Je v pořádku, že starosta Prahy 6 zadává právní zakázky svým spolužákům?

Samé problémy

Otázka by měla být postavena jinak. Je v pořádku, že městská část utratila jen v roce 2018 za externí služby více než 3 miliony korun? Je v pořádku, že si radnice nechala vypracovat externí posudky i na zpracování obecných témat nebo s příliš širokým zadáním vzhledem k otázce, na níž poptávala odpověď? Je v pořádku, že přinejmenším 9 stanovisek (v hodnotě 650 tisíc korun), jak ukázala analýza Kontrolního výboru, obsahuje značný podíl zkopírovaných a neozdrojovaných pasáží vykazujících všechny znaky plagiátů? Je v pořádku, že pasáže zkopírované z diplomových prací a dalších textů se nacházely i v dalších posuzovaných textech? Je v pořádku, že při zadávání zakázek docházelo k porušení interních předpisů i zákona o registru smluv? Je v pořádku, že Kontrolnímu výboru nebyly předloženy žádné doklady o tom, že by se se zmiňovanými právními stanovisky v rámci radnice dále nakládalo? Je v pořádku, že radnice opakovaně odmítala nejproblematičtější stanovisko tazatelům dle infozákona? Rozhodně není, a to, že diskutabilní zakázky získaly osoby s přímou vazbou na vedoucího Právního odboru, celý problém ještě zvětšuje.

Petr Palacký (Píša), zastupitel Prahy 6

Vaše 6, květen 2020

Další články z rubriky

Nápad pro Šestku – nejasný osud úspěšného participačního projektu

Veřejností oblíbený projekt participativního rozpočtování Nápad pro Šestku, ve kterém vy sami rozhodujete, kam investovat každý rok 5 milionů korun, po čtyřech úspěšných ročnících letos pokračovat nebude. V roce 2022 má být nahrazen hlasováním v rámci škol, kde si budou žáci vylepšovat školní budovy a pozemky. Komunitní rozvoj škol vítáme, Nápad pro Šestku kvůli tomu ale končit nemusí!

Zajímá mě více »