zacpa

Chytrá horákyně, oblečená neoblečená. Koalice ODS, TOP 09, STAN a KDU-ČSL se stavbou paralelní dráhy souhlasí, a přece nesouhlasí

Chytrá horákyně, oblečená neoblečená. Koalice ODS, TOP 09, STAN a KDU-ČSL se stavbou nové paralelní dráhy Letiště Praha souhlasí, a přece nesouhlasí. Vlk se nažral a koza zůstala celá. Tak můžeme charakterizovat výsledek usnesení, k němuž zastupitelstvo Prahy 6 nakonec 25.6.2020 dospělo. Naši zástupci pro něj ruku nezvedli.

„Z postoje Prahy 6 jsem zaklamán. Místo jasného rozhodnutí strká koalice hlavu do písku, což ve výsledku nahrává výstavbě paralelní dráhy, se kterou jako Zelení nesouhlasíme.“ říká Pavel Weber, zastupitel Prahy 6 za Zelené. „Letiště je součástí Prahy 6, ale rozšíření jeho kapacity na dvojnásobek za 55 miliard bude mít fatální dopady na Prahu 6, je to další tunel Blanka.“

„Negativní efekty paralelní dráhy jsou vypočítány pro 21,2 mil. cestujících (vyhodnocení vlivů na životní prostředí EIA). Pozitivní efekty paralelní dráhy jsou přitom vypočítány pro 30 mil. cestujících (ekonomická návratnost). Z čísel jasně vyplývá, že se nás někdo snaží oklamat.“ zlobí se Petr Palacký (Píša), zastupitel za Zelené. „Chceme opětovné posouzení vlivu na životní prostředí, ale na základě limitu 30 mil. cestujících, se kterým letiště nyní kalkuluje. Neopakujme chyby, které se v plánování dopravních staveb stávají často. Nestavme letiště na základě podmínek, o kterých už nyní víme, že nebudou reálné. Neopakujme chyby Blanky.“, dodává Petr Palacký (Píša).

Adekvátní podmínky pro novou paralelní dráhu jsme navrhli na zastupitelstvu Prahy 6 dne 25. 6. 2020 tyto:

  1. Zprovoznění železničního spojení Masarykovo nádraží-Letiště Ruzyně v předstihu před dokončením výstavby paralelní dráhy.
  2. Zpracování odborných studií a posouzení, které zmapují dopady rozšíření letiště na dnes plánovanou kapacitu 30 až 35 mil. cestujících za rok, zejména:
    • aktualizovanou hlukovou studii a navazující posouzení dopadu hluku na různé skupiny obyvatel a školská a zdravotnická zařízení včetně potřeby investic pro minimalizaci hlukové záteže,
    • posouzení ekonomických a společenských dopadů záměru v širším kontextu, zohledňující i nežádoucí formy a růst turismu, vliv na dostupnost bydlení v Hlavním městě Praze, synergické efekty v dopravní síti zejména s ohledem na železniční síť a vysokorychlostní železniční trati,
    • kvantifikaci dopadů možného navýšení počtu letadel a cestujících na produkci emisí CO2 se zahrnutím svázaných emisí při výstavbě včetně výstavby navazujících infrastruktur a emisí způsobených provozem letiště i letadel,
    • a novým posuzovacím řízením v procesu EIA dle platné legislativy.

 

Bohužel koalice TOP09, KDU-ČSL, ODS, Svobodní, STAN žádný z těchto našich návrhů v hlasování nepodpořila a fakticky tak byla proti každému z nich. Navrhovali jsme i zrušení dřívějších a stále platných usnesení Prahy 6, která paralelní dráhu podporují – i toto bylo koalicí hlasováním zamítnuto, nepřímo tak byl potvrzen dřívější souhlas Prahy 6 s paralelní dráhou.

Zelení dlouhodobě upozorňují na negativa spojená s rozšiřováním letiště o tzv. paralelní dráhu. Rozšíření letiště za odhadovaných 55 miliard neřeší žádný problém naší společnosti, naopak řadu z nich prohlubuje.

