Nechuť uspořádat regulérní architektonickou soutěž ohrožuje dostavbu plaveckého areálu Petynka

Praha 6 chystá prostřednictvím své společnosti SNEO velkorysou dostavbu plaveckého areálu Petynka. Ke stávajícímu venkovnímu přibude krytý bazén a také menší aquapark. Vše s celoročním provozem a s rozpočtem minimálně 170 mil. Kč.

U veřejných investic tohoto rozsahu by měla být samozřejmostí architektonická soutěž podle regulí České komory architektů. Není to žádný rozmar milovníků umění, i když kvalitní moderní architektury je kolem nás poskrovnu. Je dokázáno, že veřejné architektonické soutěže přinášejí nejen lepší funkční a estetické řešení, ale také šetří investorům peníze.

„Je rozšířeným mýtem, že architekti se zaměřují na krásno a neřeší funkci. Že architektura je zbytečný a nákladný luxus. Odmítání architektů ale nepřináší ‚kvalitní‘ výsledky, což je dobře vidět například na nových stanicích metra A,“ říká zastupitel Prahy 6 Vladimír Šraier (SZ).

Těchto skutečností si bylo vedení Prahy 6 při sepisování svého programového prohlášení evidentně vědomo, protože v sekci Územní rozvoj je jako jedna z priorit uvedeno: „U obecních projektů budeme vypisovat veřejné architektonické soutěže […]“. V praxi ale, bohužel, převažuje nechuť tento závazek naplňovat.

V případě dostavby Petynky byla například vypsána studentská soutěž, které se mohou zúčastnit pouze studenti Fakulty stavební, nikoli ale například Fakulty architektury ČVUT.  Přestože je evidentní snahou vytvořit dojem, že jde o regulérní architektonickou soutěž, tato soutěž nerespektuje zásady České komory architektů a neobdržela doložku regulérnosti.

Na tento postoj může ale celý projekt doplatit. Závazek pořádat veřejné architektonické soutěže má totiž vedení města ve své koaliční smlouvě a Praha 6 počítá při dostavbě Petynky se zhruba 25% příspěvkem z rozpočtu hlavního města, tedy přes 40 milionů.

Petra Kolínská (SZ), náměstkyně primátorky hlavního města Prahy odpovědná za územní rozvoj, k tomu uvádí: „Vedení hlavního města považuje za důležité, aby se u významných staveb hrazených z veřejných prostředků vypisovaly architektonické soutěže. Není důvod, aby se tento požadavek nevztahoval i na velkorysé příspěvky pro městské části.“

Kontakt: Vladimír Šraier, 602 276 999, vladimir.sraier@gmail.com

Další články z rubriky

Dvanáctipatrové věžáky na Hradčanskou nepatří, říkají Zelení. Pražský hrad jako dominanta stačí.

Vznik bloků husté zástavby včetně dvou dvanáctipatrových věžáků v oblasti Hradčanské navrhuje podkladová studie pro změnu územního plánu, kterou bude 12. května 2020 projednávat magistrátní Výbor pro územní rozvoj. Předpokládá se, že nová výstavba přivede do lokality mezi třídou Milady Horákové a stávajícím nádražím Praha-Dejvice na osm tisíc zaměstnanců v kancelářích.

Zajímá mě více »

Na podzim se Praha 6 zazelená

Již 12 let v Praze 6 hájíme v zastupitelstvu veřejný zájem. Zasazujeme se o to, abyste tu mohli spokojeně žít nejen vy, ale i vaše děti. Cílem Zelených je udržitelná Praha 6, otevřená občanům a příjemná k bydlení.

Zajímá mě více »