bratsky-kauzy

Společnost spojená se senátorem Bratským staví v Praze 6 sídlo hazardní firmy – vyjádření senátora Petra Bratského

Přes deklarovaný boj proti hazardu pomáhají politici Občanské demokratické strany firmě podnikající v hazardu postavit v zeleni na území přírodního parku Šárka administrativní budovu.
Tisková zpráva Strany zelených v Praze 6 ze dne 11.1.2011

Starosta Prahy 6 a poslanec Tomáš Chalupa vyhlásil před květnovými sněmovními volbami “Nulovou toleranci hazardu”. Po úspěšných volbách nově zvolený poslanec Chalupa zaměstnal jako asistenta svého “kamaráda” Petra Bratského, tehdy už dlouholetého člena dozorčí rady Společnosti západního města. Tu založili politici ODS z pražských Stodůlek (kromě Bratského např. David Vodrážka, Miloš Gregar nebo Zdeněk Kovářík), aby mj. poskytovala inženýrské služby soukromým subjektům.

A právě Společnosti západního města platí firma SLOT game a.s. za zastupování při prosazování záměru postavit na území přírodního parku Šárka v Praze 6 svoji administrativní budovu. Volba Společnosti západního města se ukázala být velmi zdařilou: předseda její dozorčí rady Ing. Petr Bratský se mezitím stal senátorem za Prahu 6.

Předsedkyně zastupitelů Strany zelených v Praze 6 Petra Kolínská k tomu poznamenává: “Nad snahou zastavět každý volný pozemek zůstává rozum stát. Ještě smutnější je ale fakt, že volení zástupci občanů nepokrytě pomáhají developerům místo toho, aby chránili veřejný zájem.”

Znepokojení nad zástavbou oblíbeného parku vyjadřují také místní občané. Zástupci bytového družstva Veleslavínské trojdomí upozorňují, že na přání MČ Prahy 6 nebyl záměr posuzován z hlediska vlivu na životní prostředí (EIA), přitom zejména v kombinaci s plánovaným terminálem autobusové dopravy na nedaleko budované stanici metra Veleslavín, může kvalitu života v místě výrazně negativně ovlivnit.

Další informace k tomuto záměru najdete na stránkách praha6ztracitvar.cz.

 

VYJÁDŘENÍ Petra Bratského k tiskové zprávě Strany zelených v Praze 6 ze dne 11. 1. 2011

Společnost Západního města, a.s. (dále jen SZM) vznikla v roce 1994 za účelem řízené koordinace výstavy nové čtvrti na území MČ Praha 13. Zastupitelstvo městské části mě jako svého člena delegovalo do dozorčí rady společnosti z důvodu kontroly hospodaření. Tuto funkci jsem bezplatně vykonával do současnosti. Vzhledem k tomu, že od konce uplynulého roku již nejsem členem Zastupitelstva MČ Praha 13, skončí na nejbližší valné hromadě SZM i má funkce a do orgánů společnosti budou delegování jiní současní členové zastupitelstva.

Jako člen dozorčí rady SZM jsem sledoval celkové hospodaření společnosti a nikoliv jednotlivé dílčí projekty. Na mé dotazy k inženýrské činnosti SZM v záležitosti výstavby administrativního objektu v Praze 6 mi ředitel SZM Ing. Jan Jančar zaslal následující informaci:

1)    Společnost nestaví, vykonává pouze inženýrskou činnost v rámci přípravy stavby, momentálně jsme v UR, ústní jednání proběhlo 16. 12. 2010,

2)    nevím s čím by měli politici pomáhat, když investor odkoupil pozemek od soukromého subjektu s vypracovanou  projektovou dokumentací, závěrem zjišťovacího řízení (posouzení vlivu na životní prostředí) a stavba je v souladu s platným územním plánem – pozemek není funkčně určen pro zeleň,

3)    ano, nejsme příspěvková ani rozpočtová organizace a živíme se inženýrskou činností, finanční příjem je za odvedenou práci a služby poskytujeme i soukromým subjektům,

4)    nevím, co mají tím tzv. „prosazováním“ na mysli, když investor koupil pozemek i se závěrem zjišťovacího řízení a dříve vydanými stanovisky k investičnímu záměru (vydané prodejci) a pouze pokračuje v započatém procesu vedoucímu k umístění stavby,

5)    paní poslankyně zastupitelů Strany zelených by se měla chovat korektně a znát základní vstupní údaje, jako např. platný územní plán, funkční využití pozemků, o kterých vede diskusi apod. Naopak musím konstatovat, že P6 byla velmi striktní a nepřipouštěla vůbec žádné změny  (v PD, využití a pod.) a trvala na  prostorové rezervě pro obchod (potraviny), nepřekročitelné výšce objektu, dopravní obslužnosti z pohledu na širší vztahy a pod.

6)    posouzení vlivu na životní prostředí i krajinného rázu proběhlo v souladu s příslušnými předpisy, jinak by nemohl být vydán tzv. Závěr zjišťovacího řízení,

7)    projednávání investičního záměru probíhá v souladu s příslušnými předpisy a zákony, včetně obdržených stanovisek dotčených orgánů a organizací, zpracovanými studiemi a pod. – jinak by nemohla být podána žádost na zahájení územního řízení ani by se neuskutečnilo ústní jednání,

8) jde o administrativní budovu (kanceláře, sídlo firmy) s obchodem (požadavek P6 – potraviny).

Z výše uvedeného je zřejmé, že jsem v žádném případě nezasahoval, ani nemohl zasahovat do průběhu příslušných řízení, mimo jiné proto, že proběhla již předtím, než byla SZM do projektu novým majitelem angažována. Spekulace o mém zapojení do územního či stavebního řízení důrazně odmítám. Kdyby mě autoři tiskové zprávy oslovili již před jejím vydáním, poskytl bych své vyjádření a ozřejmil všechna fakta a souvislosti bez problémů i jim.

Po svém zvolení senátorem jsem se těšil na spolupráci se všemi politickými stranami a organizacemi v Praze 6 a chci využít svých zkušeností pro zdravý rozvoj této krásné části metropole. Nabídka spolupráce i místní organizaci Strany zelených z mé strany stále trvá.

Petr Bratský

senátor PČR

 

Další články z rubriky

Vokovice

V okolí Džbánu se v současnosti stavět nebude. Zbývá vyřešit budoucnost a minulost.

V součtu téměř deset hodin se věnovali ve čtvrtek 24. 2. 2022 osudu okolí vodní nádrže Džbán, kde firma Molepo hodlá stavět bytové domy. I díky tlaku petice Nechte Šárku dýchat iniciované Zelenými byl zamítnut návrh na pořízení změny územního plánu v lokalitě mezi vodní nádrží a Evropskou třídou. Nadále ovšem zbývá vyřešit budoucnost celého areálu a prověřit rovněž jeho problematickou minulost.

Zajímá mě více »

Kauza Džbán – koupili si koupaliště, ale chodili se jim tam koupat lidi

Vlastník areálu Džbánu, společnost Molepo, ve středu 12. ledna oznámila, že areál koupaliště pro rok 2022 zavírá. Důvodem má být havarijní stav budov v jeho areálu a nerentabilita nutných investic. “Naším cílem je nejen komplexní revitalizace a rekonstrukce okolí nádrže Džbán, ale také bytová výstavba na pozemcích na Evropské třídě a podél budovy Cube,” uvedla společnost s tím, že městská část Praha 6 dlouhodobě blokuje změnu územního plánu, která by společnosti umožnila zástavbu pozemků.

Zajímá mě více »