V našem článku najdete základní informace o parkovacích zónách v Praze 6. Zóny však nejsou zázračným lékem, který vyřeší všechny problémy s parkováním. Důležité je zrychlit práce na budování záchytných parkovišť na okrajích Prahy 6 a zejména ve středních Čechách v okolí vlakových nádraží. Nezbytnou součástí zavedení zón musí být také posílení veřejné dopravy. Za klíčovou považujeme modernizaci tratě Praha – Kladno s odbočkou na letiště.

Časté otázky:

Zóny placeného stání

Na území Prahy 6 byly zóny placeného stání spuštěny ve středu 24. srpna 2016. Čtěte naši tiskovou zprávu ke spuštění zón: Více tramvají náhradou za zavedení parkovacích zón. A co dál?

Zóny placeného stání (ZPS) jsou zřizovány za účelem regulace dopravy v klidu na vymezeném území. Zavádějí se především kvůli regulaci nadbytečné návštěvnické dopravy v přirozených centrech městských částí a v blízkosti tras městské hromadné dopravy. Právní prostředí České republiky jiný způsob regulace parkování nezná.

Veškeré informace o nových zónách placeného stání v Praze 6 naleznete na webu www.parkujvklidu.cz, ze kterého bylo při tvorbě tohoto článku hojně čerpáno. Tento článek vznikl jako pomoc občanům Prahy 6.

Máte otázky?

Volejte na telefonní čísla 220 189 979, 220 189 929 nebo 220 189 930. Nechte dlouho vyzvánět. Zóny placeného stání budou spuštěny už 24. srpna 2016.

Jaké barvy zón?

V nových zónách placeného stání budou vyznačeny modré a fialové zóny. Třetí, oranžové parkovací zóny nebudou na území Prahy 6 realizovány.

Modré zóny – jsou určeny pro tzv. rezidentní parkování. Bez omezení mohou na modré zóně parkovat pouze lidé s platným parkovacím oprávněním. Ostatní motoristé mohou na modré zóně parkovat maximálně 3 hodiny, a to jen po platbě přes virtuální parkovací hodiny (mobilní aplikace).

Fialové zóny – jsou určeny pro tzv. smíšené parkování. Bez omezení mohou na fialové zóně parkovat pouze lidé s platným parkovacím oprávněním. Ostatní motoristé mohou na fialové zóně parkovat maximálně 24 hodin, a to jen po platbě v parkovacím automatu nebo přes virtuální parkovací hodiny (mobilní aplikace).

Kdo?

Rezidenti

Pro občany, kteří mají trvalý pobyt v příslušné městské části nebo zde vlastní nemovitost, tedy pro rezidenty, vzniká nárok na zakoupení parkovacího oprávnění pro příslušnou oblast. Jedná se o všechny občany s trvalým pobytem v městské části, tedy ne jen ty, kteří mají trvalé bydliště/nemovitost v území vymezeném parkovacími zónami. Na základě toho mohou využít parkovacích kapacit modrých a fialových zón v rámci dané oblasti bez omezení. Pro rezidenty tedy mezi modrou a fialovou zónou není žádný rozdíl!

Nárok na rezidentní parkovací oprávnění vzniká pouze osobám s trvalým pobytem (viz zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích). Možnost získání parkovacího oprávnění jen na základě nájemní smlouvy by tedy byla v rozporu s tímto zákonem. Upozorňujeme však, že jakýkoli člověk s platnou nájemní smlouvou má v souladu se zákonem o evidenci obyvatel také právo si v tomto místě zřídit trvalý pobyt.

Parkovací oprávnění již nebude mít fyzickou podobu kartičky, ale bude vázáno na registrační značku vozidla, bude tedy pouze v elektronické podobě.

 • K získání rezidentního parkovacího oprávnění bude zapotřebí občanský průkaz s místem trvalého pobytu v dané městské části a technický průkaz vozidla.
 • Pokud vůz není registrován na žadatele, je potřeba doložit doklad o užívání vozidla.
 • Dokladem o používání vozidla je např. leasingová smlouva, smlouva s autopůjčovnou apod. (POZOR: uznávají se pouze takové smlouvy, které jsou uzavřené s právnickými osobami či fyzickými osobami podnikajícími, které mají půjčování věcí movitých uvedené ve své činnosti).
 • Vlastníci nemovitosti bez trvalého bydliště v dané lokalitě předkládají ještě výpis z Katastru nemovitostí.

