Zelení společně s veřejností prosadili znovuobnovení prázdninového provozu školek

Na základě ročního úsilí Zelených a veřejnosti bude o letošních prázdninách částečně (na dobu tří týdnů) znovuobnoven prázdninový provoz školek. Držíme se teze, že pro mladé rodiny není třeba vytvářet speciální sociální programy, ale je třeba, aby fungovalo to, co většina z nás považuje za samozřejmost. Pro mnoho z Vás, stejně jako pro Zelené, je to provoz školek i o prázdninách.

Věříme, že na základě poptávky veřejnosti bude v příštích letech prázdninový provoz školek nadále rozšiřován.

Ve školství nás, stejně jako Vás, dále pálí:

* Nedostatek míst v mateřských školkách – tříleté děti stále zůstávají stát před branami mateřských škol. Pro Zelené je neakceptovatelné, aby mladé rodiny byly nuceny platit vysoké školné v případně návratu jednoho z rodičů do zaměstnání. Mladé rodiny, rodiče samoživitelé – častěji matky samoživitelky –  jsou jedněmi z nejzranitelnějších sociálních skupin. Není možné, aby rodiče platili za to, na co již jednou přispěli při placení daní – tj. dostatek míst v mateřských školkách.

* Plnící se kapacity základních škol –  místo vstřícné k životu je takové, kde je dostatek míst ve školách v dochozí vzdálenosti. Třídy naplněné nad povolené normy (1. třída 28 dětí, od 2. třídy 30 dětí; o výjimkách nad tento počet rozhoduje radnice) jsou místem, které nepovažujeme za vstřícné ani pro děti, ani pro učitele. Přitom počet dětí školního věku na Praze 6 stále stoupá a tato  situace má přetrvávat dalších 15 let.

Po radnici dále požadujeme:

* Vytvoření strategického plánu rozvoje školství na Praze 6 na období 2020–2040. Ten by měl zmapovat místa, kde se do budoucna očekává nejvyšší nárůst dětí školovou povinných například v souvislosti s novými rozvojovým územím.

* Projekty na výstavbu nových školních zařízení konzultovat od počátku povolovacího procesu s dotčenou veřejností a sousedy.

* Pronajímat školská zařízení soukromým školským subjektům pouze na dobu, která nebude svazovat případné rozhodování budoucích radních (viz současný záměr radnice pronajmout objekt ZŠ na Dědině na 20 let dopředu).

Další články z rubriky

Katastrální mapa
Dejvice

Zelení: Na Hradčanskou patří nová budova Národní knihovny

Zastupitelé Prahy 6 za Stranu zelených prosazují, aby byl pozemek v blízkosti dejvického nádraží a stanice metra Hradčanská rezervován pro novou budovu Národní knihovny. Prázdná parcela doslova na dohled od Pražského hradu je určena k zástavbě v návaznosti na budoucí zahloubení stávající železnice. Na hlavním městě se v současné době připravuje změna územního plánu, která má rozhodnout o budoucím využití této lokality.

Zajímá mě více »

Dvanáctipatrové věžáky na Hradčanskou nepatří, říkají Zelení. Pražský hrad jako dominanta stačí.

Vznik bloků husté zástavby včetně dvou dvanáctipatrových věžáků v oblasti Hradčanské navrhuje podkladová studie pro změnu územního plánu, kterou bude 12. května 2020 projednávat magistrátní Výbor pro územní rozvoj. Předpokládá se, že nová výstavba přivede do lokality mezi třídou Milady Horákové a stávajícím nádražím Praha-Dejvice na osm tisíc zaměstnanců v kancelářích.

Zajímá mě více »

Na podzim se Praha 6 zazelená

Již 12 let v Praze 6 hájíme v zastupitelstvu veřejný zájem. Zasazujeme se o to, abyste tu mohli spokojeně žít nejen vy, ale i vaše děti. Cílem Zelených je udržitelná Praha 6, otevřená občanům a příjemná k bydlení.

Zajímá mě více »