Tisková zpráva SZ k mimořádnému jednání Zastupitelstva MČ Praha 6 dne 24. 1. 2013

Starostka Prahy 6 svolala na čtvrtek 24. ledna 2013 mimořádné jednání zastupitelstva s jediným bodem programu: Prodlení s výplatou dluhopisů Borsay, a.s. Den před jednáním však zastupitelé stále nedostali žádné podklady k jednání.
Podle ústních informací, které zazněly v pondělí 21. ledna 2013 na jednání Finančního výboru, bude zastupitelstvo ve čtvrtek rozhodovat o tom, zda prodá pohledávku, která vznikla 31. 12. 2012 nevyplacením dluhopisů a.s. Borsay ve výši 22,3 miliónů korun. Radnici se ozvali tři zájemci o odkoupení těchto dluhopisů, dva z nich však podnikají ve zcela jiných oborech a identitu třetího zájemce tají zprostředkující advokátní kancelář.
„Je skandální, že ani den před jednáním nemají zastupitelé k dispozici návrh usnesení ani jiné potřebné podklady pro rozhodování, přičemž lhůta určená jednacím řádem pro zveřejnění podkladů je deset dnů,“ komentuje situaci zastupitel Petr Hrdina.
„Dosud také nikdo z radnice neuvedl, proč je na odkup takový spěch a proč nelze věc projednat na pravidelném zastupitelstvu v polovině února,“ uvedla zastupitelka Petra Kolínská.
Jednání zastupitelstva bylo navíc svoláno v rozporu s Jednacím řádem Zastupitelstva MČ Praha 6, kde je stanoveno, že jednání se svolává nejméně 10 dnů předem, přičemž toto jednání svolala starostka Marie Kousalíková až 16. ledna 2013 v odpoledních hodinách.
Zastupitelé se také dosud nedozvěděli, na základě čeho dorazily na radnici nabídky na odkup nevyplacených dluhopisů. Rada městské části ani pracovní skupina pro řešení problémů spojených s Key Investments totiž dosud o hledání kupců pro dluhopisy nerozhodla.

Další články z rubriky