O budoucnosti Vítězného náměstí rozhodnou zastupitelé na konci června

Celkem přes 900 obyvatel Prahy, z toho 800 občanů Prahy 6, podpořilo výzvu ke svolání mimořádného zastupitelstva MČ Praha 6 s cílem projednat budoucnost Vítězného náměstí.

Praha, 18. 6. 2013

Celkem 800 občanů Prahy 6 svým podpisem vyjádřilo nesouhlas se současným způsobem přípravy a schvalování developerských projektů na Vítězném náměstí a v jeho okolí. Obávají se, že Vítězné náměstí bude zastavěno nekoncepčně a z nových staveb budou mít prospěch pouze soukromí investoři.

Celkem 800 občanů Prahy 6 považuje za důležité, aby výstavba měla jasně stanovené nepřekročitelné limity a byla zajištěna pestrost funkčního využití.

Celkem 800 občanů Prahy 6 požaduje, aby městská část na internetových stránkách a v novinách městské části zveřejnila podrobné informace o současných i dříve zvažovaných projektech připravovaných na Vítězném náměstí a v jeho okolí a všechna stanoviska městské části k těmto projektům.

Celkem 800 občanů Prahy 6 požaduje veřejné projednání záměrů s potenciálními investory, odborníky a občany Prahy 6.

Celkem 800 občanů Prahy 6 požaduje, aby zastupitelstvo městské části připravilo a projednalo koncepci rozvoje Vítězného náměstí a jeho okolí s důrazem na veřejně prospěšné funkce nové zástavby.

Celkem 800 občanů Prahy 6 požaduje, aby zastupitelstvo schválilo podnět městské části k pořízení regulačního plánu pro Vítězné náměstí a jeho bezprostřední okolí a předložilo jej Zastupitelstvu hlavního města Prahy.

  • přijďte se i vy podívat v pátek 28. 6. 2013, jak zastupitelé naloží s občanskou výzvou
  • o Vítězném náměstí bude zastupitelstvo jednat v sále Úřadu městské části cca od 17 hodin
  • do debaty se může zapojit každý občan Prahy 6
  • pozvěte na jednání své známé a sousedy – hlas občanů musí být slyšet
  • svůj názor na budoucnost Vítězného náměstí můžete říct i v bodu Interpelace – ten začíná ve 14 hodin
  • jednání je přenášeno online

traf trafalgar2

V Londýně dokázali proměnit přetíženou křižovatku Trafalgar Square v živé náměstí. Změna je možná i na Vítězném náměstí v Praze.

Další články z rubriky