Příprava metropolitního plánu – příležitost i hrozba

Zastupitelé Strany zelených na Praze 6 vítají, že návrh zadání metropolitního plánu projedná zastupitelstvo Prahy 6. Klub zelených při něm bude požadovat doplnění návrhů formulovaných komisí územního rozvoje a komisí strategického rozvoje.

Tisková zpráva zastupitelů Strany zelených na Praze 6 ze dne 10. 4. 2013.

„Návrh zadání je psán nesrozumitelným jazykem, nejprve proto bude potřeba vyjasnit terminologii. Zásadní pak je dát dost prostoru konzultacím s veřejností a seriózní a podrobné debatě s městskými částmi. Plán musí vznikat na základě široké diskuse a dohody, bude tu totiž déle než současné vedení města,“ uvedla Petra Kolínská, zastupitelka MČ Prahy 6.

Město je složitý organismus, v němž se střetává mnoho zájmů a očekávání. Kvalitní plán může z Prahy udělat město pro lidi, špatný plán může naopak urychlit úpadek, který nyní ve hlavním městě zažíváme.

Zelení na zastupitelstvu navrhnou doplnit stanovisko připravené odbornými komisemi o následující body:

  • V požadavcích na koncepci rozvoje je potřeba změnit priority rozvoje dopravní infrastruktury s důrazem na veřejnou dopravu, železnici, cyklistickou dopravu i dopravu pro pěší. V případě ruzyňského letiště je prioritou stanovení závazných maximálních limitů využití území. Bez celostátní koncepce udržitelného rozvoje letecké dopravy v ČR není budování nových drah žádoucí.
  • Již v návrhu zadání chceme pojmenovat, jak se budou určovat priority územního rozvoje,  pokud dojde ke střetu různých zájmů.
  • Změnit návrh tak, aby nenadřazoval ochranu soukromého vlastnictví nad ochranu životního prostředí.
  • Klíčové je zapojení veřejnosti do přípravy plánu.

„Sestavit životaschopný územní plán není možné bez jasné a široce sdílené vize budoucí podoby města, která ale neexistuje. Před ponořením se do příprav územního plánu potřebujeme formulovat strategický plán Prahy a diskutovat o něm. V tomto vedení města zaspalo a paralelní příprava obou zásadních dokumentů není dobrým začátkem,“ uvedl Petr Píša, zastupitel Městské části Praha 6.

Další články z rubriky

Kauza Džbán – koupili si koupaliště, ale chodili se jim tam koupat lidi

Vlastník areálu Džbánu, společnost Molepo, ve středu 12. ledna oznámila, že areál koupaliště pro rok 2022 zavírá. Důvodem má být havarijní stav budov v jeho areálu a nerentabilita nutných investic. “Naším cílem je nejen komplexní revitalizace a rekonstrukce okolí nádrže Džbán, ale také bytová výstavba na pozemcích na Evropské třídě a podél budovy Cube,” uvedla společnost s tím, že městská část Praha 6 dlouhodobě blokuje změnu územního plánu, která by společnosti umožnila zástavbu pozemků.

Zajímá mě více »
Veleslavín

Bývalé Strnadovo zahradnictví ve Veleslavíně se bude rozvíjet dle dohody s místními

Mezi ostře sledované změny na včerejším hlasování zastupitelstva hl. m. Prahy patřil návrh na vybudování obytného souboru na místě bývalého Strnadova zahradnictví u železniční tratě v Praze 6. Veřejnost tuto podobu změny úspěšně napadla u soudu, zejména kvůli předimenzované kapacitě zástavby. Zrušení potvrdil i Nejvyšší soud a nyní tuto podobu změny zamítlo i zastupitelstvo.Znamená to, že se tím uvolnila cesta pro zahájení jednání o nové podobě změny územního plánu, která bude vychazet vstříc potřebám stávajících obyvatel.

Zajímá mě více »