cerven2013-003

Hospodářská soutěž začíná tam, kde je více než jeden uchazeč

Projev Petra Píši na Zastupitelstvu městské části 25.9.2020 ohledně veřejné zakázky Významná veřejná zakázka "Provádění údržby veřejné zeleně a úklidových prací na území MČ Praha 6".

 

 

Dámy a pánové, v následující prezentaci Vám ukážu, že neexistují žádné věcné argumenty odborné nebo právní, které by zamezovaly rozdělení zakázky na několik lokálních oblastí, a ukážu vám, že rozdělení zakázky na několik lokálních oblastí může Praze 6 přinést úspory v řádu desítek milionů korun.

O čem budeme dneska hlasovat? Budeme hlasovat o tom, že zakázku na úklid a údržbu komunikací, zimní údržbu a na údržbu zeleně bude Praha 6 soutěžit jako jeden celek. Bude to v principu stejné jaké před čtyřmi lety, jen s určitou výjimkou ohledně správy dětských hřišť. Ten objem soutěžených prací se jinak nezmění. Je mi jasné, a to vůbec není předmětem mého příspěvku, že vedle toho existuje v Praze 6 ještě zakázka na květinové záhony, zakázka na odvoz odpadů. Ale tohle není předmětem mého příspěvku. Já se věnuji pouze té zakázce, kterou máme dnes před sebou.

Klíčové je odůvodnění této veřejné zakázky. To odůvodnění obsahuje dva klíčové odstavce. Jeden se týká toho, proč není možné, nebo není efektivní dávat soutěžit zvlášť úklidy a údržbu komunikací a zvlášť péči o zeleň. Druhý odstavec se týká zdůvodnění, proč není možné zakázku rozdělit do lokálních oblastí. Já ho přečtu. Tohle je odstavec, o kterém budete hlasovat, a tohle je odstavec, pod který se podepisujeme:

„Rozdělení místně by pak mohlo znamenat, že různé oblasti bude spravovat jiný dodavatel za jiné ceny, tedy stejná práce, například úklid chodníku, může v různých oblastech MČ být za různé ceny při rozdělení na dílčí části.“ To je všechno. Žádné další odůvodnění zde není, žádné další argumenty v materiálu, který budeme schvalovat, neexistují.

Kontrolní výbor přijal doporučení rozdělit veřejnou zakázku na několik lokálních oblastí, které budou soutěženy zvlášť, samozřejmě při zachování nadlimitního režimu dle zákona o zadávání veřejných zakázek. To umožní přístup k zakázkám více uchazečům, což je žádoucí z hlediska soutěže a konkurenčního prostředí. Pro hlasovali přítomní zástupci ODS včetně zde sedícího zastupitele Marcela Petráska, pro hlasovali přítomní nominanti Starostů a nezávislých, pro hlasovali přítomní nominanti KDU-ČSL, pro hlasovali přítomní nominanti TOP 09.

Co říkají k tomu odůvodnění, které jsem tady přečetl, oslovení experti? Transparency International: „Zní spíš jako odůvodnění toho, proč vybrat stávajícího dodavatele. Absurdní je považovat za problém, že by byly komunikace a zeleň udržovány v různých územích za různou cenu.“

Jiří Skuhrovec, podle mě v České republice nejlepší datový analytik v oblasti veřejných zakázek, o jeho analýzu se opírá důvodová zpráva k zákonu o zadávání veřejných zakázek: „Argument proti místnímu rozdělení považuji za zcela zavádějící atd. Budu zkracovat, protože máte vyjádření i vcelku k dispozici písemně.“

Oživení: „Argument je přitažený za vlasy. Dělení zakázek zvyšuje konkurenční prostředí. Cenu služby definuje trh“.

Oddělení veřejných zakázek z ministerstva: Rozdělení veřejné zakázky na části je nejenom legální, ale naopak zákonem i evropskou směrnicí, ze které zákon vychází, podotýkám, výslovně podporované. Existuje rovněž několik rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, z nichž plyne, že nerozdělení zakázky na části může potenciálně omezit okruh dodavatelů, a tedy může být diskriminační a nezákonné. Podrobněji tyto argumenty rozvádí právní analýza společnosti Frank Bold, kterou máte rovněž všichni k dispozici na svých stolech.

Pojďme se podívat na jiné městské části. Praha 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 14, 15 jsou ohledně zeleně rozděleny na geografické oblasti a Praha 6 také. Zásadní rozdíl je ale v tom, že Prahu 6 sice máme rozdělenou na geografické oblasti, máme tedy tři oblasti, které jsou fakturovány zvlášť, které jsou smluvně zakotveny zvlášť, které jsou zvlášť vykazovány, které jsou zvlášť kontrolovány, zvlášť administrovány. Jediný rozdíl je v tom, že tyto tři oblasti soutěžíme jako celek, že se nám přihlásil minule jediný uchazeč a teď se to pravděpodobně stane také.

