Nechuť uspořádat regulérní architektonickou soutěž ohrožuje dostavbu plaveckého areálu Petynka

Praha 6 chystá prostřednictvím své společnosti SNEO velkorysou dostavbu plaveckého areálu Petynka. Ke stávajícímu venkovnímu přibude krytý bazén a také menší aquapark. Vše s celoročním provozem a s rozpočtem minimálně 170 mil. Kč.

U veřejných investic tohoto rozsahu by měla být samozřejmostí architektonická soutěž podle regulí České komory architektů. Není to žádný rozmar milovníků umění, i když kvalitní moderní architektury je kolem nás poskrovnu. Je dokázáno, že veřejné architektonické soutěže přinášejí nejen lepší funkční a estetické řešení, ale také šetří investorům peníze.

„Je rozšířeným mýtem, že architekti se zaměřují na krásno a neřeší funkci. Že architektura je zbytečný a nákladný luxus. Odmítání architektů ale nepřináší ‚kvalitní‘ výsledky, což je dobře vidět například na nových stanicích metra A,“ říká zastupitel Prahy 6 Vladimír Šraier (SZ).

Těchto skutečností si bylo vedení Prahy 6 při sepisování svého programového prohlášení evidentně vědomo, protože v sekci Územní rozvoj je jako jedna z priorit uvedeno: „U obecních projektů budeme vypisovat veřejné architektonické soutěže […]“. V praxi ale, bohužel, převažuje nechuť tento závazek naplňovat.

V případě dostavby Petynky byla například vypsána studentská soutěž, které se mohou zúčastnit pouze studenti Fakulty stavební, nikoli ale například Fakulty architektury ČVUT.  Přestože je evidentní snahou vytvořit dojem, že jde o regulérní architektonickou soutěž, tato soutěž nerespektuje zásady České komory architektů a neobdržela doložku regulérnosti.

Na tento postoj může ale celý projekt doplatit. Závazek pořádat veřejné architektonické soutěže má totiž vedení města ve své koaliční smlouvě a Praha 6 počítá při dostavbě Petynky se zhruba 25% příspěvkem z rozpočtu hlavního města, tedy přes 40 milionů.

Petra Kolínská (SZ), náměstkyně primátorky hlavního města Prahy odpovědná za územní rozvoj, k tomu uvádí: „Vedení hlavního města považuje za důležité, aby se u významných staveb hrazených z veřejných prostředků vypisovaly architektonické soutěže. Není důvod, aby se tento požadavek nevztahoval i na velkorysé příspěvky pro městské části.“

Kontakt: Vladimír Šraier, 602 276 999, vladimir.sraier@gmail.com

Další články z rubriky

Koaliční smlouva podepsána. Starostou bude Jakub Stárek, Petr Palacký bude radním pro životní prostředí a klima

Koaliční smlouvu pro následující volební období v Praze 6 uzavřely tři politické kluby. Jedná se o koalici ODS a KDU-ČSL, dále STAN s podporou Zelených a klub PRAHA 6 SOBĚ. Podpisem smlouvy tak byla završena řada jednání, v nichž našly tyto tři kluby shodu jak na tématech pro příští čtyři roky, tak i na personálním rozložení sil v koalici.

Zajímá mě více »
Katastrální mapa
Dejvice

Zelení: Na Hradčanskou patří nová budova Národní knihovny

Zastupitelé Prahy 6 za Stranu zelených prosazují, aby byl pozemek v blízkosti dejvického nádraží a stanice metra Hradčanská rezervován pro novou budovu Národní knihovny. Prázdná parcela doslova na dohled od Pražského hradu je určena k zástavbě v návaznosti na budoucí zahloubení stávající železnice. Na hlavním městě se v současné době připravuje změna územního plánu, která má rozhodnout o budoucím využití této lokality.

Zajímá mě více »