Zelení žádají o informace k prodeji pozemků v Tiché Šárce

Opakovaná žádost o vyjádření Ministerstva financí ČR k využití pozemků zahrnutých do privatizačního projektu číslo 52024/2001

Vážený pane ministře,

dne 9. 6. 2011 Vám byl doporučeně zaslán dopis s názvem „Veřejná výzva ke zrušení veřejné obchodní soutěže na koupaliště Tichá Šárka (privatizační projekt číslo 52024/2001)“. Žádali jsme zrušení veřejné obchodní soutěže na Areál přírodního koupaliště Tichá Šárka s pozemky, který byl určen k privatizaci rozhodnutím o privatizaci č. j. 422/28667/2005 a 422/44696/2010 ze dne 2. 3. 2005 a 27. 4. 2010, vydaným Ministerstvem financí. Prodej byl na Váš pokyn zastaven, ale odpověď na ostatní části dopisu jsme dosud neobdrželi.

V dopise jsme Vás mimo jiné žádali o vyjádření k budoucímu využití pozemků (jejich přesný výčet níže). Pozemky se nacházejí v přírodně cenné lokalitě a stát jako prodávající byl měl mít zájem na tom dopředu určit, jaké využití považuje za vhodné a jaké za nepřípustné. V této souvislosti považujeme za důležité, aby Ministerstvo financí nabídlo pozemky nejprve hlavnímu městu, případně městské části Praha 6 k využití pro veřejně prospěšné účely, a teprve, pokud dotčené samosprávy nebudou mít o pozemky zájem, realizovalo prodej pozemků, a to transparentně, nejlépe veřejnou dražbou.

Pozemky dotčené privatizačním projektem číslo 52024/2001:

parc. č. 2206/2, 1843 m2, ostatní plocha
parc. č. 2206/6, 259 m2, zastavěná plocha a nádvoří
parc. č. 2206/7, 53 m2, zastavěná plocha a nádvoří
parc. č. 2221, 208 m2, ostatní plocha
parc. č. 2222/1, 1992 m2, vodní plocha
parc. č. 2222/3, 75 m2, zastavěná plocha a nádvoří
parc. č. 2223, 12 100 m2, ostatní plocha

Tímto Vás žádáme o informaci, jaký bude další postup Vašeho úřadu v případě výše uvedených pozemků. V příloze přikládáme též dopis z 9. 6. 2011.

S pozdravem

Mgr. Petra Kolínská,
předsedkyně Klubu zastupitelů Strany zelených – MČ Praha 6

Další články z rubriky

Nápad pro Šestku – nejasný osud úspěšného participačního projektu

Veřejností oblíbený projekt participativního rozpočtování Nápad pro Šestku, ve kterém vy sami rozhodujete, kam investovat každý rok 5 milionů korun, po čtyřech úspěšných ročnících letos pokračovat nebude. V roce 2022 má být nahrazen hlasováním v rámci škol, kde si budou žáci vylepšovat školní budovy a pozemky. Komunitní rozvoj škol vítáme, Nápad pro Šestku kvůli tomu ale končit nemusí!

Zajímá mě více »