Radnice Prahy 6 chtěla a pak zase nechtěla průhledně vybrat externí právníky. Soutěž nedokončila, k reparátu se nemá

Měl to být křišťálově čistý výběr externích právníků na velkou zakázku. K takovému kroku se radnice rozhoupávají výjimečně. Většinou se drží zajeté praxe, kdy dlouhodobě spolupracují se spřátelenými advokátními kancelářemi. O jejich volbě kdysi rozhodly osobní známosti, nikoli transparentní tendr (Euro 30/2011). Šestá městská část se pokusila o změnu. Pod vedením starostky Marie Kousalíkové (ODS), která nahradila Tomáše Chalupu (ODS) po jeho odchodu na ministerstvo životního prostředí, vypsala radnice letos v únoru soutěž na poskytovatele právních služeb. První pokus se nezdařil. Úřad slibuje opakování, moc s ním ale nepospíchá. Třeba si dává čas na to, aby se poučil ze zpackaného tendru, který měl uvést zakázky na právní služby do souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Radnice tedy nadále využívá služeb právníků najatých v minulosti.

Od letošního července přitom mělo být všechno jinak. Se začátkem školních prázdnin chtěla šestá městská část spustit čtyřletou zakázku na právní služby v hodnotě 32 milionů korun. Podělit se o ni měli tři nejúspěšnější účastníci otevřeného zadávacího řízení, s nimiž by zadavatel uzavřel rámcovou smlouvu. Radnici, které vládne modro-oranžová koalice, velký zájem o práci pro „šestku“ zřejmě zaskočil. O zadávací dokumentaci požádalo 55 uchazečů. K podmínkám soutěže přišla spousta dotazů a výhrad. Námitky ovšem radnice odmítala.

Nečekané storno

Velké překvapení přišlo den před uzávěrkou pro podávání nabídek, kdy Praha 6 tendr zrušila. Tři uchazeči přesto obálky s nabídkou doručili. „Vzhledem k tomu, že zakázka byla zrušena před uplynutím lhůty, nelze tento počet považovat za definitivní,“ říká mluvčí radnice Martin Šalek. Kdo se přihlásil, odmítá sdělit. „Jména uchazečů bez jejich svolení neuvádíme,“ vysvětluje. Odevzdané obálky leží na radnici nerozlepené, aby úřad „maximálně chránil údaje z nabídek“ pro příští kolo. Na dotaz, kdy ho městská část vypíše, ovšem mluvčí neumí odpovědět. Ani jestli to vůbec bude v tomto roce. „O tom ještě nebylo rozhodnuto,“ sdělil pouze. Víc se nedozvěděl ani opoziční zastupitel Ivan Mašek (TOP 09), když se na další osud tendru ptal na nedávném společném zasedání finančního a kontrolního výboru. „Byla na něm také starostka, ale nikdo mi neodpověděl,“ říká Mašek. Nadále jsou tedy v platnosti smlouvy s advokátní kanceláří JUDr. Zdeněk Veselý a AK Solil, Linke, Richtr a spol., které si radnice dle mluvčího vybrala před osmi lety. Na úřadu zároveň pracuje deset lidí v právním oddělení. Z toho je šest právníků a dva vysokoškolsky vzdělaní referenti na veřejné zakázky. Zastupitel Mašek nechápe, za co jsou placeni, když si i na běžnou agendu úřad najímá externí právníky. „Ať se tedy celý odbor zruší. Nebo zachová, ale pak by právníci zvenčí měli vypomáhat jen se speciálními úkoly,“ kritizuje podivný souběh.

Cena je podružná

K podmínkám a průběhu tendru zaznívá i po jeho zrušení řada výhrad. Jako by vše bylo připravené pro určité zájemce, míní někteří účastníci zkrachovalé soutěže. Nechtějí ale mluvit veřejně, aby si neztížili pozici před novým kláním, pokud se k němu radnice skutečně rozhoupe. Pochyby vzbudilo kupříkladu nastavení hodnoticích kritérií, které si vysloužilo kritiku za netransparentnost. Jasně měřitelná cena nabídnutá za hodinovou službu měla váhu pouze čtyřicet procent. Rozhodujících šedesát procent bylo za kvalitu, tedy co nejkvalitnější a nejodbornější řešení. Platný zákon o zadávání veřejných zakázek říká, že „základním hodnoticím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky nebo nejnižší nabídková cena“. U zakázek vypisovaných na právní služby bývá obvykle poměr kritérií obrácený, cena má tedy zpravidla váhu šedesát procent. Minimálně tato výše je podmínkou u zakázek dotovaných z evropských peněz.

Vypsané kvalifikační požadavky neměly do tendru pustit žádné trpaslíky. Uchazeč musel mít za sebou alespoň jednu právní pomoc při zadávání veřejné zakázky na stavební práce s předpokládanou hodnotou nejméně 320 milionů korun. Přinejmenším jednou musel připravit veřejnou zakázku na služby v hodnotě nejméně sto milionů korun. Právě v kvalifikačních předpokladech chce být radnice napříště méně náročná. Součástí zrušené zakázky byla totiž i práce na developerském projektu na Vítězném náměstí, proto radnice po uchazečích požadovala právní účast na stavební zakázce za 320 milionů korun. Praha 6 ovšem své zapojení v projektu přehodnotila, a tím také odůvodnila zrušení tendru.

„V průběhu zadávacího procesu se ukázalo, že aktuální rozpočtové možnosti zadavatele neumožňovaly realizovat investici, ke které se vztahoval jeden z kvalifikačních předpokladů,“ odvolává se mluvčí radnice na letošní rozpočet. Výjimečně byl schválen až v březnu, protože se protáhlo přijetí rozpočtu na pražském magistrátu. Rozpočet se ale tvoří už od konce léta a radní na šestce nepochybně předem věděli, na čem městská část bude. Spíš hrozilo, že tendr vyhraje někdo nečekaný, proto ho radnice odpískala, myslí si někteří advokáti, kteří celé řízení sledovali. Že tomu tak není, může Praha 6 prokázat při nové soutěži.

Autor: Táňa Králová, Euro, 12.9.2011

Jak šel čas

– 22. února 2011 zveřejnění zakázky v centrálním registru
– 8. dubna 2011 uzávěrka pro podání nabídek
– 7. dubna 2011 rada městské části se usnesla, že tendr ruší
– začátek září 2011 dosud nebylo rozhodnuto o vyhlášení nového řízení

Další články z rubriky

Nápad pro Šestku – nejasný osud úspěšného participačního projektu

Veřejností oblíbený projekt participativního rozpočtování Nápad pro Šestku, ve kterém vy sami rozhodujete, kam investovat každý rok 5 milionů korun, po čtyřech úspěšných ročnících letos pokračovat nebude. V roce 2022 má být nahrazen hlasováním v rámci škol, kde si budou žáci vylepšovat školní budovy a pozemky. Komunitní rozvoj škol vítáme, Nápad pro Šestku kvůli tomu ale končit nemusí!

Zajímá mě více »