242171818_10159169003487295_4187684460400557075_n

Zastupitelstvo schválilo vytvořit „Klimatický plán Prahy 6“, jak Zelení v červnu navrhli!

Radě městské části Praha 6 jsme 17. 9. uložili ustanovit odbornou pracovní skupinu za účelem definicí konkrétních opatření a projektů na úrovni městské části Prahy 6 v souvislosti s Klimatickým plánem hl. města Prahy pro rok 2030.
Hlavní město Praha v květnu přijalo klimatický závazek snížit emise CO2 o minimálně 45 % do roku 2030 (v porovnání s rokem 2010) a dosáhnout nulové emise CO2 nejpozději do roku 2050.
V červnu jsme jako Zelení na zastupitelstvu proto navrhli vypracovat konkrétní Klimatický plán Prahy 6, který by obsahoval sérii lokálních mitigačních opatření (mitigační opatření pomáhají klimatickou krizi brzdit jako takovou, ne se pouze adaptovat pumpami ve městě a chmelem na Kulaťáku) v návaznosti na Klimatický plán Prahy a zřídit k tomuto v Praze 6 příslušnou komisi.
Jsme rádi, že se naším červnovým návrhem koalice inspirovala a dnes navrhla obdobné usnesení, které jsme s radostí podpořili a připojili se k němu coby spolupředkladatelé.
V odborné pracovní skupině budou Zelení nadále prosazovat:
🌼 podporu udržitelné mobility především v podobě veřejné, pěší, cyklo a multimodální dopravy s cílem snížit uhlíkovou stopu pocházející z IAD;
🌼 využití ekonomického potenciálu úspor energie a instalací OZE na budovách ve svěřené správě městské části a ve vlastnictví městské společnosti SNEO, a.s. (s metodickou podporou odboru energetického manažera MHMP, dotační podporou a s využitím EPC metody);
🌼 zavedení technické podpory pro občany a organizace za účelem usnadnění přípravy a snížení nákladovosti opatření snižujících uhlíkovou stopu města (např. bezplatným vypracováním žádostí o podporu z dostupných dotačních titulů, odpuštění poplatků vůči městské části související s energetickými úsporami apod.);
🌼 aktivní roli městské části při prosazování nové výstavby s uhlíkově neutrální bilancí a realizované dle motta „město krátkých vzdáleností“;
🌼 podporu pro výměnu kotlů na uhlí za kotle na zemní plyn a tepelná čerpadla a výměnu zdrojů tepla na zemní plyn běžného typu za účinnější (kondenzační kotle anebo plynová či hybridní tepelná čerpadla);
🌼 rozvíjení carsharingu aj. bezemisních dopravních služeb;
🌼 tvorbu nových vodních ploch, mokřadů, říčních a potočních niv na území městské části;
🌼 vytvoření Standardů hospodaření s dešťovou vodou – upřednostnění přírodě blízkých řešení pro zpomalení či zadržení srážkových vod, jejich využití pro zálivku zeleně; postupnou přeměnu zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným povrchem;
🌼 adaptační opatření na budovách (zelené střechy v kombinaci s instalací obnovitelných zdrojů energie, výsadba vertikální zeleně a zelených fasád) včetně dotační podpory pro budovy ve vlastnictví třetích osob.
Zelený zastupitel Pavel Weber k tomu říká: „Podle expertního panelu OSN nám zbývá posledních 9 let na zastavení globálních změn klimatu. Pokud selžeme, spustí se řetězová reakce přírodních procesů, která již lidskou silou nepůjde zastavit. Nemáme celoplanetární vládu a volby, tedy chybí exekutiva, která by brala globální změny klimatu za svou prioritní agendu. Proto se musí okamžitě zapojit nejen Evropa, ale i ČR, Praha a Praha 6. Zelení chtějí, aby naše země byla obyvatelná i pro naše děti!“

Další články z rubriky

Nápad pro Šestku – nejasný osud úspěšného participačního projektu

Veřejností oblíbený projekt participativního rozpočtování Nápad pro Šestku, ve kterém vy sami rozhodujete, kam investovat každý rok 5 milionů korun, po čtyřech úspěšných ročnících letos pokračovat nebude. V roce 2022 má být nahrazen hlasováním v rámci škol, kde si budou žáci vylepšovat školní budovy a pozemky. Komunitní rozvoj škol vítáme, Nápad pro Šestku kvůli tomu ale končit nemusí!

Zajímá mě více »