206118778_10159014814652295_94149910024201467_n

Zelení navrhli vytvořit Klimatický plán Prahy 6

Navrhli jsme připojit Prahu 6 ke klimatickému závazku hl. m. Prahy plánujícím snížení emisí CO2 o minimálně 45 % do roku 2030 (oproti roku 2010) a dosažení nulových emisí CO2 nejpozději do roku 2050.

Na jednání zastupitelstva Prahy 6 dne 24. 6. 2021 navrhli Zelení vytvořit Klimatický plán Prahy 6.

Hlasy TOP09, KDU-ČSL a ODS však byl tento návrh odmítnut! Pro parlamentní koalici SPOLU nestála klimatická změna, soudě podle činů jejich politiků, vůbec za řeč a bod ani nepřipustili na program jednání.

Zelení navrhovali, aby se zastupitelstvo zavázalo vypracovat konkrétní Klimatický plán Prahy 6, který by obsahoval sérii lokálních mitigačních opatření, tedy takových opatření, která pomáhají brzdit klimatickou krizi jako takovou, ne se pouze na změny adaptovat.

Úsměvným doprovodem našeho návrhu byl následný návrh Pirátů Praha 6 na umístění „mlžících brček“, protože „klimatická situace ve veřejném prostoru je neúnosná“. Necháváme tento kontrast bez větších komentářů, #ekologiebezideologie je prostě jen #greenwashing.

Zelení oproti tomu navrhli:

  • podporu udržitelné mobility především v podobě veřejné, pěší, cyklo a multimodální dopravy s cílem snížit uhlíkovou stopu pocházející z IAD;
  • využití ekonomického potenciálu úspor energie a instalací OZE na budovách ve svěřené správě městské části a ve vlastnictví městské společnosti SNEO, a.s. (s metodickou podporou odboru energetického manažera MHMP, dotační podporou a s využitím EPC metody);
  • zavedení technické podpory pro občany a organizace za účelem usnadnění přípravy a snížení nákladovosti opatření snižujících uhlíkovou stopu města (např. bezplatným vypracováním žádostí o podporu z dostupných dotačních titulů, odpuštění poplatků vůči městské části související s energetickými úsporami apod.);
  • aktivní roli městské části při prosazování nové výstavby s uhlíkově neutrální bilancí a realizované dle motta „město krátkých vzdáleností“;
  • podporu pro výměnu kotlů na uhlí za kotle na zemní plyn a tepelná čerpadla a výměnu zdrojů tepla na zemní plyn běžného typu za účinnější (kondenzační kotle anebo plynová či hybridní tepelná čerpadla);
  • rozvíjení carsharingu aj. bezemisních dopravních služeb;
  • tvorbu nových vodních ploch, mokřadů, říčních a potočních niv na území městské části;
  • vytvoření Standardů hospodaření s dešťovou vodou – upřednostnění přírodě blízkých řešení pro zpomalení či zadržení srážkových vod, jejich využití pro zálivku zeleně; postupnou přeměnu zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným povrchem;
  • adaptační opatření na budovách (zelené střechy v kombinaci s instalací obnovitelných zdrojů energie, výsadba vertikální zeleně a zelených fasád) včetně dotační podpory pro budovy ve vlastnictví třetích osob.

Jak řekl zelený zastupitel Pavel Weber: „Odborníci z ČVUT se nechali včera slyšet, že víkendovou vlnu veder nemohl nikdo před 10 lety čekat a že za dvě popraskané dálnice vedrem vlastně nikdo nemůže. To je lež jako věž, věděli jsme o tomto průšvihu před 10 lety a víme, že pokud nenapneme všechny síly, budou se vlny veder nadále jen zhoršovat. Zelení chtějí, aby naše země byla obyvatelná i pro naše děti!

Zastupitel Petr Palacký (Píša) k tomu dodává: „Klimatická změna je tak závažné téma, že si ji už patrně žádná politická strana nedovolí ignorovat. Je ovšem zásadní rozdíl mezi líbivými gesty, která možná přinášejí politické body, podstatu situace však neřeší. Šestkoví politici z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL se rádi fotí před chmelovými stěnami na Kulaťáku nebo pítky. O to víc mě mrzí, že naši snahu, aby městská část celou věc řešila po vzoru hlavního města systémově, představitelé těchto stran odmítli. Naši snahu ovšem nevzdáváme!

Příloha 1: Návrh usnesení – Pokračující stav klimatického ohrožení a klimatický závazek městské části Praha 6

Další články z rubriky

Nápad pro Šestku – nejasný osud úspěšného participačního projektu

Veřejností oblíbený projekt participativního rozpočtování Nápad pro Šestku, ve kterém vy sami rozhodujete, kam investovat každý rok 5 milionů korun, po čtyřech úspěšných ročnících letos pokračovat nebude. V roce 2022 má být nahrazen hlasováním v rámci škol, kde si budou žáci vylepšovat školní budovy a pozemky. Komunitní rozvoj škol vítáme, Nápad pro Šestku kvůli tomu ale končit nemusí!

Zajímá mě více »