Petra Kolínská k řešení situace na Prašném mostě

V minulém volebním období si rada městské části podala žádost hlavnímu městu, aby lokalita Prašného mostu v souvislosti s výstavbou tunelu Blanka byla řešena tak, aby místo podchodu byl přechod.

Asi mi dáte zapravdu, že 99 % podchodů v Praze je nevábných, nebezpečných, nepříjemných. Na tomto požadavku, jeho propracování a zapracování do projektu pracovalo na radnici několik lidí. Vše nasvědčovalo tomu, že tomuto požadavku bude vyhověno. Pak – pro tento projekt bohužel – přišly volby, vedení radnice se proměnilo a tento návrh z nějakého mě dosud neznámého důvodu ztratil podporu.

Ačkoli komise pro strategický rozvoj, kam toto téma spadá, někdy v únoru téměř všemi hlasy podpořila ten požadavek a trvala na něm, tak přesto 15. 4. na jednání hlavního města Prahy s dotčenými městskými částmi zástupce Prahy 6 pan místostarosta Pekárek tento požadavek stáhl a souhlasil s tím, že na Prašném mostě nebude žádný přechod, budou tam jenom podchody. Ani následný pokus Prahy 6 ještě tuto řekla bych zásadní chybu napravit se nepovedl, a v tuto chvíli máme k dispozici vyjádření hlavního města Prahy, že Praha 6, která tak trochu neví, co chce, bude mít podchod. A doporučuji vám vyslechnout si to zdůvodnění: Kratší vyklizovací dráha ve směru ze Střešovic, větší rezervy kapacity křižovatky, lepší hodnoty ukazatele kvality dopravy. Toto uspořádání je rovněž vhodnější pro mimořádné stavy v tunelech.

Takže celá akce, 30 miliard pro heslo Auta do tunelu, skončí tím, že nejen Pražané, ale i turisté, kteří by náhodou chtěli po prohlídce Pražského hradu sejít do Dejvic či naopak, budou chodit, a to se vsadím s kýmkoliv, páchnoucím, nebezpečným a celkově nepříjemným podchodem.

Poprosím tedy pana místostarostu Pekárka, abych to mohla uzavřít pro sebe, aby mi písemně vysvětlil, proč Praha 6 změnila názor a proč Praha 6 preferuje podchod před přechodem.

Děkuji.

Petra Kolínská

Další články z rubriky

Hlavní městi posunulo projekt železnice na letiště

Hlavní město souhlasilo s návrhem na zahloubení železnice v úseku mezi Dejvicemi a Veleslavínem, a zadalo proto aktualizaci územně plánovací dokumentace. Železnice na Letiště Václava Havla nejspíš povede dvěma jednokolejnými tunely pod pražskými Střešovicemi. Aby bylo možné pokračovat v projektu, je nutné upravit Zásady územního rozvoje Prahy.

Zajímá mě více »
Břevnov

Revitalizace Bělohorské ulice o krok blíže

Chystaná revitalizace Bělohorské ulice spojující Bílou Horu a Malovanku v Praze 6 se opět přiblížila realizaci. Po zapracování připomínek občanů byl vypracován rámcový harmonogram přípravy a následné realizace projektu. Úsek, u kterého je plánována rekonstrukce, začíná v ulici Dlabačov a končí u křižovatky s Patočkovou ulicí.

Zajímá mě více »

Veřejné architektonické soutěže – úspora, nebo luxus?

Ačkoli se v programovém prohlášení vedení Prahy 6 dočteme o závazku pořádat u obecních projektů veřejné architektonické soutěže, realita je bohužel jiná. Nejenže radnice porušuje vlastní slib, ale neřídí se principem osvědčené dobré praxe. Za univerzální výmluvu přitom sloužím, že soutěže jsou prý drahé.

Zajímá mě více »