Stanovisko klubu zastupitelů Strany zelených k vypovězení koaliční smlouvy

Důvodem výpovědi je, že Strana zelených stojí mimo ideový a programový rámec současné koalice. Koaliční partneři jsou nespokojeni s postupem v oblasti úklidu, zeleně a dopravy.

K tomuto Zelení vydávají následující stanovisko
Zelení považují dosavadní koaliční projekt na Praze 6 za úspěšný. Odlišné názory na dílčí záležitosti patří ke koaličnímu vládnutí. V opačném případě by totiž všichni členové rady byli členy jedné strany. Všechna zásadní rozhodnutí v oblasti dopravy, úklid a péče o zeleň prošla hlasováním v radě a koaliční partneři až doposud s návrhy zelených souhlasili.

Nejdůležitější úspěchy v oblasti zeleně:

  • vznik grantového programu na regeneraci vnitrobloků s rozpočtem 4 miliony korun
  • zapojení veřejnosti do rozhodování o úpravách parků
  • ochrana obyvatel a domácích zvířat před účinkem toxických látek zrušením plošného postřiku chodníků jedovatými herbicidy

Nejdůležitější úspěchy v oblasti dopravy:

  • zachování rozsahu MHD po zprovoznění nových stanic metra A – http://www.praha6.cz/aktuality/praha-6-prosadila-zachovani-tri-tramvaji-i-spoje-na-brevnove-2015-02-20.html
  • prosazení úprav v projektu prodloužení tramvaje na Dědinu podle připomínek místních občanů
  • aktivní zapojení Prahy 6 do příprav modernizace trati Praha – Kladno s odbočkou na letiště
  • instalace nových přechodů pro chodce a dalších zklidňujících opatření pro větší bezpečnost chodců
  • zahájení prací na koncepčními materiálu pro rozvoj pěší a cyklistické dopravy – generelu bezmotorové dopravy

„Všechny naše materiály doposud předložené radě byly schváleny. Výpovědi nepředcházelo žádné dohadovací řízení ani jednání o výhradách vůči zeleným. Tento nečekaný krok koaličních partnerů si vysvětlujeme tak, že se chystají učinit rozhodnutí v oblasti hospodaření s majetkem, u kterých by zelení byli na obtíž,“ řekla Petra Kolínská, místostarostka Prahy 6.

„Praha 6 je nejzelenější částí hlavního města a účast zelených ve vedení městské části byla garancí toho, že tomu tak bude i nadále. Zelení jsou třetí nejsilnější klub na radnici, v posledních volbách jsme posílili o  polovinu mandátů. I proto nepovažujeme postup koaličních stran za rozumný,“ uvedl Antonín Nechvátal, radní Prahy 6.

V Praze dne 24. 10. 2015

Kontakt
Petra Kolínská: tel.: 776 55 20 22,
Antonín Nechvátal: 774 077 650

Další odkazy: