Zelení jsou proti prodeji pozemků, které jsou potřeba pro zajištění veřejných služeb

Zelení nesouhlasí se záměrem prodat kyperské společnosti Maraflex Limited pozemky na okraji areálu bývalého hotelu Praha. Zelení požadují, aby prodeji pozemků předcházela analýza, jaké pozemky potřebuje městská část pro výstavbu školek a zajistění dalších veřejně prospěšných funkcí.

Pozemky v areálu bývalého hotelu Praha vlastní kyperská společnost Maraflex Limited, která požádala Prahu 6 o koupi několika souvisejících pozemků (1). Jedním z nich je i pozemek parc. č. 3161/27 o rozloze 3.041 m2 v jihovýchodní části areálu. Územní plán označil tento pozemek za stavební, podle znaleckého posudku v zástavbě pozemku nic nebrání.

Komise majetkové politiky jako poradní orgán rady městské části prodej nedoporučila.
Rada MČ, která od léta pracuje v neúplném složení (2), přesto doporučila tři týdny před volbami prodej pozemků.

„Jedná se o prodej pozemku, který by bylo možné využít pro obecní účely, například pro umístění mateřské školky. Prodejem Praha 6 získá finanční prostředky, kterými bude ODS a ČSSD vykrývat své špatné hospodaření. Naopak ztratí pozemek, který by mohl být veřejně přístupný a mohl sloužit veřejnosti,“ uvedla Petra Kolínská, kandidátka na starostku Prahy 6

„Nesouhlasíme s tím, aby se sporné prodeje majetku schvalovaly krátce před volbami. ODS a ČSSD se tak na poslední chvíli snaží prodat majetek, na jehož prodej již po volbách nejspíš nebudou mít vliv,“ řekl zastupitel Petr Hrdina, který dlouhodobě sleduje hospodaření městské části.

Kontakty:
Petra Kolínská 776 55 20 22
Petr Hrdina 777 187 500

Poznámky:

  1.  Společnost Maraflex Limited požádala o odkoupení tří pozemků – parc.č. 3161/19, 3161/20 a 3161/27. Vzhledem k tomu, že při hranách areálu bývalého hotelu Praha se nachází další pozemky svěřené Praze 6, rozhodl se Odbor správy obecního majetku nabídnout společnosti Maraflex Limited k odkoupení i tyto další pozemky. Současně však některé jiné pozemky, které jsou též při hranách areálu bývalého hotelu, si chce Praha 6 ponechat a společnosti Maraflex Limited je nenabízí. Materiál, který projednávala Komise majetkové politiky, je navíc odlišný od materiálu, který předkládá Rada MČ zastupitelstvu – KMP jednala o pozemcích parc.č. 3161/16, 3161/18, 3161/19, 3161/20, 3161/21 a 3161/27, zatímco Rada předkládá k prodeji pozemky parc.č. 3161/11, 3161/16, 3161/18, 3161/21 a 3161/27. Sporné je dále to, proč u dvou pozemků – parc.č. 3161/11 a 3161/16 – nedochází k prodeji celých pozemků, ale jen jejich částí. V případě pozemku č. 3161/11 je to asi nejvýraznější – pozemek má rozlohu 213 m2, ale Praha 6 chce společnosti Maraflex Limited prodat jen 1 m2.
  2. Informace o změnách v Radě městské části
  3. Mapka dotčeného území a vlastnické vztahy

Další články z rubriky

Vokovice

V okolí Džbánu se v současnosti stavět nebude. Zbývá vyřešit budoucnost a minulost.

V součtu téměř deset hodin se věnovali ve čtvrtek 24. 2. 2022 osudu okolí vodní nádrže Džbán, kde firma Molepo hodlá stavět bytové domy. I díky tlaku petice Nechte Šárku dýchat iniciované Zelenými byl zamítnut návrh na pořízení změny územního plánu v lokalitě mezi vodní nádrží a Evropskou třídou. Nadále ovšem zbývá vyřešit budoucnost celého areálu a prověřit rovněž jeho problematickou minulost.

Zajímá mě více »

Kauza Džbán – koupili si koupaliště, ale chodili se jim tam koupat lidi

Vlastník areálu Džbánu, společnost Molepo, ve středu 12. ledna oznámila, že areál koupaliště pro rok 2022 zavírá. Důvodem má být havarijní stav budov v jeho areálu a nerentabilita nutných investic. “Naším cílem je nejen komplexní revitalizace a rekonstrukce okolí nádrže Džbán, ale také bytová výstavba na pozemcích na Evropské třídě a podél budovy Cube,” uvedla společnost s tím, že městská část Praha 6 dlouhodobě blokuje změnu územního plánu, která by společnosti umožnila zástavbu pozemků.

Zajímá mě více »