Mgr. Petra Kolínská ke správě aktiv zajišťovaných Key Investments a.s.

Příspěvek Mgr. Petry Kolínské na mimořádném jednání zastupitelstva Městské části Praha 6 konaném dne 11.6.2011 v novém zasedacím sále budovy úřadu Praha 6 - Dejvice

Kolinska2010_630x630Vážená paní starostko, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení občané, když Tomáš Chalupa odcházel z funkce starosty, řekl jednu zásadní věc: Obec není jen soubor ulic, domů, škol, obecního majetku a také soukromého majetku, není to jen tělocvična, sokolovna nebo kostel, ale je to především společenství lidí, kteří v obci bydlí. Dovolím si k tomu dodat, že to má být společenství založené na férových pravidlech, důvěře, vzájemném respektu, solidaritě a spolupráci. Myslím, že úspěšnost společenství a prosperitu obce nelze redukovat na vyrovnaný rozpočet a počet opravených škol a že mezi množstvím peněz, které má obec k dispozici, a prosperitou obce a spokojeností jejích občanů není přímá úměra. Vím, že jsou obce chudší a přece dobře spravované, a že jsou obce, které mají hodně peněz, ale ty neumějí využít ve prospěch občanů. Peníze zkrátka nejsou na prvním místě.

Městská část nemá přístup ke svým 250 mil. korun a nejspíš je už nikdy neuvidí. Není to malá částka a výčet věcí, které by se za ně daly pořídit, by byl dlouhý. Chci věřit, že nikdo z městské části peníze neukradl, a věřím, že nikdo v tomto sále nemá přímý ani nepřímý finanční či jiný prospěch z toho, že zmizelo čtvrt miliardy. To, co však považuji za zásadní problém, který je nejvyšší čas řešit, je to, jak se minulé a současné vedení radnice ke kauze již několik měsíců staví, jak ji řeší a jak ji pojme a jak pojmenovává to, co se stalo. Když se totiž dívám na kauzu Key Investments, jak už několik měsíců běží, vidím, že v naší obci neplatí pro všechny stejná pravidla. Vidím, že za chyby platí jenom ti slabší. A vidím, že slovo odpovědnost ztrácí svůj obsah. A to se musí změnit.

Až budete hlasovat o návrhu, který jsme vám předložili, vzpomeňte si prosím na všechny rodiny, drobné živnostníky a malé firmy, kterým vznikl dluh u městské části. Vzpomeňte si, s jakou přísností se dluhy v řádu deseti tisíc korun vymáhaly. Vzpomeňte si,
jak desetitisícové dluhy vzniklé z nedbalosti nebo souhry nepříznivých okolností narostou kvůli tvrdému postupu radnice do výše miliónu. Těch případů jsou stovky. Některé z nich jsou velmi kruté a některé z obětí tohoto postupu jste poznali osobně.

Až budete hlasovat o návrhu, který jsme vám předložili, vzpomeňte si prosím, že ve smlouvě s Key Investments nenajdete slovo sankce ani pokuta. Vzpomeňte si, že nikdo z těch, kdo měli v popisu práce starat se o volné finanční prostředky, nebudou muset ze svého platit ani korunu.

Vyzývám proto minulou radu a jejího starostu k pojmenování chyb a omluvě. Vyzývám proto současnou radu a její starostku k razantnímu postupu vůči Key Investments a k přijetí takových pravidel, aby se již nic podobného nemohlo opakovat. Děkuji za pozornost. (Potlesk některých přítomných.)

Další články z rubriky