Přijďte k volbám do zastupitelstva Městské části Praha 6
5. a 6. října 2018.