logo2

Letiště nebourat, nerozšiřovat

Zelení dlouhodobě upozorňují na negativa spojená s rozšiřováním letiště o tzv. paralelní dráhu. Rozšíření letiště za odhadovaných 55 miliard neřeší žádný problém naší společnosti, naopak řadu z nich prohlubuje.

V době, kdy Česko neplní, k čemu se zavázalo v Pařížské dohodě o klimatu, je tento záměr další cestou ke zvyšování emisí skleníkových plynů a zhoršování příčin čím dál tím horších projevů klimatických změn.

V době, kdy Praha, podobně jako řada měst po Evropě, jen tak tak zvládá narůstající masy turistů a ve městě nadále zesiluje bytová krize vyvolaná též AirbnB, chce premiér zdvojnásobit počet cestujících, většinou turistů mířících do Prahy.

V době, kdy Praha 6 a její okolí řeší přetížení automobilovou dopravou, hlukem, prachem a znečištěným vzduchem, sklidíme leteckou dopravu blíže centru města, další emise a hluk z letadel, taxíky a auta na již teď přetížené Evropské a další odstavená auta cestujících v našich ulicích.

Podepište petici proti nové paralelní dráze v rámci kampaně 55miliard.cz

Letiště Praha nebourat ale nerozšiřovat! 💚

Další články z rubriky