mimoradne-zastupko-2017-03

Mimořádné zasedání zastupitelstva Prahy 6

Mimořádné jednání zastupitelů v Praze 6, které si vyžádala opozice, má jediný cíl. Přijmout usnesení k naprosto klíčovým záležitostem, jako jsou postup společnosti SNEO k nakládání s obecním majetkem, zpožďující se rekonstrukce Polikliniky Pod Marjánkou, zachování zahrádkářské osady na Jenerálce a stav využití objektů v Šolínově ulici.

Mimořádné jednání si prosadili zastupitelé za ODS, Zelené, ČSSD a KSČM. Rada městské části se dlouhodobě snaží zastupitelstvo obcházet. „Materiály týkající se připravovaných stamilionových zakázek, které ovlivní charakter městské části i její hospodaření na dlouhá léta dopředu, rada buď vůbec nepředkládá zastupitelstvu, anebo je zařazuje pouze jako informativní body, bez možnosti  přijmout usnesení a také o nich hlasovat,“ vysvětluje předseda šestkové ODS Jakub Stárek. „Takové akce by přitom měly mít jasnou politickou odpovědnost,“ dodává.

Jednotná opozice čítající 19 ze 45 zastupitelů proto navrhuje, aby zásadní rozhodnutí akciové společnosti SNEO, která spravuje obecní majetek a Praha 6 je jejím 100% vlastníkem, procházela schvalováním zastupitelstva. Jedná se o rozvojové projekty nové bytové výstavby nebo velké rekonstrukce. „Aktivita obecní společnosti SNEO při plánovaných akcích, jako je rekonstrukce obecního domu Dejvická 4, výstavba v proluce v ulici gen. Píky nebo bytová výstavba na Dračkách je naprosto nedostatečná,“ sdělil předseda kontrolního výboru René Pekárek (ČSSD). V návrhu usnesení opozice požaduje, aby hospodaření společnosti SNEO podléhalo jeho kontrole finančního výboru zastupitelstva.

„Ačkoli zastupitelé městské části mají ze zákona nárok na informace od společností zřizovaných městskou částí, společnost SNEO tuto zákonnou povinnost neplní a zdá se, že porušuje i další informační zákony,“ uvádí Petr Palacký (Píša), předseda zastupitelského klubu Strany zelených. „Už tento samotný fakt vyvolává podezření,“ dodává.

V případě rekonstrukce břevnovské polikliniky požaduje opozice důsledně pokračovat v přípravě a realizaci opravy budovy Polikliniky Pod Marjánkou a zřídit pracovní skupinu, ve které bude zástupce každé politické strany v zastupitelstvu, zástupce SNEO, a. s., a zástupci lékařů, kteří mají v budově pronajaté ordinace. „Před rokem a čtvrt převzala radnice Prahy 6 polikliniku do své správy od společnosti, která měla zajistit její rekonstrukci a modernizaci, ale svůj smluvní závazek evidentně neplnila. Opozice nicméně nesouhlasila s tím, aby se té společnosti vyplatilo dvacetimilionové odstupné. Teď kritizuje především nedostatečnou informovanost zastupitelů a lékařů o harmonogramu rekonstrukce,“ upřesňuje Helena Briardová (KSČM).

V kauze zahrádkářské osady na Jenerálce probíhají spory o vlastnictví pozemků. Praha 6 se v minulosti usnesením zavázala, že bude usilovat o zachování osady. Opozice se domnívá, že by rada měla vyvinout maximální úsilí v archivech MČ a HMP k dohledání důkazů potřebných k prokázání práv zahrádkářů.

Praha 6 má svěřeny do péče prázdné objekty v Šolínově ulici, které by měly v budoucnu opět sloužit sociálním účelům. Opozice požaduje, aby rada do poloviny příštího roku předložila záměr na jejich využití jak finančnímu výboru, tak zastupitelstvu.

Mimořádné jednání zastupitelstva se bude konat 16. září od 18 hodin v Písecké bráně.

Za klub ODS: Jakub Stárek, starekj@gmail.com, 603715271

Za klub ČSSD: René Pekárek, rpekarek@praha6.cz

Za klub Zelených: Petr Palacký (Píša), pisap@seznam.cz, 603 114 577

Za klub KSČM: Helena Briardová, rbriard@quick.cz

Další články z rubriky

Koaliční smlouva podepsána. Starostou bude Jakub Stárek, Petr Palacký bude radním pro životní prostředí a klima

Koaliční smlouvu pro následující volební období v Praze 6 uzavřely tři politické kluby. Jedná se o koalici ODS a KDU-ČSL, dále STAN s podporou Zelených a klub PRAHA 6 SOBĚ. Podpisem smlouvy tak byla završena řada jednání, v nichž našly tyto tři kluby shodu jak na tématech pro příští čtyři roky, tak i na personálním rozložení sil v koalici.

Zajímá mě více »
Katastrální mapa
Hradčany

Zelení: Na Hradčanskou patří nová budova Národní knihovny

Zastupitelé Prahy 6 za Stranu zelených prosazují, aby byl pozemek v blízkosti dejvického nádraží a stanice metra Hradčanská rezervován pro novou budovu Národní knihovny. Prázdná parcela doslova na dohled od Pražského hradu je určena k zástavbě v návaznosti na budoucí zahloubení stávající železnice. Na hlavním městě se v současné době připravuje změna územního plánu, která má rozhodnout o budoucím využití této lokality.

Zajímá mě více »