Kontakt: sladek.jan@gmail.com, 775 999 689

Jan Sládek (*1981)

VŠ pedagog, sociolog

Několik let se věnoval problematice dostupnosti bydlení a privatizace bytového fondu na Akademii věd ČR.
Jako aktivní občan chce na Praze 6 zúročit své znalosti a zkušenosti z oblasti bydlení, vzdělávání a samosprávy. Chce, abychom mohli v naší šestce bydlet bez obav a živě. Od podzimu 2014 je předsedou Komise bytové politiky.

V Praze žiji od roku 2001, z petřinských kolejí jsem se přestěhoval do Vokovic, kde s manželkou hodláme zůstat. Mezitím jsem vystudoval sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde nyní také působím jako přednášející a místopředseda akademického senátu. Zaměřuji se na sociologii bydlení a města. Té jsem se věnoval na pobytech v americkém New Orleans, fancouzském Lyonu či německé Kostnici. Několik let jsem se věnoval problematice dostupnosti bydlení a privatizace bytového fondu na Akademii věd ČR. Pravidelně přednáším a publikuji. Mé názory si můžete přečíst na http://sladek.blog.respekt.ihned.cz/ a nově http://sladek.blog.ihned.cz/ .

Jako aktivní občan chci na Praze 6 zúročit své znalosti a zkušenosti z oblasti bydlení, vzdělávání a samosprávy. Chci, abychom mohli v naší šestce bydlet bez obav a živě. Bez obav, že my nebo naši blízcí přijdou o bydlení, že jejich děti nebudou mít přístup ke vzdělávání, že se jim cestou do školky či školy něco stane, anebo že nám někdo postaví supermarket pod okny. Žít živě jako sousedé, kteří společně oslavují a prožívají pěkné dny ve své čtvrti.