Rozvoj Kampusu Dejvice – propojit univerzitu s veřejným prostorem

Zelený pohled na rozvoj Kampusu Dejvice po revitalizaci přiblížil v dubnové Šestce zastupitel a předseda kontrolního výboru Petr Píša.

,,Množství aut parkujících na ulici v bezprostřední blízkosti poloprázdných podzemních garáží. Nesmyslné dálniční svodidlo mezi parčíkem při Thákurově a budovu VŠCHT. Zanedbaný stav laviček pod sakurami v Technické anebo chodníků na Flemingově náměstí. Chybějící pěší prostupnost mezi Božkovou ulicí a Fakultou architektury. Studentská ulice využívaná tranzitními řidiči jako obchvat Kulaťáku… Vysokoškolský kampus má mnoho problémů. Je jenom dobře, že se k jejich řešení přistupuje koncepčně a na základě široké konzultace s veřejností. Jakékoli změny by, doufejme, měly mít jedno společné. Více propojit univerzitní a vědecké instituce s veřejným prostorem, tak, aby byly atraktivní i pro dejvické sousedy a aby život v nich každoročně neutichal se začátkem letních prázdnin. Zároveň se nesmí zapomínat na severozápadní kvadrant Vítězného náměstí. Pozemky jsou ve vlastnictví VŠCHT a územní plán je vede jako stavební. Zelení upřednostňují ponechání parkové plochy, případně citlivou dostavbu veřejnými budovami.“

Časopis Šestka 4/2021, Politická diskuze

Další články z rubriky