Abonenti

K získání abonentního parkovacího oprávnění musí mít žadatel sídlo podnikání nebo provozovnu v dané městské části.

 • K výdeji parkovacího oprávnění je třeba předložit zřizovací listinu (výpis OR, ŽL, stanovy…), jakýkoli platný doklad o adrese provozovny a TP vozidla s uvedením podnikatelského subjektu jako vlastníka.

Ostatní

Podnikatelé, kteří potřebují pro zajištění výkonu práce krátkodobě zaparkovat v blízkosti provozovny či bytu zákazníka, mohou využít všech režimů ZPS.

 • Fialová zóna – možnost parkovat jako návštěvník v rámci provozní doby po zaplacení příslušné ceny prostřednictvím parkovacího automatu či mobilní aplikace virtuálních parkovacích hodin a to po dobu maximálně 24 hodin.
 • Modrá zóna – zde je možné parkovat po dobu maximálně 3 hodin (tato doba může být v závislosti na vytíženosti lokality dopravním značením zkrácena), a to pouze na základě platby prostřednictvím virtuálních parkovacích hodin (mobilní aplikace).
  Jde o vstřícný krok vůči podnikatelům, kteří mohou krátkodobě parkovat v konkrétním úseku modré zóny za účelem rychlého vyřízení obchodní záležitosti či vykládky.

K parkování za účelem návštěvy příbuzných a známých je nejvýhodnější využívat čas mimo provozní dobu ZPS, popř. fialové zóny. Ty budou kapacitně rozšířeny a v budoucnu by měly tvořit 60–70 % všech ZPS. V případě nutnosti lze využít i modrých úseků ZPS, ty jsou však cenově méně výhodné.

 • Fialová zóna – v rámci provozní doby je možné parkovat po zaplacení příslušné ceny prostřednictvím parkovacího automatu či mobilní aplikace virtuálních parkovacích hodin, a to po dobu maximálně 24 hodin.
 • Modrá zóna – zde je možné parkovat po dobu maximálně 3 hodin (tato doba může být dle vytíženosti lokality dopravním značením zkrácena), a to pouze na základě platby prostřednictvím virtuálních parkovacích hodin (mobilní aplikace). Tato varianta je vhodná pro případ nutnosti krátkodobého parkování v těsné blízkosti domu navštívené osoby, například za účelem vykládky objemných věcí či vyzvednutí starších osob se sníženou pohyblivostí.
 • Mimo vymezenou provozní dobu, tj. o víkendech, kdy se na návštěvy jezdí nejčastěji, placené parkovací zóny neplatí a návštěvy mohou parkovat neomezeně.
 • Další možností pro návštěvy osob žijících v úseku ZPS jsou i záchytná parkoviště P+R a následná cesta veřejnou dopravou. V řadě případů vychází tato alternativa časově i finančně jako výhodnější a komfortnější.

Motocykly

Motocyklisté parkují v celé ZPS zdarma.

Kde?

Orientační mapy zón parkovacího stání na území prahy 6 s vyznačením jednotlivých barevných zón.

Kdy?

Na území Prahy 6 byly zóny placeného stání spuštěny od 24. srpna 2016.
Parkovací zóny budou aktivní od pondělí do pátku v období od 0:00 do 6:00 a od 8:00 do 24:00.

Výdej parkovacích oprávnění bude teprve zahájen, a to v Informační kanceláři zón placeného stání na adrese Uralská 4, Praha 6, PSČ 160 52 (po dobu rekonstrukce vstup z ulice Dr. Zikmunda Wintra 20, Praha 6).

Telefony 220 189 979, 220 189 929 nebo 220 189 930
email: zony@praha6.cz

Úřední hodiny:

pondělí 08:00 – 20:00
úterý 08:00 – 16:00
středa 08:00 – 18:00
čtvrtek 08:00 – 16:00
pátek 08:00 – 14:00

Za kolik?

