Evropan a kandidát do senátu prof. Václav Bělohradský

Jako Češi máme být na co hrdí. Jsme podnikaví, vytrvalí, vzdělaní, otevření, žijeme ve vyspělé demokracii. Nesmíme dopustit, aby debatu nahradily výkřiky, poctivou politiku populistické sliby a otevřenou mysl tekutý hněv. Vraťme politice smysl!

Dovolte mi se krátce představit. Jmenuji se Václav Bělohradský a narodil jsem se v roce 1944. Po studiu v šedesátých letech na FFUK jsem emigroval do Itálie (1970), kde jsem přednášel sociologii.

Smysl své kampaně vidím v boji s „blbou náladou“, jež zaplavuje veřejný prostor směsí urážek a závisti. Ta znehodnocuje i to, na co bychom mohli být jako Češi a Evropané hrdí – nejnižší nezaměstnanost, ekonomický růst, pozitivní směr legislativy, růst mezd, vysoká úroveň naší vědy i kultury atd.

belohradsky-evropa

Fungující města

Živou veřejnou infrastrukturu nezískáme díky masivním investicím shora, ale musíme ji vybudovat pomocí dobré politiky a dialogu s občany. Budoucností evropských měst je propracovaná síť veřejné dopravy, nikoli zamořování výfukovými plyny. Stejně tak dobrá voda z kohoutku je základní lidské právo a ne byznys.

Náš domov Evropa

Evropa není bez chyb, ale je to náš domov, nikoli nepřítel. Nemůžeme ji opustit, nemáme kam odejít. Ostatně bychom to ani neměli chtít. Je ale důležité, abychom dávali najevo zdravé sebevědomí a byli aktivnější v prosazovaní takové Evropské unie, jakou ji chceme mít. A na tom, jakou ji chceme mít, se musíme dohodnout.

Školství a kultura

Na strach z budoucnosti je jen jeden lék – investice do školství a kultury vůbec. Důraz na vzdělání znamená tvořivou práci a rozmanitější možnosti uplatnění. Znamená také, že budeme schopni se lépe přizpůsobit změnám, které se na nás valí a vyvolávají strach a identitární paniku.

Ochrana planety

Nerovnoměrná distribuce environmentálních rizik je současnou podobou sociální nespravedlnosti. Bohatí mohou uniknout do luxusních čtvrtí, ostatní musejí snášet důsledky rozhodnutí, na nichž se nepodíleli. Je třeba žít každý den s vědomím, že Země je náš jediný domov a že na něj mají právo i všechny budoucí generace.

Důstojné stáří

Staří lidé nejsou odpadem společnosti, jsou jejím bohatstvím! Místo k životu je dobré, když je takové pro všechny. Nemůžeme se smířit s tím, aby občané po dosažení důchodového věku museli opouštět dobré čtvrti, v nichž prožili celý život, jen proto, že si to nyní nemohou dovolit.

Dobrá Praha 6

Za komunální dění na Praze 6 zodpovídají její zvolení zastupitelé. Žádný problém však nelze vyřešit pouze v rámci teritoria, v němž vzniknul, a já jako senátor chci být nápomocen tam, kde kritická situace přesahuje do „velké politiky“, kde problém jedné čtvrti je problémem města nebo celého systému řízení země.

Další informace naleznete na mém profilu na Facebooku Václav Bělohradský (@belohradsky) a na mém webu www.vaclavbelohradsky.cz

Další články z rubriky

Profesor Bělohradský: Nikdo není tak bohatý, jak si myslí

Evropský příběh Václava Bělohradského začal v Praze, kde studoval filosofii v nadějné atmosféře šedesátých let. Před normalizací emigroval do Itálie, kde úspěšně pokračoval v univerzitní kariéře jako profesor politické filosofie. V osmdesátých letech ovlivnil svým dílem politickou filosofii disentu, jak připomíná Václav Havel v knize „Dálkový výslech“. V devadesátých letech začal působit i v Česk(oslovensk)u.

Přinášíme plné znění rozhovoru, jehož zkrácenou verzi si můžete přečíst v našich Zelených novinách.

Zajímá mě více »