Kontroverze kolem změny územního plánu v areálu Chittussiho nemocnice pokračují

Zastupitelstvo hlavního města Prahy bude ve čtvrtek 30. března 2017 hlasovat o změně územního plánu v areálu bubenečské nemocnice. Skupina Penta plánuje na místě současného areálu léčebny dlouhodobě nemocných zbudovat luxusní bytové domy. Změna územního plánu bude mít negativní dopad na občanskou vybavenost této čtvrti.

Opozice kritizuje netransparentní jednání radnice Prahy 6. Ta loni v říjnu podmínila svůj souhlas se změnou územního plánu uzavřením smlouvy o vzájemné spolupráci investora a radnice při realizaci projektu. V ní se měli vlastníci nemovitostí v tomto areálu domluvit na budoucím společném využívání areálu. Podle dostupných informací žádná taková smlouva dosud uzavřena nebyla. Vedení Prahy 6 přesto se změnou územního plánu souhlasí.

Proč je změna územního plánu v Bubenči kontroverzní?

V současnosti se zde nacházejí dva objekty léčeben dlouhodobě nemocných. Větší z nich (spolu nezastavěnými pozemky v areálu) spravuje skupina Penta. Menší patří městské části Praha 6. Ta svou léčebnu plánuje přesunout do přístavby k budově polikliniky Pod Marjánkou na Břevnově, a to na vlastní náklady. Krok zdůvodňuje neefektivitou současného provozu.

Náklady radnice na nutnou rekonstrukci a dostavbu areálu břevnovské polikliniky jsou odhadovány na více než 260 milionů korun (bez DPH), vedle toho bylo již v únoru 2016 vyplaceno dosavadnímu nájemci břevnovského areálu vyplaceno odškodnění za vypovězení nájemní smlouvy ve výši 40 mil. Kč. Zelení tehdy kritizovali nejasnosti, které byly s vyplacením těchto peněz firmě s neprůhlednou vlastnickou strukturou spojené.[1]

Změnu územního plánu v Bubenči inicioval vlastník soukromého areálu, společnost Nebeský klid, a. s., spojená s investiční skupinou Penta. Tato změna se ovšem týká i pozemku v městském vlastnictví. Podmínkou radnice Prahy 6 bylo původně umístění tzv. plovoucí značky, která by v územním plánu i nadále zakotvovala veřejnou vybavenost v objektu. V konečném návrhu však tato značka chybí. Přesto radnice s návrhem změny souhlasí.

Kdo by z této situace měl prospěch, je nasnadě. “Podle našich odhadů navržená změna funkčního využití území investorovi umožní navýšit zisk z developerské činnosti zhruba o 300 milionů Kč. Myslíme si, že takové změny územního plánu lze přijímat pouze za předpokladu, že se stavebník zaváže o část zisku se s městem podělit,” říká Karolína Brabcová, zastupitelka Prahy 6 (Strana zelených).

Vznik stovek bytů vytvoří tlak na kapacity základního školství. V okolních základních školách přitom chybí místa už dnes. V nedaleké ZŠ Antonína Čermáka bude město muset investovat do půdní vestavby, aby splnilo svoji povinnost poskytnout dětem ze spádové oblasti místo ve škole v blízkosti bydliště. Vzhledem ke zrušení kapacity soukromé LDN bez náhrady navíc dojde k razantnímu snížení kapacity zdravotních služeb. „Dlouhodobě kritizujeme vymístění veřejné funkce z areálu,“ uvádí zelený zastupitel Pavel Weber. „Kdyby k němu mělo dojít, je nutné zajistit její dosavadní kapacitu jinde.“

“Praha 6 podle svých slov jedná s developerskou společností. Celý proces je ovšem naprosto netransparentní,” uvádí zelený zastupitel Petr Píša. “Strana zelených přitom již v říjnu představila svůj návrh podmínek, za jakých by městská část měla souhlasit se změnou územního plánu. Mezi ně patří spolufinancování nákladů na stěhování současné léčebny dlouhodobě nemocných anebo snížení navrhovaného koeficientu zastavěnosti tak, aby byla respektována okolní prvorepubliková zástavba.”

Kontakty:
Karolína Brabcová,
731 321 737. karolina.brabcova@zeleni.cz
Petr Píša, 603 114 577, pisap@seznam.cz

Reportáže k této kauze už minulosti odvysílala i Česká televize:

 


[1] http://praha6.zeleni.cz/poliklinika-marjanka-vedeni-radnice-nechce-vedet-komu-posila-velkoryse-odstupne/

Další články z rubriky

Katastrální mapa
Dejvice

Zelení: Na Hradčanskou patří nová budova Národní knihovny

Zastupitelé Prahy 6 za Stranu zelených prosazují, aby byl pozemek v blízkosti dejvického nádraží a stanice metra Hradčanská rezervován pro novou budovu Národní knihovny. Prázdná parcela doslova na dohled od Pražského hradu je určena k zástavbě v návaznosti na budoucí zahloubení stávající železnice. Na hlavním městě se v současné době připravuje změna územního plánu, která má rozhodnout o budoucím využití této lokality.

Zajímá mě více »