Weddingring-JH

Budeme se brát na Praze 6

Vážení snoubenci, milí budoucí novomanželé, v případě, že plánujete vstoupit do manželství na území Prahy 6, se vám jistě budou hodit následující tipy a rady pro co nejhladší průběh všech svatebních příprav.

Nechci to moc řešit a postačí mi něco klasického.

Nejjednodušší cesta je uzavření sňatku ve vyhrazený den a v určené místnosti. Jako místnost určená pro sňatky slouží obřadní síň v tzv. Skleněném paláci (nám. Svobody 728/1, Praha 6 – Bubeneč).

Kapacita sálu je přibližně 30 sedících osob; obřadní síň je vybavena i menším prostorem pro „úpravu vzhledu“ před slavnostním okamžikem.

Pro svatby jsou vyhrazeny každý čtvrtek a pátek od 9:30 do 14:30, a dále každá první sobota v měsíci od 9:30 do 15:30 (neplatí, pokud na tyto dny vychází státní svátek). V případech, kdy je vyhrazený sobotní termín plně obsazen, bývají umožněny svatby i další sobotu.

Pro domluvu o přesném datu a čase kontaktujte matriční úřad Prahy 6. Matrika zajišťuje i přítomnost oddávajícího k obřadu.

 

Ale mně se Skleňák moc nelíbí anebo bychom chtěli jiný termín svatby.

V tom případě vás čeká trochu složitější zařizování, ve kterém vám ovšem rádi budeme nápomocni.

Potřebujete jednak zajistit vhodný prostor – můžeme doporučit například pavilon Vojtěška v zahradách Břevnovského kláštera nebo usedlost Spiritka poblíž parku Ladronka.

Dále se budete potřebovat domluvit s matričním úřadem na termínu, kdy může být na svatbě přítomná matrikářka s oddávajícím. U svateb mimo úřední místo a vyhrazený den vám může matrikářka doporučit, abyste si sami domluvili přítomnost oddávajícího. Tím může být starosta, místostarosta, radní či kterýkoli zastupitel Prahy 6. Naši zastupitelé vám rádi vyjdou vstříc.

Až si tedy předjednáte na matričním úřadě a na místě svatby vhodný termín, budete se muset zastavit na matrice osobně a vyzvednout si formuláře, které si necháte potvrdit na místě svatby. Poté, co vyplněné formuláře přinesete spolu se zákonem stanovenými doklady zpět na matriku, se termín svatby stává závazným.

Pro případ svatby mimo určenou místnost či mimo vyhrazený den budete muset na matičním úřadě uhradit správní poplatek, který činí 1000 Kč.

 

Ale my bychom chtěli něco úplně netradičního. Třeba svatbu ve výtahu.

Podle zákona může matriční úřad povolit uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě ve správním obvodu. Naši zastupitelé jsou ochotni vyhovět i vašim netradičním přáním. O tom, které místo je vhodné k uzavření sňatku, však s definitivní platností rozhoduje matriční úřad.

 

A co třeba Suchdol, mohli bychom mít svatbu tam?

Ve správním obvodě matričního úřadu Prahy 6 leží nejenom území šestkové městské části, ale i městské části Suchdol, Nebušice, Přední Kopanina a Lysolaje. V celém tomto obvodě mohou podle zákona oddávat zastupitelé městské části Praha 6.

Pravomoc oddávat ve „svém“ obvodu mají také starostové a místostarostové těch městských částí, kde nesídlí matriční úřad (tedy např. Suchdola), ovšem pouze v tom případě, že je alespoň jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu na území dané městské části.

 

A co paní primátorka, ta by mě oddat nemohla?

Primátorka a její náměstci a pověření zastupitelé hlavního města Prahy mají pravomoc oddávat na celém území Prahy. Pokud máte speciální přání, můžete je kontaktovat.

 

Jenže já nechci, aby mě oddával někdo, koho neznám.

Naši zastupitelé se s vámi rádi sejdou v termínu, který vám bude vyhovovat, vyslechnou si váš příběh a domluví se s vámi na podrobnostech ohledně svatebního projevu.

 

Jaké doklady potřebuji?

Matrika po vás bude požadovat platný občanský průkaz, rodný list a případně další listiny stanovené zákonem. Podrobnosti vám sdělí na matričním úřadě.

 

Platí pro snoubence – cizince nějaká zvláštní pravidla?

Počítejte se zvýšeným administrativním poplatkem: 3000 Kč pro případ, že ani jeden ze snoubenců nemá trvalý pobyt na území České republiky, 2000 Kč v případě, že trvalý pobyt v ČR má jen jeden ze snoubenců.

Rodný list a další doklady prokazující způsobilost k uzavření manželství se předkládají s úředním překladem do češtiny a případně s úředním ověřením, pokud ovšem nestanoví mezinárodní smlouva jinak. Pro podrobnosti se informujte na matričním úřadě. Osoby, které nejsou občany zemí Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, budou potřebovat rovněž potvrzení Police ČR o oprávněnosti pobytu na území České republiky.

Snoubenec, který nemluví nebo nerozumí česky, si musí pro samotný svatební obřad zajistit přítomnost tlumočníka. Úředním jazykem při obřadu je ze zákona čeština, podle svých jazykových schopností jsou ovšem naši zastupitelé ochotni pronést část svatebního projevu i v jiném jazyce.

 

A co církevní svatba? Jaká pro ni platí pravidla?

I v tomto případě je potřeba kontaktovat osobně matriční úřad Prahy 6, který vydá osvědčení o splnění požadavků občanského zákoníku pro konání církevního sňatku. Pro samotný církevní sňatek už není přítomnost matrikářky nutná, jeho průběh se řídí pravidly a zvyklostmi příslušných církví.

 

A co registrované partnerství?

Podle zákona činí osoby vstupující do registrovaného partnerství prohlášení před matrikářkou registrujícího matričního úřadu (tím je na území Prahy matriční úřad městské části Praha 1), přítomnost zastupitele zákon nevyžaduje. Ostatní pravidla platí obdobně jako pravidla pro vstup do manželství.

 

Přejeme vám, aby váš svatební den proběhl podle všech vašich představ, a především hodně štěstí na společné cestě životem!

Další články z rubriky

Otevřená radnice

Zasadíme se o to, aby informace z radnice byly včasné, přehledné a snadno dostupné. Bude vás bavit nás kontrolovat. Na setkávání a společné plánování se těší zastupitelé Strany zelených.

Zajímá mě více »