolomením výstavby. Celé okolí Džbánu je součástí přírodního parku Šárka-Lysolaje a masivní výstavba na úkor stávajících zelených ploch zde nemá co dělat.”

 

Historie Džbánu a problematické aspekty jeho prodeje

Dějství první: předvánoční dražba (2012)

Státní podnik Pražská kanalizace a vodní toky se od roku 1998 nacházel v likvidaci, přesto však v jeho majetku zůstávaly atraktivní pozemky v blízkosti pražských vodních ploch, především koupališť Džbánu a Hostivařské přehrady. Likvidátor tohoto podniku, do své funkce původně jmenovaný hlavním městem Prahou, přistoupil za součinnosti s Ministerstvem financí (náměstek Zdeněk Zajíček) na konci roku 2012 k dražbě části pozemkového vlastnictví o celkové výměře více než 200 tisíc m2. Vyvolávací cena byla stanovena znaleckým posudkem, který nemovitosti ocenil na 73,9 milionů korun, přičemž zhruba 53 milionů připadalo na soubor pozemků v sousedství vodní nádrže Džbán. Znalecký posudek přitom vycházel především ze skutečnosti, že se jedná o nezastavitelné pozemky, vedené v územním plánu jako plochy zeleně anebo sportovišť. Tomu odpovídala nízká cena za většinu pozemků, 150 Kč/m2. Odhadní cenu dále snižoval fakt, že budovy někdejších šaten při koupališti Džbán byly v havarijním stavu, určené k demolici.

Dražba pozemků, ohlášená 6. listopadu s termínem 19. prosince 2012, proběhla bez pozornosti nejen veřejnosti, ale i samosprávných orgánů hlavního města a městské části. Tehdejší starostka Prahy 6 Marie Kousalíková dokonce prohlásila, že se o celém prodeji dozvěděla až půl roku poté, co dražba proběhla. Vyjádření tajemníka ÚMČ nicméně prokázalo, že městská část Praha 6 o chystaném prodeji informována byla. Její účast v dražbě byla nicméně problematická vzhledem k termínům prodeje a vzhledem k tomu, že se dražily pozemky ležící v různých městských částech jako celek.

Veřejné dražby se tak v prosinci 2012 zúčastnil jediný zájemce, společnost Molepo, s.r.o., která soubor pozemků pořídila za vyvolávací cenu, tedy za 73,9 milionů korun.

 

Dějství druhé: zástavba terasovitými domy (2013)

V srpnu 2013 představil nový vlastník svou vizi areálu. Na všech stranách vodní nádrže měla vyrůst obytná zástavba, která by rekreační a zelené plochy v okolí Džbánu značně zmenšila. Za tím účelem podal žádost o změnu územního plánu. Postoj politických stran Prahy 6 k takovému řešení byl ovšem jednoznačně negativní. „Prezentují něco, co tam být nemůže. Chtějí v této oblasti stavět rodinné nebo terasové domy, a to v Šárce opravdu není možné,“ komentovala situaci tehdejší starostka Prahy 6 Marie Kousalíková (ODS). Na podzim 2013 změnu územního plánu odmítla Komise územního rozvoje Prahy 6 a definitivně byla zamítnuta hlavním městem Prahou v roce 2015.

 

Dějství třetí: jednání o odkupu pozemků

Po celé volební období 2014-2018 probíhala mezi magistrátem a firmou Molepo jednání o odkupu pozemků. Firma Molepo však odmítala prodat pozemky za takovou cenu, která by byla pro hlavní město akceptovatelná.

Areál vlastní pláže společnost Molepo pronajímá. Zbylé pozemky jsou nicméně ponechány ladem, jejich údržbu je tak nucena zajišťovat městská část Praha 6.

 

Dějství čtvrté: nové změny územního plánu

V roce 2019 podala společnost Molepo dva podněty na změnu územního plánu. Na jejich základě mělo dojít k výstavbě v parcele mezi Evropskou ulicí a vodní nádrží a na území přiléhajícím k nádrži z východní strany. Právě schválením těchto změn podmiňovala jednání o odprodeji zbylých pozemků v okolí Džbánu hlavnímu městu.

