Nechuť uspořádat regulérní architektonickou soutěž ohrožuje dostavbu plaveckého areálu Petynka

Praha 6 chystá prostřednictvím své společnosti SNEO velkorysou dostavbu plaveckého areálu Petynka. Ke stávajícímu venkovnímu přibude krytý bazén a také menší aquapark. Vše s celoročním provozem a s rozpočtem minimálně 170 mil. Kč.

U veřejných investic tohoto rozsahu by měla být samozřejmostí architektonická soutěž podle regulí České komory architektů. Není to žádný rozmar milovníků umění, i když kvalitní moderní architektury je kolem nás poskrovnu. Je dokázáno, že veřejné architektonické soutěže přinášejí nejen lepší funkční a estetické řešení, ale také šetří investorům peníze.

„Je rozšířeným mýtem, že architekti se zaměřují na krásno a neřeší funkci. Že architektura je zbytečný a nákladný luxus. Odmítání architektů ale nepřináší ‚kvalitní‘ výsledky, což je dobře vidět například na nových stanicích metra A,“ říká zastupitel Prahy 6 Vladimír Šraier (SZ).

Těchto skutečností si bylo vedení Prahy 6 při sepisování svého programového prohlášení evidentně vědomo, protože v sekci Územní rozvoj je jako jedna z priorit uvedeno: „U obecních projektů budeme vypisovat veřejné architektonické soutěže […]“. V praxi ale, bohužel, převažuje nechuť tento závazek naplňovat.

V případě dostavby Petynky byla například vypsána studentská soutěž, které se mohou zúčastnit pouze studenti Fakulty stavební, nikoli ale například Fakulty architektury ČVUT.  Přestože je evidentní snahou vytvořit dojem, že jde o regulérní architektonickou soutěž, tato soutěž nerespektuje zásady České komory architektů a neobdržela doložku regulérnosti.

Na tento postoj může ale celý projekt doplatit. Závazek pořádat veřejné architektonické soutěže má totiž vedení města ve své koaliční smlouvě a Praha 6 počítá při dostavbě Petynky se zhruba 25% příspěvkem z rozpočtu hlavního města, tedy přes 40 milionů.

Petra Kolínská (SZ), náměstkyně primátorky hlavního města Prahy odpovědná za územní rozvoj, k tomu uvádí: „Vedení hlavního města považuje za důležité, aby se u významných staveb hrazených z veřejných prostředků vypisovaly architektonické soutěže. Není důvod, aby se tento požadavek nevztahoval i na velkorysé příspěvky pro městské části.“

Kontakt: Vladimír Šraier, 602 276 999, vladimir.sraier@gmail.com

Další články z rubriky

Na podzim se Praha 6 zazelená

Již 12 let v Praze 6 hájíme v zastupitelstvu veřejný zájem. Zasazujeme se o to, abyste tu mohli spokojeně žít nejen vy, ale i vaše děti. Cílem Zelených je udržitelná Praha 6, otevřená občanům a příjemná k bydlení.

Zajímá mě více »
Dejvice

V dráze zahloubené železnice na Kladno chceme vybudování tzv. Zelené radiály

V souvislosti s postupující projekční přípravou železnice mezi pražským Masarykovým nádražím, letištěm a Kladnem, která bude v části úseku vedena tunelem, řeší Praha 6 otázku, jak využít prostor po současné železnici. Zelení z Prahy 6 navrhují v dráze zahloubené Buštěhradské dráhy vybudovat tzv. Zelenou radiálu, která propojí Stromovku s Divokou Šárkou. Pěší promenáda bude lemována páteřní cyklostezkou. Cesta se stane vyhledávaným volnočasovým veřejným prostorem lemovaným odpočinkovými místy a dětskými hřišti.

Zajímá mě více »