ODS a kyberšikana: otevřený dopis předsedovi Petru Fialovi

V předvolebním spotu ODS na Praze 6 ukazují radní pro vzdělávání spolu s ředitelkou základní školy dětem video s anglickým projevem premiéra Sobotky. Děti se následně premiérově angličtině vysmějí a pozvou jej, ať se s nimi učí lépe. Patří toto do školy? Je toto v souladu se smyslem vzdělávání? Ptám se emeritního rektora a politologa Petra Fialy, nyní předsedy ODS.

Vážený pane předsedo,

rozhodl jsem se na video pana radního Balatky a paní ředitelky Pojerové reagovat jako pedagog a sociolog otevřeným dopisem. Mou hlavní otázkou je, zda tyto dvě nové tváře ODS reprezentují taky nový přístup ODS ke vzdělávání.

Mám za sebou přes sedm let výuky angličtiny a sedmým rokem učím sociologii na Karlově univerzitě. Odnesl jsem si ten poznatek, že čeští studenti jsou „zablokovaní“, vědí a umí více, než řeknou a předvedou. Na vině je řada bloků. Umím to dokonale? Nebudu směšná? Co když se spletu? Ztrapním? To všechno jsou bloky, se kterými jako pedagog bojuji. Snažím se svým studentům vysvětlit, že se nemají bát být nedokonalí, směšní, trapní – že mají prostě nejlépe, jak v tu chvíli umí, vyjádřit svůj názor, předvést své dovednosti. Jinak se nemohou nic naučit. Pokud vaši členové poměrně malé děti vedou k tomu, že za nedokonalosti se máme vysmívat, je to v příkrém rozporu s tím, oč se já a tisíce dalších pedagogů snažíme. Opravdu tomuto novému směru ODS fandíte? Pevně doufám, že jste stále spíše na straně hodnot univerzity, tedy vzdělávání coby pokorného hledání pravdy.

Jako sociolog musím celou neblahou věc komentovat dvěma poznatky. Prvním je kyberšikana, pořád ještě okrajový jev (z hlediska statistického), ale podstatný z hlediska lidského. Takový zážitek nás přece může připravit o celý jeden svět dítěte, které je veřejně a za pomoci elektronických médií ponižováno. Jsou i případy, kdy děti takto zesměšňují své učitele. Jste si vědom toho, že vaši dva členové vedou děti k tomu, aby právě toto prováděly? Sice na dospělém jedinci a nadto veřejné osobě, která se musí umět s takovými jevy vyrovnat (vzpomeňme na tykadla, Raula apod.), ale přesto – jsou na straně těch, kteří se vysmívají. Politický marketing Vaší strany udělal to, co by si nedovolil žádný byznys –, otevřeně spojil ponižování šířené po elektronických sítích v reklamě. Je toto nový trend ODS?

Druhým sociologickým faktem naší země je role vzdělanostních aspirací ve vzdělanostních nerovnostech. To doložil kolega z Vaší univerzity Tomáš Katrňák v knize Odsouzeni k manuální práci. V ní dává vysvětlení faktu, že v ČR má dítě rodičů vysokoškoláků podstatně větší šanci jít studovat VŠ než děti rodin bez vysokoškolského vzdělání. Problém není v intelektuálních dovednostech ani především v ekonomickém zázemí, ale právě v tom, že – lidově řečeno – převládne názor, že potomek „na to nemá“. Spojitost mezi aspiracemi, sebehodnocením a výsměchem myslím jako reprezentant strany „common sense“ vidíte stejně jako já.

Shrnuto, domnívám se, že vaši členové doufejme mimoděk v kampani uškodili ideji vzdělanosti a podporují trendy, které značnou měrou prohlubují nerovnosti v naší zemi. Chtěl bych vědět, zda Vy jako magnificence a sociální vědec tuto novou tvář ODS ve vzdělanostní politice podporujete. Vaše vyjádření by také mohlo být ideálním příspěvkem k začátku akademického roku. Samozřejmě jej můžete natočit na video anglicky. Věřím, že toto nenecháte bez povšimnutí.

S pozdravem

Jan Sládek

Autor je kandidátem Strany zelených na Praze 6.

 

Další reakce na volební klip šestkové ODS

Další články z rubriky