Martin Skalský k situaci okolo Pelléovy vily

O galerii bez návštěvníků, koncepci, kterou nikdo neviděl a smlouvě, kterou nelze zrušit.

Interpelace ze zasedání zastupitelstva v únoru 2012.

Dobrý den, paní starostko, dámy a pánové, moje interpelace se týká naší krásné vily, kterou máme vedle krásného tunelu Blanka a kam bohužel stále nikdo nechodí. Ten problém už se tady několikrát řešil, v podstatě řeší se každý rok na zastupitelstvu a mnohokrát během roku i v kulturní komisi.
Je tam v podstatě, jak jistě všichni víme, více méně pořád stejná expozice, která je sice kvalitní, ale nepřitahuje návštěvníky a stále je to poměrně mrtvé místo na mapě Prahy 6. Když se podíváme do výroční zprávy z roku 2010, která je poslední publikovaná, bylo tam za celý rok 2 046 platících návštěvníků, což je asi 6 lidí za den, což opravdu není mnoho. Probíhají tam v posledních minimálně jednom nebo i dvou letech nějaké další akce, jako jsou svatby a nějaká setkání, čili ve skutečnosti lidí, kteří vilou projdou, je asi více, ale nejsou to platící návštěvníci a jejich přehled se ani ve výroční zprávě neobjeví, takže nedokážeme přesně asi vyhodnotit, jaký má efekt toto rozšíření záběru Pelléovy vily.
Právě proto jsme v loňském roce, když jsme to tady naposledy probírali, dostali příslib od paní radní Vymětalové, že bude předložena nová koncepce, jak bude s vilou dále nakládáno, jak rozšíříme program. Jestli si vzpomenete, bavili jsme se tu např. o tom, že by možná nebylo špatné např. nějak podnítit Galerii Anderle k tomu, aby dávala prostor např. mladým začínajícím umělcům, kteří nemají kde vystavovat, nemají prostředky, a přesto jejich tvorba může právě přitahovat lidi, protože bude zajímavá, třeba i kontroverzní a mohla by vilu oživit. Ale nic takového se zatím neděje.
K tomu směřuje můj první dotaz – proč jsme takovou koncepci zatím ještě neviděli, zda se na ní pracuje a kdy ji případně uvidíme, abychom se s ní mohli seznámit nějak dál se o věci bavit.
Protože jsme tuto koncepci dosud neviděli, o to více mě překvapilo, že rada městské části uzavřela v prosinci loňského roku novou smlouvu o výpůjčce s Pelléovou vilou o.p.s., kterou tuto vilu v podstatě za poměrně vágně formulovaných podmínek  této o.p.s. pronajímá na 10 let. A když se podíváme do toho, jak je možné smlouvu ukončit, tak v podstatě zjistíme, že smlouvu ukončit možné není. Abychom mohli nájem vypovědět, musela by s tím o.p.s. souhlasit nebo by tam musela přestat provozovat činnost, případně poslední důvod ukončení smlouvy je uplynutím doby – k tomu asi nejspíš dojde, že po 10 letech dostaneme vilu zpátky.
Tuto smlouvu, pokud je mi známo, neprojednávala žádná komise a neprošla ani jednáním zastupitelstva a k tomu směřuje můj druhý dotaz – jak je to vůbec možné a co je důvodem pro takovéto nakládání s majetkem, protože podle mého názoru tímto způsobem pouze jaksi budeme konzervovat ten naprosto nevyhovující stav a budeme držet nad vodou projekt, který evidentně nepřitahuje žádný zájem veřejnosti. A myslím si, že není důvod, aby tato koncepce dalších deset let ve vile pokračovala, protože tam pravděpodobně opět nebude chodit víc než šest lidí za den.
A jen tak pro zamyšlení bych připomenul smlouvu s firmou JC DECAUX, kterou řeší už několik zasedání kontrolní výbor, která je poměrně podobně formulovaná. Soukromé společnosti jsme věnovali reklamní plochy městské části a nejen že nám tato společnost vůbec nic neplatí, ale ještě tu smlouvu ani nemůžeme zrušit a dokonce ani nemůžeme využívat plochy, které jsme měli mít vymezeny pro nějakou nekomerční reklamní činnost městské části.

Myslím si, že tato smlouva na Pelléovu vilu, přestože máme zkušenosti z minulé doby s uzavíráním nevýhodných a naprosto netransparentních smluv, tak je pokračování a není mi úplně jasné, proč. Chtěl bych, abychom si to mohli nějak vysvětlit. Nějak tady dnes nepadají moc odpovědi, tak kdyby bylo možné na to reagovat věcně už i tady na zasedání, budu rád. Jinak samozřejmě budu rád za písemnou odpověď. Děkuji.

Další články z rubriky