161293050_2942811499297146_7965203538051300070_n

Údržba zeleně v Praze 6? Předražena až o 119 milionů

Praha 6 odmítla argumenty opozice, některých koaličních zastupitelů i expertů na veřejné zakázky, aby půlmiliardovou zakázku na údržbu veřejné zeleně a úklid komunikací nesoutěžila jako jeden celek. Výsledky veřejné zakázky jsou tristní - porovnání s jinými městskými částmi ukazuje, že jen na údržbě zeleně bude šestá městská část tratit až 119 milionů korun.

Praha 6 už zná výsledky veřejné zakázky na údržbu veřejné zeleně a úklidové práce pro období dalších čtyř let. Zelení kritizovali zadání zakázky, které znemožní regulerní hospodářskou soutěž. Zastupitelstvo městské části totiž nejtěsnější možnou většinou rozhodlo o tom, že se celá zakázka v odhadovaném objemu půl miliardy bude soutěžit jako jeden celek, což fakticky vyloučilo účast menších firem. Výsledek bohužel dopadl podle očekávání.

Dne 25. září 2020 rozhodlo Zastupitelstvo městské části Praha 6 o tom, že zakázka na čtyřletou péči o zeleň a úklidové práce bude zadána jako jeden celek. Zastupitelstvo přitom nevzalo v úvahu doporučení oslovených expertů v oblasti veřejných zakázek, doporučení Kontrolního výboru i hlasy z řad opozice a některých koaličních zastupitelů, kteří tento způsob zadání zakázky kritizovali. Jak upozornil ve svém projevu zastupitel za Zelené Petr Palacký (Píša), rozdělení zakázky by přineslo zvýšení konkurence a potenciálně tedy snížení cen.

V návaznosti na jednání zastupitelstva provedla městská část předběžné tržní konzultace a na jejich základě snížila některá kvalifikační kritéria. Nicméně ani to nestačilo. Jak vyplývá z výsledků soutěže, které schválila Rada městské části na svém zasedání 9. března 2021, péče o zeleň v městské části Prahy 6 bude v následujícím období výrazně dražší než na území jiných městských částí.)

Vítězem výběrového řízení se stalo konsorcium CDV služby, s.r.o. a Pražské služby, a.s., tedy stávající dodavatel. Jak vyplývá z výsledků výběrového řízení, péči o zeleň a o úklidy budou vedle toho subdodavatelsky zajišťovat další firmy, a to Sadovnický a zahradnický servis s.r.o. (v rozsahu 20 % zakázky), FREKO, a.s. (v rozsahu 20 % zakázky) a AVE odpadové hospodářství, s.r.o. (v rozsahu 16 % zakázky). Celkem se tak na ní bude podílet pět dodavatelů či subdodavatelů – tato skutečnost je pikantní vzhledem k tomu, že hlavním (a de facto jediným) argumentem starosty městské části ohledně soutěžení půlmiliardové zakázky jako jeden celek bylo, že Praha 6 nechce, aby byly úklidy v různých oblastech zajišťovány různými firmami, protože by to potenciálně mohlo vést k rozdílné kvalitě odvedených služeb.

Co říká cena zakázky a proč je to pro Prahu 6 špatně

Do výběrového řízení se přihlásili celkem tři uchazeči (jeden z nich nicméně v rámci dodaných materiálů neprokázal splnění kritérií). Nabídky byly posuzovány podle tzv. kalkulačního modelu, který si můžeme představit jako virtuální koš různých úkonů souvisejících s předmětem zakázky. Uvádíme zde příklad z oblasti tzv. běžné údržby zeleně:

V rámci výběrového řízení každý z uchazečů nabídl jednotkovou cenu, za kterou bude konkrétní úkon provádět. Tato jednotková cena se vynásobila počtem úkonů podle kalkulačního modelu, přičemž vítězem se stal ten uchazeč, jehož cena za kalkulační model byla nejbližší. S tím má být následně uzavřena rámcová smlouva na čtyři roky, která smluvně zakotví nabídnuté jednotkové ceny za úkon, přičemž počet skutečně provedených úkonů závisí na potřebách městské části.

Zde je ale nutné si uvědomit, že počet reálně odvedených úkonů kalkulačnímu modelu neodpovídá. Následující tabulka uvádí průměrný počet úkonů v oblasti tzv. běžné údržby zeleně, které Praha 6 uhradila během posledních dvou let, 2019 a 2020.

Tento průměrný počet ročních úkonů budeme brát v následujícím srovnání jako bázi pro srovnání s cenami vysoutěženými v jiných městských částech.

Praha 3 (2018, soutěž rozdělena na věcné a částečně geografické oblasti, systém více rámcových smluv)

 

Praha 10 (2019-2020, soutěž rozdělena na 3 geografické oblasti)

Praha 12 (2019, soutěž rozdělena na 9 geografických oblastí); zdroj a, zdroj b, zdroj c

Praha 15 (2018, soutěž rozdělena na 3 geografické oblasti)

Jak z tabulek vyplývá, všechny městské části, kde došlo k rozdělení předmětu zakázky na více oblastí, vysoutěžily péči o zeleň za výrazně nižší cenu, než Praha 6. Rozdíl, přepočteno na roční objem prací realizovaných v Praze 6, v případě cen vysoutěžených v Praze 3 činí 9,35 mil. Kč bez DPH ročně, v případě cen vysoutěžených v Praze 10 činí 9,15 mil. Kč bez DPH ročně, v případě cen vysoutěžených v Praze 15 činí 21,28 mil. Kč bez DPH ročně a v případě cen vysoutěžených v Praze 12 dokonce 24,58 mil. Kč bez DPH ročně.

Rozdíl 24 milionů ročně dělá včetně daně 119 milionů korun za čtyřleté volební období. Za tyto astronomické peníze by městská část dokázala postavit dvě kompletní mateřské školky, zřídit 79 workoutových hřišť. Dotovat obědy nízkopříjmovým seniorům po dalších 230 let. 20 tisíc internetových připojení pro děti na rok. Postavit hned 140 laviček Ferdinanda Vaňka. Anebo se při stejném objemu finančních prostředků věnovat péči o zeleň nesrovnatelně kvalitněji.

„Vyzýváme městskou část Prahu 6, aby v souladu s péčí řádného hospodáře vypsala v nejbližším možném termínu zakázku opakovaně, a to při jejím rozdělení na více celků,“ uvádí k tomu zastupitel za Zelené a předseda Kontrolního výboru Petr Palacký (Píša).

Jak jste spokojeni s kvalitou dosavadní péče o zeleň v Praze 6 vy? Pište nám na e-mail praha6@zeleni.cz !

Další články z rubriky

Nápad pro Šestku – nejasný osud úspěšného participačního projektu

Veřejností oblíbený projekt participativního rozpočtování Nápad pro Šestku, ve kterém vy sami rozhodujete, kam investovat každý rok 5 milionů korun, po čtyřech úspěšných ročnících letos pokračovat nebude. V roce 2022 má být nahrazen hlasováním v rámci škol, kde si budou žáci vylepšovat školní budovy a pozemky. Komunitní rozvoj škol vítáme, Nápad pro Šestku kvůli tomu ale končit nemusí!

Zajímá mě více »