Více tramvají náhradou za zavedení parkovacích zón. A co dál?

Místním obyvatelům, kteří si vyřídí a zaplatí parkovací oprávnění, zůstává možnost parkovat na všech vyznačených veřejných parkovacích místech. Přesným vyznačením těchto parkovacích míst dojde zároveň ke konci dosavadní nesprávné tolerance špatného parkování – předpisy se mají dodržovat a parkování vozidel není výjimkou.

„Nárok na parkovací oprávnění má každý obyvatel s trvalým pobytem na území Prahy 6, tedy i ti, kteří bydlí v oblastech, jichž se zavedení zóny nedotkne,“ uvádí Petr Píša, zastupitel Prahy 6 (Strana zelených). „Upozorňujeme, že podle občanského zákoníku má nárok přihlásit se k trvalému pobytu každý občan, který na daném místě žije v podnájmu.“

„Ruku v ruce se zavedením zón placeného stání však musí jít větší podpora veřejné dopravy, která musí představovat atraktivní alternativu k dojíždění osobními auty,“ konstatuje Lukáš Novák, člen Komise pro dopravu Prahy 6 (SZ). Zeleným se v průběhu plánování změn tramvajových linek podařilo prosadit celkový nárůst výkonu tramvajové dopravy, ke kterému dochází od 28. srpna 2016.

V tomto trendu je však zapotřebí pokračovat, a to zejména v příměstské dopravě. Klíčová je výstavba záchytných P+R parkovišť nejen na okraji Prahy, ale i u vlakových nádraží a stanic v jejím okolí. „Během našeho ročního působení v Radě městské části Praha 6 jsme například iniciovali jednání o výstavbě parkovacího terminálu v Roztokách u Prahy“, uvedl Antonín Nechvátal, zastupitel Prahy 6 (SZ). „Důležité je, aby se v projektech dopravní spolupráce mezi Prahou a Středočeským krajem pokračovalo.“

Kontakt: Lukáš Novák (602 261 060)