Poliklinika Pod Marjánkou – jedna kontroverze za druhou

Rada městské části schválila na svém zasedání z 13. 2. 2017 záměr přestavby polikliniky Pod Marjánkou. Zde má nově vzniknout léčebna dlouhodobě nemocných s kapacitou 102 lůžek. Projekt rekonstrukce a dostavby polikliniky ovšem vyvolává kontroverze od svého počátku. Nyní se ukázalo, že plánovaná přestavba je astronomicky předražená. Namísto původních 150 mil. se její rozpočet vyšplhal až na čtvrt miliardy.

V únoru 2016 schválilo zastupitelstvo Prahy 6 po vyostřené debatě záměr využít část objektu Pod Marjánkou 12, ve kterém se aktuálně nachází břevnovská poliklinika, jako léčebnu dlouhodobě nemocných.[1] Radnice přitom tehdy odhadovala, že zprovoznění LDN bude stát přibližně 80 mil. Kč a dalších 70 mil. bude stát rekonstrukce zbývajících částí objektu polikliniky. Dle předloženého harmonogramu mělo být stěhování léčebny dlouhodobě nemocných ukončeno roku 2019.

„Už před rokem jsme na zastupitelstvu upozorňovali, že je projekt problematický. Bylo totiž nutné ukončit nevýhodnou smlouvu s dosavadním nájemcem objektu, kterým byla společnost s anonymní vlastnickou strukturou. Městská část jí v rámci dohody o narovnání vyplatila 39,6 milionu Kč. Marně jsme na zastupitelstvu poukazovali na to, že nájemce, který tají své hospodaření, nebude schopen splnit závazek investovat dalších 75 milionů a nevýhodnou smlouvu o pronájmu bude možné na podzim 2017 vypovědět,“ uvádí Vladimír Šraier, zastupitel za Stranu zelených.[2]

Po roce od schválení původního záměru se přitom ukázalo, že původní kalkulace nákladů byla výrazně podhodnocená. Materiál, který Rada městské části minulý týden, už hovoří o nákladech 100 mil. na rekonstrukci a přístavbu nadzemní části bočního křídla, kam má být LDN umístěna.[3] Dalších 86 mil. má stát rekonstrukce hlavního objektu, ve kterém se nadále počítá s poliklinikou. To je nárůst nákladů o 36 milionů. Dochází také k prodloužení délky celé výstavby, přinejmenším o jeden a půl roku.

„Jenže je zde i další háček. Do kalkulace totiž není započtena rekonstrukce garáží a spojovacího traktu, v němž by mělo mimo jiné sídlit provozní zázemí LDN. Provozní a dispoziční studie, která tvořila podklad pro rozhodování rady, přitom celkové stavební náklady na rekonstrukci a přístavbu objektu odhaduje na celých 264 milionů bez DPH,“ uvádí Petr Palacký (Píša), zastupitel za Stranu zelených.

„Na jednu stranu jsme rádi, že radnice částečně zohlednila připomínky lékařů, kteří nyní v objektu polikliniky provozují své ordinace, na druhou stranu je ovšem navýšení nákladů o více než 100 milionů neakceptovatelné,“ uvádí Pavel Weber, zastupitel za Stranu zelených. “Dlouhodobě upozorňujeme, že veřejnost není o celém záměru dostatečně informovaná. Důležitá rozhodnutí přitom provádí pouze rada městské části, nikoli zastupitelstvo.“ dodává.

Klíčové je, proč má vůbec ke stěhování léčebny dlouhodobě nemocných dojít. Městská část nyní provozuje LDN v areálu bubenečské Chittussiho nemocnice. Objekt je na hranici životnosti, jeho celková rekonstrukce byla odhadována na 130 mil. Kč. „Domníváme se, že pravým důvodem je přitom uvolnit lukrativní pozemek pro developera. Okolí budovy totiž koupila společnost Penta, která zde plánuje luxusní bytovou zástavbu. Přesun léčebny dlouhodobě nemocných developerovi výrazně usnadní situaci,“ komentuje Petr Palacký (Píša).[4]

Kontakty:

Petr Palacký (Píša), 603 114 577, pisap@seznam.cz


[1] Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 6 č. 225/16 a důvodová zpráva k němu, http://www.praha6.cz/export/1418/usnzast/16/16t225.doc a http://www.praha6.cz/usneseni_zast?q=&od=od&do=do&cislo=225&rok=2016#q .

[2] Bližší informace k tomuto tématu viz http://praha6.zeleni.cz/poliklinika-marjanka-vedeni-radnice-nechce-vedet-komu-posila-velkoryse-odstupne/ .

[3] Usnesení Rady MČ Praha 6 č. 2032/17 a důvodová zpráva k němu, http://www.praha6.cz/export/1418/usnrada/17/17t2032.doc .

[4] Podrobnosti viz http://praha6.zeleni.cz/zmena-uzemniho-planu-v-arealu-bubenecske-nemocnice-znamena-zisk-desitek-milionu-pro-investora-co-prinese-praze-6/ .

Další články z rubriky

Koaliční smlouva podepsána. Starostou bude Jakub Stárek, Petr Palacký bude radním pro životní prostředí a klima

Koaliční smlouvu pro následující volební období v Praze 6 uzavřely tři politické kluby. Jedná se o koalici ODS a KDU-ČSL, dále STAN s podporou Zelených a klub PRAHA 6 SOBĚ. Podpisem smlouvy tak byla završena řada jednání, v nichž našly tyto tři kluby shodu jak na tématech pro příští čtyři roky, tak i na personálním rozložení sil v koalici.

Zajímá mě více »
Katastrální mapa
Dejvice

Zelení: Na Hradčanskou patří nová budova Národní knihovny

Zastupitelé Prahy 6 za Stranu zelených prosazují, aby byl pozemek v blízkosti dejvického nádraží a stanice metra Hradčanská rezervován pro novou budovu Národní knihovny. Prázdná parcela doslova na dohled od Pražského hradu je určena k zástavbě v návaznosti na budoucí zahloubení stávající železnice. Na hlavním městě se v současné době připravuje změna územního plánu, která má rozhodnout o budoucím využití této lokality.

Zajímá mě více »