Boj za záchranu lipové aleje pokračuje

Děkuji všem, kdo pomohli s přípravou a podepsali otevřený dopis. Včerejším shromážděním naše úsilí nekončí.

Otevřené dopisy je možné podepsat v dejvické tvůrčí kavárně Vypálené koťátko (Mařákova 5), dopis má smysl poslat ale i e-mailem starostce MČ Prahy 6 M. Kousalíkové a primátorovi hl. města Prahy B. Svobodovi.

V následujících dnech předáme podepsané dopisy na radnici městské části i hlavního města Prahy; chystáme vystoupení na zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy a požádáme i o nové projednání věci v komisi MČ Praha 6 pro životní prostředí. O podporu požádáme také čestné občany Prahy 6 a vedení vysokých škol, které mají své posluchárny v blízkém okolí.

Další informace:
Tisková zpráva k demonstraci a podpisu otevřených dopisů

Občané požadují záchranu aleje v Thákurově (aneb podívejte se na video z demonstrace): http://www.youtube.com/watch?v=vd1ROrVfA4o&feature=youtu.be

Petra Kolínská, tel. 776 552 022

Další články z rubriky

Lípy v Thákurově ulici padly, úřady nedaly lidem šanci je zachránit

V sobotu 24. března ráno začala Technická správa komunikací (TSK) v parku v Thákurově ulici v pražských Dejvicích kácet 12 lip, které byly součástí čtyřřadé aleje. Občanům z místního sdružení Tilia nebylo umožněno se o dotčené stromy postarat ani do doby rozhodnutí soudu (který nyní rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí o vykácení stromů), byť k tomu nabízeli vlastní finanční prostředky a zajištění odborné péče. Ačkoliv primátor Prahy Bohuslav Svoboda přislíbil občanům, že do rozhodnutí soudu město nenechá stromy pokácet, úředníci a TSK si prosadili svou. A ani to, že místní občané převzali formou notářského zápisu zodpovědnost za stromy, nabídli městské části spolupráci a partnertství v péči o park a dokonce i dar 1 milionu korun na péči o stromy, nepomohlo.

Zajímá mě více »

Občanská sdružení žádají o záchranu parku v Thákurově ulici soud

Magistrát hlavního města vydal povolení k vykácení parku v Thákurově ulici. Správní řízení se vleklo přes čtyři roky. Znalci během něj vypracovali celkem 14 odborných posudků, což je zřejmě nejvíce, kolik v nějaké kauze vzniklo. Přestože většina expertů doporučovala postupnou citlivou obnovu alejí, magistrát jejich rady nevyslyšel. Podle občanských sdružení je vydané povolení nezákonné. Podala proto žalobu a obrátila se s podnětem na ochranu stromů také na Policii ČR, Českou inspekci životního prostředí a primátora Prahy Bohuslava Svobodu. Obávají se totiž, že kácení může začít už v nejbližších dnech.

Zajímá mě více »