Rezidenti

Rezidenti – první vozidlo
Roční parkovací oprávnění: 1 200,- Kč
Pololetní parkovací oprávnění: 600,- Kč
Čtvrtletní parkovací oprávnění: 300,- Kč

Rezidenti starší 65 let – první vozidlo
Roční parkovací oprávnění: 360,- Kč
Pololetní parkovací oprávnění: 180,- Kč
Čtvrtletní parkovací oprávnění: 90,- Kč

Rezidenti – druhé vozidlo
Roční parkovací oprávnění: 12 000,- Kč
Pololetní parkovací oprávnění: 6 000,- Kč
Čtvrtletní parkovací oprávnění: 3 000,- Kč

Abonenti

Pro abonenty platí ceníky podle rozdělení Prahy 6 do dvou cenových pásem – 2. cenové pásmo a 3. cenové pásmo.

Abonenti – 2. cenové pásmo
Roční parkovací oprávnění: 30 000,- Kč
Pololetní parkovací oprávnění: 17 000,- Kč
Čtvrtletní parkovací oprávnění: 8 500,- Kč
Měsíční parkovací oprávnění: 3 000,- Kč
Týdenní parkovací oprávnění: 800,- Kč

Abonenti – 3. cenové pásmo
Roční parkovací oprávnění: 24 000,- Kč
Pololetní parkovací oprávnění: 13 500,- Kč
Čtvrtletní parkovací oprávnění: 7 000,- Kč
Měsíční parkovací oprávnění: 2 500,- Kč
Týdenní parkovací oprávnění: 700,- Kč

Přenosné parkovací oprávnění je náhrada za přenosné parkovací karty.
Parkovací oprávnění bude vydané na právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající popř. na vlastníky nemovitostí. Ti pak prostřednictvím virtuálních parkovacích hodin budou moci měnit registrační značku vozidla, které v danou chvíli bude parkovací oprávnění využívat.

Podrobný ceník parkovacích zón

Návštěvníci

Návštěvníci budou moci využít platbu přes parkovací automaty prostřednictvím mobilní aplikace nebo webového rozhraní.

Ceny návštěvnického parkování na Praze 6 jsou následující: ve 2 cenovém pásmu 40,- Kč/h., ve 3. cenovém pásmu 20,- Kč/h. Ceny se mohou v jednotlivých ulicích v průběhu času měnit dle nastavení cenové politiky MČ Praha 6.

V parkovacím automatu bude možné platit hotově mincemi (korunami a eury), platební kartou (Visa, MasterCard), prostřednictvím chytrého telefonu (smartphone) nebo webového rozhraní.

Můžou se zóny měnit?

Rozšíření

Zóny placeného stání (ZPS) budou zprovozněny 24. 8. 2016. Počítá se s postupným náběhem v závislosti na určitém ročním dopravním cyklu, kdy bude možné vyhodnotit až listopadová data (dá se očekávat určitý nápor na začátcích školního a akademického roku v září, respektive říjnu). Dle slov pracovníků TSK by případně bylo možné upravit rozsah ZPS nejdříve k únoru 2017, avšak v závislosti na klimatických podmínkách (aby bylo možné nakreslit vodorovné značení apod.).

Změna ceníku

Ceny rezidentního a abonentního stání určuje Magistrát hl. m. Prahy.

Ceny návštěvnického parkování určuje příslušná městská část, a to dle Magistrátem daného omezení maximálními cenami pro jednotlivá cenová pásma. Ceny mohou být v jednotlivých oblastech či ulicích (nebo dokonce částí ulic) měněny např. v závislosti na preferencích, vytíženosti oblasti, případně cenové politiky MČ. Cenu pro příslušnou lokalitu uvidí zákazník při placení přes parkovací automat, prostřednictvím mobilní aplikaci nebo přes webové rozhraní.

Jak budou zóny kontrolovány?

Zóny budou kontrolovány pomocí několika aut se skenerem registračních značek (dříve SPZ). Dle zadávací dokumentace je striktně uvedeno, kolikrát musí být určitá oblast v určitém časovém horizontu kontrolována.

Pozor, vzhledem ke změnám ve vydávání registračních značek nemusí mít všichni rezidenti či abonenti pražskou registrační značku! Rozšíření mobilní aplikace, které by občanovi ukázalo, zda konkrétní vozidlo parkuje oprávněně či ne, však momentálně neexistuje.

Informační kanceláři zón placeného stání na adrese Uralská 4 Praha 6

Související články: