obyvakpredvasimdomem3

Obývák před vaším domem – šest proměn míst, kterými denně procházíte

Věříme, že kvalita veřejného prostoru ovlivňuje kvalitu mezilidských vztahů i kvalitu našich životů. Věříme, že zlepšování veřejného prostoru je proces, do kterého se může zapojit každý obyvatel Prahy. Věříme, že při plánování úprav veřejného prostoru lze poznat své sousedy, najít nové přátelé a zažít mnoho inspirujících chvil.

Rehabilitace a oživení zanedbaných veřejných prostranství je prioritou Strany zelených pro následující období.

Proto v rámci kampaně představujeme několik vizuálních návrhů na proměnu míst, kterými denně procházíme. Při promýšlení, jak úpravy pojmout, jsme chtěli, aby úpravy vycházely z potřeb uživatelů, reagovaly na potřeby všech generací, byly přitom časově i finančně realistické.

Námi prezentované vizualizace mají posloužit jako návrhy pro další diskuzi. Zelení se dlouhodobě zasazují o to, aby se před vylepšením veřejných prostranství úpravy probraly s jejich uživateli. Na zadání pro urbanisty se proto musí podílet všichni zájemci z řad veřejnosti. Výsledný návrh posléze vzejde z architektonické soutěže. Kvalitně připravený návrh přitom zpravidla ušetří peníze při realizaci. Praxe zároveň ukázala, že veřejné prostory, jejichž podobu lidé mohli ovlivnit, jsou více využívány a dokonce lépe odolávají vandalům nebo kriminalitě.

Zapojte se do proměny veřejných prostranství s námi!

Další články z rubriky