Nejnovější návrhy na změny územního plánu – i vy můžete ovlivnit využití pozemků na Praze 6

Vedení radnice Prahy 6 požádalo magistrát a zastupitelstvo hlavního města o projednání několika změn funkčního využití pozemků na Praze 6. Seznam byste na webu Prahy 6 hledali obtížně.
Jde o tyto změny:
Z 2774/00 Praha 6 Dejvice Park Hanspaulka – zeleň
Z 2775/00 Praha 6 Vokovice Druhé dopravní připojení
Z 2776/00 Praha 6 Veleslavín, Vokovice Prověření funkčních ploch v oblasti terminálu Vokovice
Z 2777/00 Praha 6 Bubeneč Vítězné náměstí – zeleň
Z 2778/00 Praha 6 Dejvice Šatovka – zdravotní zařízení
Z 2781/00 Praha 6 Ruzyně Bytová výstavba
Z 2782/00 Praha 6 Ruzyně Pečovatelské centrum
Z 2783/00 Praha 6 Bubeneč Bytová výstavba

Seznam všech změn projednávaných ve IV. vlně celoměstských změn a jejich popis
a lokalizace je dostupný ZDE.

Jejich projednávání se bude dít v několika kolech, podklady k úvodnímu kolu bylo možné podávat do 27. prosince 2012 (stanoviska zastupitelky Strany zelených Petry Kolínské k vybraným změnám jsou na konci článku).

Co se bude dít dál

Zadání změn musí schválit (nebo jej může zamítnout) zastupitelstvo hlavního města. Příprava schválených změn pak pokračuje zpracováním návrhu a jeho veřejným projednáním. V té fázi bude možné podávat připomínky a zmocnit zástupce veřejnosti k podání námitky. Námitky mohou podávat také vlastníci návrhem dotčených nemovitostí.

Účast při projednávání změn územního plánu je nejúčinnější cestou, jak ovlivnit podobu místa, kde žijete nebo na kterém Vám záleží. Při projednávání změn se může vyjádřit každý a zpracovatel se musí připomínkami i námitkami věcně zabývat.

Funkce pozemku zapsaná v územním plánu rozhoduje o tom, co je a není možné na pozemku postavit. Zda tam bude stát školka, hotel nebo parkoviště či park.

Jak se můžete zapojit

Pravidla projednávání změn územního plánu nejsou sice úplně jednoduchá, ale základní principy a důležité informace můžete poznat během půl hodiny.

 

ZAUJALA VÁS MOŽNOST OVLIVNIT ÚZEMNÍ PLÁN PRAHY 6?
CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

 

POŠLETE NÁM SVŮJ DOTAZ NEBO PODNĚT NA
praha6@zeleni.cz

 

Za zastupitele Strany zelených podala Petra Kolínská ke IV. vlně celoměstsky významných změn následující připomínky:

  • K návrhu změny č. Z 2776/00 – Prověření funkčních ploch v oblasti terminálu Vokovice

Návrhu zadání změny by měla předcházet urbanistická soutěž a veřejné projednání jejích výsledků. Cílem soutěže má být definovat strategické cíle rozvoje tohoto území. Jde o území, kde je dostavba a revitalizace žádoucí, avšak musí být maximálně citlivá vůči existující zástavbě a celkovému charakteru území, resp. jejím nosným a cenným prvkům. Všechny limity pro ochranu zdraví a životního prostředí musí být při zásazích v území respektovány bez výjimky. Změnu je potřeba projednávat vždy dohromady s návrhem změny č. 2775/00 druhé dopravní připojení, Praha 6, Vokovice, neboť spolu úzce souvisejí věcně i technicky a není žádoucí je zpracovat, projednat, případně schválit odděleně.

  • K návrhu změny č. Z 2777/00 – zrušení veřejné vybavenosti na obecním pozemku na Vítězném náměstí

Funkce veřejné vybavenosti náleží primárně pozemkům vlastněným obcí. Těch je v lokalitě Vítězného náměstí a nejbližšího okolí omezené množství.

Funkce veřejné vybavenosti má být strategickou a nedílnou součástí náměstí takového významu, jaký má pro Prahu 6 Vítězné náměstí. V lokalitě Vítězného náměstí nemá žádný pozemek určenou funkci veřejné vybavenosti.

Soukromý investor, který s MČ Praha 6 uzavřel v roce 2011 smlouvu na využití dotčených pozemků, si byl vědom závazku vyplývajícího z platného územního plánu, a před uzavřením smlouvy o změnu územního plánu nepožádal.

Vyjmutí funkce veřejné vybavenosti je v rozporu s veřejným zájmem. Občanům
Prahy 6 nepřinese navrhovaná změna žádné zlepšení životních podmínek, pouze umožní soukromému investorovi dosáhnout vyššího zisku.
Z výše uvedených důvodů nesouhlasím se zadáním změny č. Z 2777/00.

  • K návrhu změny č. Z 2783/00 – místo veřejné vybavenosti byty

Podstatou změny je zrušení funkčního vymezení veřejné vybavenosti, ačkoli na dotčených pozemcích stojí objekt, který je podle stavebního povolení i kolaudačního rozhodnutí z června 2012 domem pro seniory provozovaným v souladu se zákonem č.108/2006, o sociálních službách. Na Praze 6 je 1/3 obyvatel důchodového věku a na umístění do domovů pro seniory čekají podle evidence úřadů stovky zájemců.  Objekt je zcela nový a není zřejmé, proč by mělo být funkční využití měněno. Objekt je dobře dopravně dostupný, v okolí je dostatečná občanská vybavenost, polyfunkčnost je přidanou hodnotou území. Rada MČ Praha 6 navíc s návrhem zadání změny vyjádřila nesouhlas usnesením číslo RMČ 1958/12 z 12. 12. 2012.
Z výše uvedených důvodů nesouhlasím se zadáním změny č. Z 2783/00

V Praze dne 1. ledna 2013

Další články z rubriky

Vokovice

V okolí Džbánu se v současnosti stavět nebude. Zbývá vyřešit budoucnost a minulost.

V součtu téměř deset hodin se věnovali ve čtvrtek 24. 2. 2022 osudu okolí vodní nádrže Džbán, kde firma Molepo hodlá stavět bytové domy. I díky tlaku petice Nechte Šárku dýchat iniciované Zelenými byl zamítnut návrh na pořízení změny územního plánu v lokalitě mezi vodní nádrží a Evropskou třídou. Nadále ovšem zbývá vyřešit budoucnost celého areálu a prověřit rovněž jeho problematickou minulost.

Zajímá mě více »

Kauza Džbán – koupili si koupaliště, ale chodili se jim tam koupat lidi

Vlastník areálu Džbánu, společnost Molepo, ve středu 12. ledna oznámila, že areál koupaliště pro rok 2022 zavírá. Důvodem má být havarijní stav budov v jeho areálu a nerentabilita nutných investic. “Naším cílem je nejen komplexní revitalizace a rekonstrukce okolí nádrže Džbán, ale také bytová výstavba na pozemcích na Evropské třídě a podél budovy Cube,” uvedla společnost s tím, že městská část Praha 6 dlouhodobě blokuje změnu územního plánu, která by společnosti umožnila zástavbu pozemků.

Zajímá mě více »