Není to ani na reparát

Bilancování nad výkony vedení radnice Prahy 6 v polovině volebního období přináší smutná zjištění. Zlepšení je téměř vyloučeno, a reparát je proto zcela nežádoucí.

Článek byl otištěn v časopise Vaše6 dne 17. 12. 2012.

Velká koalice ODS a ČSSD si před dvěma lety dala řadu ambiciózních cílů. Něco se i povedlo. Máme patrně nejhezčí květinové záhony ve městě (byť za nemalé peníze) a radnici se podařilo nakouknout do světa ekotechnologií nákupem jednoho elektromobilu. Skutečné ocenění pak patří dlouhodobé finanční podpoře bydlení určené seniorům

V ostatních disciplínách a slibech má ovšem radnice za pět. Rozvoj Prahy 6 je plně v režii soukromých developerů, radnice nemá žádnou dlouhodobou vizi a koncepci rozvoje. Závazek nakládat s obecním majetkem legálně, hospodárně a transparentně se smrskla na neporušování zákonů. Nejcennější obecní pozemky jsou na desítky let pronajaty bez férové soutěže, podobu jejich zástavby tajila radnice před občany do poslední chvíle.

Obecní kasu, kde chybí přes čtvrt miliardy korun utopených ve špatně vybrané investiční společnosti Key Investments, se radní rozhodli posílit výprodejem posledních obecních bytů. O bydlení se má podle radnice každý postarat sám, slabší či chudší občany přece nikdo na Praze 6 nedrží.

Ačkoli radnice ročně investuje několik milionů do komunikace a vztahů s veřejností, výsledkem jsou mimoběžné monology. I když na Praze 6 fungují desítky občanských iniciativ a k řadě záležitostí se občané vyslovují prostřednictvím petic a otevřených dopisů, vedení radnice odmítá uvolnit část radničních novin pro polemiku a politické témata. Lidi to „prý nezajímá“. O to více patří poděkování všem aktivním občanům, kteří se poměry na radnici nedají otrávit, a zajímají se o dění ve své obci.

Všem čtenářům přejeme příjemné Vánoce a vše dobré v novém roce 2013.

Strana zelených Praha 6

Další články z rubriky