Martin Skalský k situaci okolo Pelléovy vily

O galerii bez návštěvníků, koncepci, kterou nikdo neviděl a smlouvě, kterou nelze zrušit.

Interpelace ze zasedání zastupitelstva v únoru 2012.

Dobrý den, paní starostko, dámy a pánové, moje interpelace se týká naší krásné vily, kterou máme vedle krásného tunelu Blanka a kam bohužel stále nikdo nechodí. Ten problém už se tady několikrát řešil, v podstatě řeší se každý rok na zastupitelstvu a mnohokrát během roku i v kulturní komisi.
Je tam v podstatě, jak jistě všichni víme, více méně pořád stejná expozice, která je sice kvalitní, ale nepřitahuje návštěvníky a stále je to poměrně mrtvé místo na mapě Prahy 6. Když se podíváme do výroční zprávy z roku 2010, která je poslední publikovaná, bylo tam za celý rok 2 046 platících návštěvníků, což je asi 6 lidí za den, což opravdu není mnoho. Probíhají tam v posledních minimálně jednom nebo i dvou letech nějaké další akce, jako jsou svatby a nějaká setkání, čili ve skutečnosti lidí, kteří vilou projdou, je asi více, ale nejsou to platící návštěvníci a jejich přehled se ani ve výroční zprávě neobjeví, takže nedokážeme přesně asi vyhodnotit, jaký má efekt toto rozšíření záběru Pelléovy vily.
Právě proto jsme v loňském roce, když jsme to tady naposledy probírali, dostali příslib od paní radní Vymětalové, že bude předložena nová koncepce, jak bude s vilou dále nakládáno, jak rozšíříme program. Jestli si vzpomenete, bavili jsme se tu např. o tom, že by možná nebylo špatné např. nějak podnítit Galerii Anderle k tomu, aby dávala prostor např. mladým začínajícím umělcům, kteří nemají kde vystavovat, nemají prostředky, a přesto jejich tvorba může právě přitahovat lidi, protože bude zajímavá, třeba i kontroverzní a mohla by vilu oživit. Ale nic takového se zatím neděje.
K tomu směřuje můj první dotaz – proč jsme takovou koncepci zatím ještě neviděli, zda se na ní pracuje a kdy ji případně uvidíme, abychom se s ní mohli seznámit nějak dál se o věci bavit.
Protože jsme tuto koncepci dosud neviděli, o to více mě překvapilo, že rada městské části uzavřela v prosinci loňského roku novou smlouvu o výpůjčce s Pelléovou vilou o.p.s., kterou tuto vilu v podstatě za poměrně vágně formulovaných podmínek  této o.p.s. pronajímá na 10 let. A když se podíváme do toho, jak je možné smlouvu ukončit, tak v podstatě zjistíme, že smlouvu ukončit možné není. Abychom mohli nájem vypovědět, musela by s tím o.p.s. souhlasit nebo by tam musela přestat provozovat činnost, případně poslední důvod ukončení smlouvy je uplynutím doby – k tomu asi nejspíš dojde, že po 10 letech dostaneme vilu zpátky.
Tuto smlouvu, pokud je mi známo, neprojednávala žádná komise a neprošla ani jednáním zastupitelstva a k tomu směřuje můj druhý dotaz – jak je to vůbec možné a co je důvodem pro takovéto nakládání s majetkem, protože podle mého názoru tímto způsobem pouze jaksi budeme konzervovat ten naprosto nevyhovující stav a budeme držet nad vodou projekt, který evidentně nepřitahuje žádný zájem veřejnosti. A myslím si, že není důvod, aby tato koncepce dalších deset let ve vile pokračovala, protože tam pravděpodobně opět nebude chodit víc než šest lidí za den.
A jen tak pro zamyšlení bych připomenul smlouvu s firmou JC DECAUX, kterou řeší už několik zasedání kontrolní výbor, která je poměrně podobně formulovaná. Soukromé společnosti jsme věnovali reklamní plochy městské části a nejen že nám tato společnost vůbec nic neplatí, ale ještě tu smlouvu ani nemůžeme zrušit a dokonce ani nemůžeme využívat plochy, které jsme měli mít vymezeny pro nějakou nekomerční reklamní činnost městské části.

Myslím si, že tato smlouva na Pelléovu vilu, přestože máme zkušenosti z minulé doby s uzavíráním nevýhodných a naprosto netransparentních smluv, tak je pokračování a není mi úplně jasné, proč. Chtěl bych, abychom si to mohli nějak vysvětlit. Nějak tady dnes nepadají moc odpovědi, tak kdyby bylo možné na to reagovat věcně už i tady na zasedání, budu rád. Jinak samozřejmě budu rád za písemnou odpověď. Děkuji.

Další články z rubriky

Dvanáctipatrové věžáky na Hradčanskou nepatří, říkají Zelení. Pražský hrad jako dominanta stačí.

Vznik bloků husté zástavby včetně dvou dvanáctipatrových věžáků v oblasti Hradčanské navrhuje podkladová studie pro změnu územního plánu, kterou bude 12. května 2020 projednávat magistrátní Výbor pro územní rozvoj. Předpokládá se, že nová výstavba přivede do lokality mezi třídou Milady Horákové a stávajícím nádražím Praha-Dejvice na osm tisíc zaměstnanců v kancelářích.

Zajímá mě více »