V anketě politických stran Prahy 6 vyjádřili někteří zastupitelé principielní ochotu vést jednání o těchto požadavcích.

Samosprávné orgány Prahy 6 – Komise územního rozvoje a Rada městské části – k těmto podnětům neodhlasovaly žádné stanovisko. Na jednání Komise územního rozvoje v prosinci 2019 bylo projednání podnětů přerušeno s tím, že komise žádá místostarostu pro územní rozvoj Jakuba Stárka (ODS) o průběžné informace o dalších jednáních s investorem. Od té doby komise otázku již neprojednávala.

Podnět na změnu územního plánu P504/2019 (výstavba mezi ulicí Osamocenou a objektem Cube) byl 24.8.2021 projednán magistrátním Výborem pro územní rozvoj s tím, že výbor pořizování podnětu nedoporučuje. Rada hlavního města ani Zastupitelstvo hlavního města dosud podnět neprojednaly.

Podnět na změnu územního plánu P547/2019 (výstavba čtyř bytových domů v lokalitě U Soutoku) byl po záporném stanovisku Výboru pro územní rozvoj a Rady hlavního města Prahy 17.6.2021 zastupitelstvem hlavního města zamítnut.

 

Dějství páté: uzavření areálu

Vlastník areálu Džbánu, společnost Molepo, 12. ledna oznámila, že areál koupaliště pro rok 2022 zavírá. Důvodem má být havarijní stav budov v jeho areálu a nerentabilnost celé opravy. “Naším cílem je nejen komplexní revitalizace a rekonstrukce okolí nádrže Džbán, ale také bytová výstavba na pozemcích na Evropské třídě a podél budovy Cube,” uvedla společnost s tím, že městská část Praha 6 dlouhodobě blokuje změnu územního plánu, která by společnosti umožnila zástavbu pozemků. Vlastník pozemků ohlásil spuštění participačního projektu, který by měl zjistit představu občanů o budoucí podobě Džbánu. Na jeho základě chce pak přesvědčit městskou část Praha 6 a magistrát, aby výstavbu umožnil.

Deník Právo přinesl 18. ledna 2022 informace týkající se vlastnické struktury společnosti Molepo. Jejím jediný akcionářem je firma Molepo holding registrovaná na Maltě; česká firma Molepo , a.s. přitom neuvádí žádné údaje v evidenci skutečných majitelů, čímž, pravděpodobně porušuje zákon. Z údajů v maltském obchodním rejstříku nicméně vyplývá, že za společností stojí čtveřice fyzických osob z České republiky. Jednou z nich je Vladimír Schmalz, bývalý zastupitel hlavního města Prahy a v letech 2010-2014 předseda magistrátního Výboru pro územní rozvoj.

Zavřením Džbánu chtějí vynutit zástavbu referuje 19.1.2022 v článku server novinky.cz

Další články z rubriky

Vokovice

V okolí Džbánu se v současnosti stavět nebude. Zbývá vyřešit budoucnost a minulost.

V součtu téměř deset hodin se věnovali ve čtvrtek 24. 2. 2022 osudu okolí vodní nádrže Džbán, kde firma Molepo hodlá stavět bytové domy. I díky tlaku petice Nechte Šárku dýchat iniciované Zelenými byl zamítnut návrh na pořízení změny územního plánu v lokalitě mezi vodní nádrží a Evropskou třídou. Nadále ovšem zbývá vyřešit budoucnost celého areálu a prověřit rovněž jeho problematickou minulost.

Zajímá mě více »
Katastrální mapa
Hradčany

Zelení: Na Hradčanskou patří nová budova Národní knihovny

Zastupitelé Prahy 6 za Stranu zelených prosazují, aby byl pozemek v blízkosti dejvického nádraží a stanice metra Hradčanská rezervován pro novou budovu Národní knihovny. Prázdná parcela doslova na dohled od Pražského hradu je určena k zástavbě v návaznosti na budoucí zahloubení stávající železnice. Na hlavním městě se v současné době připravuje změna územního plánu, která má rozhodnout o budoucím využití této lokality.

Zajímá mě více »