Analyzoval jsem některé smlouvy na údržbu zeleně v jiných městských částech. Přílohy k těmto smlouvám obsahují jednotkové ceny. Proberu tady s vámi Prahu 3 a Prahu 15. Praha 15 rozdělila údržbu zeleně do tří oblastí, primárně na základě lokálního klíče. Jednotkové ceny se liší v řádu haléřů a zdálo by se, že to jsou malé částky. Praha 6 za úklid ploch zeleně platí 10 halířů na m², Praha 15 čtyři halíře. Kosení trávy: Praha 6 – 90 haléřů, Praha 15 – 70 až 82. Ty ceny jsou různé, protože právě tam byly soutěženy jednotlivé oblasti zvlášť.

Nicméně když si to vynásobíme počty úkonů za rok, tak zjistíme, že v rámci úklidu zeleně bychom při jednotkových cenách z Prahy 15 získali úsporu 8,6 milionů, v případě kosení trávy úsporu 350–870 tisíc za rok bez DPH, v případě vyhrabávání listí přibližně 7 milionů korun. Pokud by Praha 6 byla vysoutěžena za ceníkové ceny Prahy 15, a podotýkám, že v Praze 15 se do každé z těch oblastí přihlásilo přibližně 7 uchazečů na rozdíl od nás, kde jsme měli uchazeče jediného, mohli bychom dosáhnout u tohoto segmentu, nejedná se o celou zakázku na zeleň, na úsporu 17–18 mil. korun bez DPH ročně. A rovnou předejdu případným protiargumentům, co se týče četnosti úkonů, jsou v obou městských částech srovnatelné. Seč probíhá přibližně stejně často na Praze 15 jako na Praze 6. A samozřejmě, jak už jsem uvedl, jedná se o jednotkové ceny.

            Soutěžila i Praha 3, i když trochu jiným způsobem. Tam totiž rozdělili zakázku primárně na jednotlivé úkony z hlediska zeleně, částečně také lokálně, a poté uzavřeli rámcové smlouvy s více než jedním dodavatelem. Dodavatelé tak mají menší jistotu, že se bude objednávat. Jak vidíte, v některých úkonech je na tom Praha 6 lépe, nicméně i tak by po sečtení všech položek činila úspora oproti Praze 6 byla 4-9,7 mil. Kč. Jako i předtím, frekvence úkonů je přibližně stejná.

Aktuálně soutěžila péči o zeleň Praha 10. Odhad Prahy 10 je, že vlivem přesoutěžení a rozdělení na tři lokální oblasti odhadují úsporu 7 mil. korun za rok. Smlouva je před podpisem.

Existují tedy relevantní argumenty proti rozdělení? Já jsem jich slyšel několik a rovnou vám řeknu, neexistují. Relevantní věcné argumenty neexistují, relevantní právní argumenty proti rozdělení na lokální oblasti neexistují. Jedná se o politické rozhodnutí, čistě o politické rozhodnutí! Chceme soutěžit? Chceme rozdělit zakázku na víc oblastí, nebo ne? Chceme takovou soutěž, do které se pravděpodobně přihlásí více dodavatelů než jeden, nebo nechceme? Protože už nyní je to z hlediska Odboru dopravy a životního prostředí administrováno jako tři oblasti, už nyní máme smlouvu připravenu na tři oblasti. My máme de facto tu zakázku připravenu na rozdělení. Stačí nám udělat poslední krok, a to opravdu ji rozdělit a opravdu ji soutěžit zvlášť. Rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské souztěže je taková, že rozhodně se nedá říct, že by rozdělení zakázky přivedlo větší pravděpodobnost nějakých sporů u ÚOHSu, právě naopak.

Nebezpečí poklesu kvalitativní péče o zeleň. Chápu, to je silný argument, nicméně existují na to různé pojistky – navyšování sankčních plateb, lepší definice mimořádně nízké nabídkové ceny, systém rámcových smluv s více dodavateli, jako mají na Praze 3, omezení z hlediska toho, aby se nám jedna malá firma přihlásila do více lokálních zakázek. Všechny ty možnosti jsou, jednotlivé městské části je různým způsobem využívají.

Na závěr ještě jedno stanovisko, a to Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, troufám si říct, že se jedná největší a velmi respektované profesní sdružení zahradníků a těch, kdo se věnují zeleni: „Starostlivému a odpovědnému jednání řádného hospodáře by odpovídal opak, než soutěžit vše jako jeden celek. Jinak si město zbytečně zužuje prostor k výběru té nejlepší firmy a asi to není jednání s péčí řádného hospodáře. Přináší to konkurenci a soutěživost a pro dodavatele je to motivační k tomu odvádět co nejlepší práci.“ Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Další články z rubriky

Nápad pro Šestku – nejasný osud úspěšného participačního projektu

Veřejností oblíbený projekt participativního rozpočtování Nápad pro Šestku, ve kterém vy sami rozhodujete, kam investovat každý rok 5 milionů korun, po čtyřech úspěšných ročnících letos pokračovat nebude. V roce 2022 má být nahrazen hlasováním v rámci škol, kde si budou žáci vylepšovat školní budovy a pozemky. Komunitní rozvoj škol vítáme, Nápad pro Šestku kvůli tomu ale končit nemusí!

Zajímá mě více »