Boj za záchranu lipové aleje pokračuje

Otevřené dopisy je možné podepsat v dejvické tvůrčí kavárně Vypálené koťátko (Mařákova 5), dopis má smysl poslat ale i e-mailem starostce MČ Prahy 6 M. Kousalíkové a primátorovi hl. města Prahy B. Svobodovi.

V následujících dnech předáme podepsané dopisy na radnici městské části i hlavního města Prahy; chystáme vystoupení na zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy a požádáme i o nové projednání věci v komisi MČ Praha 6 pro životní prostředí. O podporu požádáme také čestné občany Prahy 6 a vedení vysokých škol, které mají své posluchárny v blízkém okolí.

Další informace:
Tisková zpráva k demonstraci a podpisu otevřených dopisů

Občané požadují záchranu aleje v Thákurově (aneb podívejte se na video z demonstrace): http://www.youtube.com/watch?v=vd1ROrVfA4o&feature=youtu.be

Petra Kolínská, tel. 776 552 022