Stavba PPF na Vítězném náměstí – kdo seje kanceláře, sklízí hluk a emise

Členové Strany zelených podali připomínky k budově PPF v rámci posuzování vlivů na životní prostředí.

Tisková zpráva Strany zelených na Praze 6 ze dne 22. 11. 2012

Jen malý užitek pro občany a naopak jejich zatížení dalším hlukem a emisemi. Tak by se dal shrnout hlavní „přínos“ chystané budovy PPF na Vítězném náměstí, která právě prochází hodnocením vlivu na životní prostředí (tzv. EIA). Členové Strany zelených i občanských iniciativ z Prahy 6 podali k záměru investora řadu připomínek.

Stavba PPF má vyrůst na obecním pozemku Prahy 6, která jej bez výběrového řízení zatížila věcným břemenem ve prospěch společnosti PPF. V budově má vzniknout téměř 18 tisíc metrů čtverečních nadzemních podlaží a k tomu tři patra podzemních garáží. Na kanceláře má připadnout přes 74 % plochy, jen 10,5 % zbude na občanskou vybavenost (obchody, kavárnu) a 14,8 % na knihovnu-mediatéku a přednáškové sály. Ve stavbě tak bude jednoznačně upřednostněna administrativa. Navíc z občanské vybavenosti ukrojí pořádnou porci autosalon o ploše 540 m2. Naopak pro veřejnou galerii umístěnou u recepce kancelářských prostor se počítá jen se 74 m2.

Platný územní plán přitom vyžaduje, aby pozemek v centru Prahy 6 byl využit pro veřejnou vybavenost a žádná z funkcí nepřesáhla 60 %. V červnu 2012 však zastupitelstvo Hlavního města Prahy schválilo výjimku z územního plánu, takže budova bude větší a kolem bude méně zeleně. Praze 6 zároveň nevadilo, že budova nebude držet 60% limit na kanceláře.

O co méně bude stavba sloužit občanům, o to více je zatíží během výstavby a provozu. Při stavebních pracích se počítá se sedmidenním pracovním týdnem (s pracovní dobou 6.00–22.00 v pracovní dny a 8.00–19.00 o víkendu). Navíc při betonáži základové desky a pater bude pracovní doba čtyřiadvacetihodinová. „Čtyřikrát se bude nonstop betonovat pět dní, devětkrát nonstop dva dny. V těchto celkem 38 dnech budou překračovány hygienické limity hluku,“ říká člen Strany zelených v Praze 6 Jakub Jareš.

Velkou zátěž přinese stavba i v době provozu. Podle dokumentace má generovat 750 jízd z podzemních garáží a 90 jízd ze zásobovacího dvora denně. Všechny vjezdy a výjezdy přitom budou probíhat přes chodníky v ulicích Jugoslávských partyzánů a Verdunská. S tím samozřejmě souvisí i zvýšený hluk a především emise. Ty jsou podle členů Strany zelených zdokumentovány jen nedostatečně. Pro správné posouzení současného stavu ovzduší na Vítězném náměstí a jeho okolí jsou potřebná certifikovaná měření a kontinuální monitoring ovzduší v této lokalitě dlouhodobě zatížené automobilovou dopravou, inverzními a smogovými situacemi.

Připomínky podala i občanská sdružení z platformy o. s. z Prahy 6. Kvůli emisím a hlukové zátěži požadují úplné posouzení záměru v procesu EIA.

Podávání připomínek k oznámení bylo možné do 20. listopadu. Nyní musí magistrátní odbor životního prostředí rozhodnout, zda se záměr dostane do dalšího kola posuzování, anebo zda posouzení není potřeba. V druhém případě investor pravděpodobně co nejdříve požádá o zahájení územního řízení. Do něj mohou vstupovat majitelé sousedních nemovitostí a také občanská sdružení.

Oznámení pro EIA k budově

Výňatky důležitých pasáží z oznámení

Připomínky k EIA_Vítězné náměstí_Jakub Jareš 

 

Kontakt:

Mgr. Jakub Jareš
tel.: +420 776 017 950
e-mail: jakub.jares@zeleni.cz

Další články z rubriky

Kauza Džbán – koupili si koupaliště, ale chodili se jim tam koupat lidi

Vlastník areálu Džbánu, společnost Molepo, ve středu 12. ledna oznámila, že areál koupaliště pro rok 2022 zavírá. Důvodem má být havarijní stav budov v jeho areálu a nerentabilita nutných investic. “Naším cílem je nejen komplexní revitalizace a rekonstrukce okolí nádrže Džbán, ale také bytová výstavba na pozemcích na Evropské třídě a podél budovy Cube,” uvedla společnost s tím, že městská část Praha 6 dlouhodobě blokuje změnu územního plánu, která by společnosti umožnila zástavbu pozemků.

Zajímá mě více »