V době, kdy Česko neplní, k čemu se zavázalo v Pařížské dohodě o klimatu, je tento záměr další cestou ke zvyšování emisí skleníkových plynů a zhoršování příčin čím dál tím horších projevů klimatických změn.

V době, kdy Praha, podobně jako řada měst po Evropě, jen tak tak zvládala narůstající masy turistů a ve městě nadále zesilovala bytová krize vyvolaná též AirbnB, chce premiér zdvojnásobit počet cestujících, většinou turistů mířících do Prahy.

V době, kdy Praha 6 a její okolí řeší přetížení automobilovou dopravou, hlukem, prachem a znečištěným vzduchem, sklidíme leteckou dopravu blíže centru města, další emise a hluk z letadel, taxíky a auta na již teď přetížené Evropské a další odstavená auta cestujících v našich ulicích.

Postoj Strany zelených je jednotný a dlouhodobý. Chceme, aby stát investoval 55 miliard do vysokorychlostní železnice a ne do letecké přepravy.

Důvodová zpráva

Letiště Praha, a.s. (dále jen „LP“), hodlá v rámci své dlouhodobé strategie rozvoje[1] v příštích letech realizovat několik investičních akcí cílených na navýšení počtu odbavených cestujících. Vychází z prostého protažení trendů nárůstu cestujících před pandemií Covid 19 do budoucna. (každých 15 let došlo k přibližně zdvojnásobení počtu cestujících v letecké dopravě). Cílem  LP je umožnit výhledově k roku 2030 odbavit 30 mil. cestujících ročně a tím se kapacitně přiblížit jiným letištím mezinárodního významu ve středoevropském regionu (zmiňován je Berlín či Vídeň).

LP předjímá, že zvyšování dopravních výkonů bude vlivem dalšího zvýšení počtu turistů přilétajících do ČR, tak i vlivem většího zapojení země do mezinárodního obchodu a trhu práce (pro LP je předjímána spádová oblast v dojezdové vzdálenosti cca 2 hodiny od letiště, v kterém žije cca 8 mil. obyvatel).

Strategie je rozložena do několika etap předjímajících postupnou výstavbu tzv. „funkčních celků“. Ministerstvo financí ČR jako jediný akcionář společnosti schválilo v listopadu 2019 investici do prvního z nich, kterým má být rozšíření Terminálu 2 v několika krocích.[2] Spočívají v prodloužení prstu „B“, centralizaci bezpečnostní kontroly a výstavbě prstu „D“ (za podmínky, bude-li růst zájem o leteckou dopravu). Spolu s tím mají být realizovány některé další související stavby (úpravy stání na možné přijímání větších letadel v budoucnu, výstavby nové čistírny odpadních vod, zbourání starého depa, výstavba nových pojezdových drah, parkovacího domu, estakády a jiných dopravních komunikací před terminálem atd.).

Dalším navazujícím záměrem má být výstavba nové paralelní dráhy. Původní plány LP předjímaly zahájení výstavby již v roce 2022, na tiskové konferenci pořádané v listopadu loňského roku byl již avizováno posunutí započetí výstavby až v roce 2025 a dokončení do roku 2028. Záměr paralelní dráhy obdržel stanovisko EIA v roce 2011 (vydáno pod č.j. 68161/ENV/11 dne 26. října 2011) a v roce 2017 byla jeho platnost Ministerstvem životního prostředí prodloužena až do 26.10.2021 (vydáno pod č.j. 50446/ENV/16 dne 27. ledna 2017). Posuzování bylo však provedeno pouze na kapacitu 21 mil. cestujících ročně a ve srovnání např. s analýzami zpracovanými pro rozhodnutí o rozšiřování letiště Heathrow je značně neúplné. V současné době tak nejsou k dispozici podklady pro zodpovědné rozhodnutí o rozšiřování letiště.

[1] Prezentuje ji pod názvem „Letiště 2035“ zejména prostřednictvím internetové prezentace: https://future.prg.aero
[2] Viz tisková zpráva Ministerstva financí z 13.11.2019:
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2019/mf-schvalilo-investici-do-rozsireni-term-36614

Fotogalerie

 

Další články z rubriky