Plagiat1

Právní zakázky a další radniční kauzy máme pod kontrolou

Díky našemu předsedovi Kontrolního výboru Petru Píšovi neúnavně sledujeme činnost radnice a upozorňujeme na jakékoli nestandardní nakládání s veřejnými prostředky. Provedli jsme důkladnou revizi externích právních zakázek zadávaných městskou částí a odhalili, že část zadaných stanovisek obsahuje pasáže vykazující všechny znaky plagiátů (shodné pasáže s diplomovými pracemi a dokonce i webovými stránkami). Formulace zadání některých právních stanovisek byla zároveň příliš široká vzhledem k otázce, na níž městská část poptávala odpověď.

Kromě toho, že devět právních stanovisek v celkové více než 600 tisíc bylo z větší míry plagiáty a že se obdobné pasáže vyskytovaly i v dalších textech, byly některé objednávky na tyto zakázky podepsané až po dodání díla a dodavatelé některých zakázek vykazovaly možné vazby na zaměstnance radnice (například měli dříve adresu advokátních kanceláří ve stejném domě).

Na základě našich zjištění došlo jednak ke změně zadávání právních zakázek, jednak k personálním změnám na úřadu.

 

Další články z rubriky