ipr_belohorska_drinopol-705x396

Revitalizace Bělohorské ulice o krok blíže

Chystaná revitalizace Bělohorské ulice spojující Bílou Horu a Malovanku v Praze 6 se opět přiblížila realizaci. Po zapracování připomínek občanů byl vypracován rámcový harmonogram přípravy a následné realizace projektu. Úsek, u kterého je plánována rekonstrukce, začíná v ulici Dlabačov a končí u křižovatky s Patočkovou ulicí.

Podle harmonogramu bude smlouva se zhotovitelem podepsána do 26 měsíců od zahájení zadávacího řízení. To bude zahájeno v řádu týdnů.

Obyvatelé Bělohorské ulice oceňují především širokou nabídku malých obchodů a restaurací, které dodávají místu neopakovatelnou atmosféru, proto je jedním z důležitých prvků revitalizace posílení tohoto pocitu, ještě lepší zpřístupnění prostoru pro chodce, ale také zlepšení podmínek pro zásobování,“ řekla náměstkyně pražské primátorky Petra Kolínská.

Díky rekonstrukci přibyde několik desítek nových stromů, usnadní se průjezd cyklistů, a také vznikne nový prostor pro trávení volného času vybavený lavičkami. Pro větší bezpečnost cyklistů i chodců bude ulice zúžena do jednoho pruhu a vybudovány bezbariérové přechody a ostrůvky. Cílem je zklidnit provoz a vytvořit atraktivní obchodní ulici s bohatou zelení.

K zpříjemnění a vyšší bezpečnosti ulice přispějí i nové přechody a širší chodníky. Díky nim budou lépe propojeny obě strany ulice a navíc přibyde místo pro restaurační zahrádky. A to všechno pouze s minimální ztrátou parkovacích míst,“ dodala Petra Kolínská.

Občané měli možnost podávat své připomínky k návrhu rekonstrukce osobně na setkání s autory a poté také prostřednictvím webu Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). Ke koncepční studii bylo uplatněno 282 připomínek od 131 občanů.  Tyto podnět a dotazy byly rozděleny do kategorií a ke každému tématu byl připraven návrh vypořádání nebo zapracování do projektu.

Další články z rubriky

Hlavní městi posunulo projekt železnice na letiště

Hlavní město souhlasilo s návrhem na zahloubení železnice v úseku mezi Dejvicemi a Veleslavínem, a zadalo proto aktualizaci územně plánovací dokumentace. Železnice na Letiště Václava Havla nejspíš povede dvěma jednokolejnými tunely pod pražskými Střešovicemi. Aby bylo možné pokračovat v projektu, je nutné upravit Zásady územního rozvoje Prahy.

Zajímá mě více »