Nádraží Veleslavín? Dlouholeté provizorium

Když bylo roku 2015 prodlouženo metro do Motola, kdekdo si ťukal na čelo. Na stanici Nádraží Veleslavín, sloužící pro přestup na letištní autobusy i příměstskou dopravu, se totiž „zapomnělo“ na eskalátory. Vtip je ovšem v tom, že nezapomnělo. Podmínkou pro zprovoznění prodlouženého áčka totiž byla železnice na letiště a na Kladno. Jenže pět let poté je železnice stále jen na papíře a k tomu, aby se začalo stavět, je stále daleko. Celý Veleslavín tak trpí tím, že funguje jako provizorium. „Provizorní“ je autobusový terminál, kterému chybí například přímé napojení z Evropské ulice, „provizorní“ je řešení železničního přejezdu. Vlak, který by toto dlouholeté provizorium odstranil, by místním přinesl výhodné spojení do centra, dojíždějícím Středočechům by výrazně zrychlil a zpříjemnil dennodenní cestování za prací a letištním cestujícím by ukázal, že i Praha je ve 21. století. I řidičům by nabídl rychlejší a ekologičtější alternativu cestování, takže by svého plechového miláčka mohli nechat doma, nebo na kapacitním parkovišti před Prahou. Dočkáme se ho konečně?

Ing. Lukáš Novák, Strana zelených

Vaše 6, srpen 2020

Další články z rubriky

Hlavní městi posunulo projekt železnice na letiště

Hlavní město souhlasilo s návrhem na zahloubení železnice v úseku mezi Dejvicemi a Veleslavínem, a zadalo proto aktualizaci územně plánovací dokumentace. Železnice na Letiště Václava Havla nejspíš povede dvěma jednokolejnými tunely pod pražskými Střešovicemi. Aby bylo možné pokračovat v projektu, je nutné upravit Zásady územního rozvoje Prahy.

Zajímá mě více »
Břevnov

Revitalizace Bělohorské ulice o krok blíže

Chystaná revitalizace Bělohorské ulice spojující Bílou Horu a Malovanku v Praze 6 se opět přiblížila realizaci. Po zapracování připomínek občanů byl vypracován rámcový harmonogram přípravy a následné realizace projektu. Úsek, u kterého je plánována rekonstrukce, začíná v ulici Dlabačov a končí u křižovatky s Patočkovou ulicí.

Zajímá mě více »