Petra Kolínská k řešení situace na Prašném mostě

V minulém volebním období si rada městské části podala žádost hlavnímu městu, aby lokalita Prašného mostu v souvislosti s výstavbou tunelu Blanka byla řešena tak, aby místo podchodu byl přechod.

Asi mi dáte zapravdu, že 99 % podchodů v Praze je nevábných, nebezpečných, nepříjemných. Na tomto požadavku, jeho propracování a zapracování do projektu pracovalo na radnici několik lidí. Vše nasvědčovalo tomu, že tomuto požadavku bude vyhověno. Pak – pro tento projekt bohužel – přišly volby, vedení radnice se proměnilo a tento návrh z nějakého mě dosud neznámého důvodu ztratil podporu.

Ačkoli komise pro strategický rozvoj, kam toto téma spadá, někdy v únoru téměř všemi hlasy podpořila ten požadavek a trvala na něm, tak přesto 15. 4. na jednání hlavního města Prahy s dotčenými městskými částmi zástupce Prahy 6 pan místostarosta Pekárek tento požadavek stáhl a souhlasil s tím, že na Prašném mostě nebude žádný přechod, budou tam jenom podchody. Ani následný pokus Prahy 6 ještě tuto řekla bych zásadní chybu napravit se nepovedl, a v tuto chvíli máme k dispozici vyjádření hlavního města Prahy, že Praha 6, která tak trochu neví, co chce, bude mít podchod. A doporučuji vám vyslechnout si to zdůvodnění: Kratší vyklizovací dráha ve směru ze Střešovic, větší rezervy kapacity křižovatky, lepší hodnoty ukazatele kvality dopravy. Toto uspořádání je rovněž vhodnější pro mimořádné stavy v tunelech.

Takže celá akce, 30 miliard pro heslo Auta do tunelu, skončí tím, že nejen Pražané, ale i turisté, kteří by náhodou chtěli po prohlídce Pražského hradu sejít do Dejvic či naopak, budou chodit, a to se vsadím s kýmkoliv, páchnoucím, nebezpečným a celkově nepříjemným podchodem.

Poprosím tedy pana místostarostu Pekárka, abych to mohla uzavřít pro sebe, aby mi písemně vysvětlil, proč Praha 6 změnila názor a proč Praha 6 preferuje podchod před přechodem.

Děkuji.

Petra Kolínská

Další články z rubriky

Hlavní městi posunulo projekt železnice na letiště

Hlavní město souhlasilo s návrhem na zahloubení železnice v úseku mezi Dejvicemi a Veleslavínem, a zadalo proto aktualizaci územně plánovací dokumentace. Železnice na Letiště Václava Havla nejspíš povede dvěma jednokolejnými tunely pod pražskými Střešovicemi. Aby bylo možné pokračovat v projektu, je nutné upravit Zásady územního rozvoje Prahy.

Zajímá mě více »