Stop výprodeji obecních bytů!

Strana zelených na Praze 6 odmítá výprodej obecních bytů. 1500 bytů, které městská část doposud vlastní, tvoří pouhé 3,5 % všech bytů v městské části Praha 6 a představují tak minimální zázemí pro akutní i dlouhodobé řešení problémů, které v oblasti bydlení mohou vzniknout.

Tisková zpráva zastupitelů Strany zelených na Praze 6 ze dne 20. 4. 2012

Návrh velké koalice ODS a ČSSD na prodej 900 obecních bytů oprávněným nájemníkům nelze akceptovat z následujících důvodů:

  1. Rada nepředložila žádnou analýzu a argumenty, z kterých by vyplynulo, proč téměř dvě třetiny svého bytového fondu považuje za zbytný majetek. Jen ten je totiž podle programového prohlášení možné prodat.
  2. Rada nepředložila argumenty, které by dokládaly, že 600 bytů, které si hodlá ponechat, stačí pro naplňování veřejného zájmu – zejména pomoci těm skupinám obyvatel, které z objektivních důvodů nemohou.
  3. Přechodně nebo dlouhodobě dosáhnout na bydlení dostupné na volném trhu v podmínkách prodeje chybí přesné vyčíslení ceny bytů, resp. jasná a transparentní pravidla pro jejich stanovení.
  4. Do zcela nejisté situace se dostanou ti, kdo nabídku na koupi bytu nebudou moci využít. Radnice není schopna říci, jaký nájem budou platit v roce 2013 ani nájemníkům negarantuje, že byty nakonec neprodá třetí osobě.

Praha 6 nemá ucelenou koncepci bytové politiky. V praxi to znamená, že radnice řeší s větším či menším úspěchem dílčí problémy (pomoc seniorům a některým lidem v sociálně tíživé situaci), ale na bytovou politiku, která by myslela na všechny skupiny obyvatel, rezignovala. Je přitom zřejmé, že hospodářská recese neskončila a že počet domácnosti, které nebudou mít dostatek prostředků na bydlení, poroste.

„Považujeme za nezodpovědné redukovat bytový fond obce v období, kdy nelze odhadnout, jaké turbulence v oblasti bydlení českou společnost čekají a kdy nemá městská část vyřešenou otázku podpory bydlení pro mladé rodiny s dětmi a domácnostem, které jsou dlouhodobě znevýhodněny, nabízí pomoc jen po dobu 5 let,“ komentovala situaci zastupitelka Prahy 6 Petra Kolínská.

„Je nezbytné připomenout, že po dvě předchozí volební období zastupitelstvo deklarovalo, že privatizace obecních domů byla ukončena a že domy, resp. byty, které zůstaly ve vlastnictví městské části, představují „nezbytný minimální objem“ pro potřeby obce,“ uvedl Petr Hrdina, zastupitel Prahy 6. „Přijde nám zvláštní, že návrh na výprodej předkládá a razantně obhajuje radní za ČSSD Štěpán Stupčuk, když sociální demokracie ve svém programu slibuje podporu nájemního bydlení,“ uvedl Petr Hrdina, zastupitel Prahy 6.

Kontakty:
Petra Kolínská – 776 552 022
Petr Hrdina – 777187 500

Související články:

Další články z rubriky