OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kontakt: mpeiskerova@seznam.cz

Jsem bez politické příslušnosti, ale čím dál více cítím, že politika bezprostředně ovlivňuje životy nás všech. Viděla jsem v životě mnoho lidí velmi trpicích z důvodu civilizačních nemocí (vysoký tlak, cukrovka, obezita, některé druhy rakoviny), proto věřím ve zdravý životní styl – pohyb na čerstvém vzduchu (nikoli mezi výfuky), potraviny bez zbytečných „éček“.. Jsem proti zástavbě zelených ploch ve městech – stromy jsou „plíce města“. Podporuji cestování tramvajemi, železnicí a na kole, jsem pro omezení automobilové dopravy ve městech, např. cestou „car-sharingu“ a záchytných parkovišť na městském okruhu. Jsou mi sympatické aktivity Klubu za Starou Prahu a iniciativa „Skutečně zdravá škola“. Narodila jsem se ve Střešovicích, žili jsme s rodinou v Břevnově a nyní ve Vokovicích. Na Praze 6 se mi líbí parky, zahrady, prvorepublikové domy, tramvaje, nelíbí se mi kolony aut a zahušťování města monotónními a přebujelými novostavbami.

Vzdělání, zaměstnání:
–          gymnázium Nad Alejí, Praha 6
–          Pedagogická fakulta UK, obor Francouzština-Čeština (nedokončeno)
–          1. lékařská fakulta UK, všeobecné lékařství
–          lékařka na Interním oddělení Strahov, poté na Klinice Nefrologie VFN
–          stáže ve Strasbourgu a Paříži
–          atestace z vnitřního lékařství, atestace z nefrologie
–          postgraduální studium Biochemie na 1. LF UK

Vize: Praha 6 v mých představách má atmosféru maloměsta, laskavého i k malým dětem a seniorům. Část města, kde se můžeme bez obav a co nejvíce pohybovat pěšky a na kole, nakupovat v malých krámcích a na trzích, užívat si parků, hřišť a přírodních koupališť. Místo, kde se můžeme setkávat se sousedy v rámci dvorkových bleších trhů a kulturních akcí, kde si vážíme kvalitní staré zástavby a pro novostavby platí, že kvalita má přednost před kvantitou.

Občanské aktivity:
–          spolupráce s OS Veleslavín-Vokovice k životu

–          iniciativa proti výstavbě velkého Termínálu a P+R Veleslavín, místo toho je nutné vybudovat Terminál a P+R na Dlouhé Míli v blízkosti městského okruhu a letiště
–          iniciátorka petice za bezpečnější přechody Evropské ulice ve Vokovicích
–          iniciátorka výzvy za rozšíření Mateřské školy Vokovická (Montessori)

Mé priority pro Prahu 6 v heslech:
–          Příjemný veřejný prostor.. Město pro lidi, ne pro auta..
–          Více stromů v ulicích (bulváry), širší chodníky ..
–          Více přírodních parků, méně nových developerských projektů ..
–          Více přechodů pro chodce, více cyklostezek, do práce (pokud možno) na kole..
–          Modernizace/prodloužení železnice na Dlouhou Míli (OC Šestka), na letiště a do Kladna
–          Více školek, místa i pro děti od 2,5 roku věku ..
–          Více farmářských trhů, méně hypermarketů..
–          Podpora sousedských vztahů, mezilidské komunikace, občanské společnosti..