nebesky klid

Změna územního plánu v areálu bubenečské nemocnice znamená zisk desítek milionů pro investora. Co přinese Praze 6?

Skupina PENTA plánuje na místě současného areálu léčebny dlouhodobě nemocných v Bubenči zbudovat luxusní bytové domy. Od záměru si slibuje zisk v řádu stovek milionů korun. Otázkou však je, co tento krok přinese městské části a jejím občanům. Pokud k němu dojde, je třeba stanovit jasné podmínky, za kterých by měla městská část souhlasit se změnou územního plánu. Strana zelených připravila jejich návrhy.

Tisková zpráva Strany zelených na Praze 6, Praha, 13. 10. 2016

Radní městské části Praha 6 na svém zasedání z 12. října odsunuli projednávání změny územního plánu týkající se areálu bubenečské Chittusssiho nemocnice. Revokovali přitom své pouze týden staré usnesení, které se ke změně územního plánu stavělo naopak kladně.

Proč je změna územního plánu v Bubenči kontroverzní? Na tomto území se v současné době nacházejí dva objekty léčeben dlouhodobě nemocných. Větší z nich (spolu nezastavěnými pozemky v areálu) vlastní společnost Nebeský klid, a. s., propojená se skupinou PENTA.  Druhá patří městské části Praha 6. Ta přitom svoji léčebnu plánuje na vlastní náklady přesunout do nově zrekonstruované budovy polikliniky Pod Marjánkou. Krok zdůvodňuje neefektivitou současného provozu, se záměrem bytové výstavby údajně nemá souvislost.

Budova polikliniky Pod Marjánkou přitom musí na náklady Prahy 6 nejprve projít kompletní rekonstrukcí. Jen vypovězení nájemní smlouvy současnému správci objektu přišlo městskou část na 40 mil. Kč. Rekonstrukce samotná bude stát další desítky milionů.  Zelení již v únoru 2016 kritizovali nejasnosti, které jsou s vyplacením odškodného firmě s neprůhlednou vlastnickou strukturou spojené.

Investor zažádal o zásadní změnu využití pozemku bubenečské nemocnice z hlediska územního plánu. Chce, aby namísto veřejného vybavení byl celý areál nově klasifikován jako obytná zóna. To by mu umožnilo dosud levné, těžko zastavitelné pozemky s pomocí radnice zhodnotit. Žádá přitom o takové podmínky, díky kterým by zde mohl postavit až pětipodlažní bytové domy.

“Jsme rádi, že radnice Prahy 6 přehodnotila své původní stanovisko a projednávání změny územního plánu přerušila. Tato změna totiž mimo jiné nerespektuje okolní zástavbu,” uvádí k tomu Karolína Brabcová, zastupitelka Strany zelených na Praze 6. “Nechali jsme si prověřit prostorové možnosti parcely od architektů z ČVUT a ti nám potvrdili, že navržený koeficient OB-D je pro území obklopené prvorepublikovými vilami devastační. Doporučují koeficienty OB-B či OB-C, které umožní dvou- až třípodlažní zástavbu,” dodává zelený zastupitel Petr Palacký (Píša).

Rada městské části Praha 6 na svém zasedání 12. října 2016  souhlas se změnou územního plánu podmínila vypracováním jasného záměru, který bude definovat, co bude na daném území z hlediska veřejného vybavení zachováno. Radnice současně vyjádřila ochotu jednat s investorem o podmínkách, za kterých bude změna územního plánu provedena. Městská část má podle usnesení RMČ č. 1709/16 do konce listopadu zpracovat koncepci nakládání s objektem LDN v Chitussiho ulici a jeho dalšího využití. Do poloviny ledna má pak připravit smlouvu o spolupráci s investorem ohledně vzájemných vztahů vlastníků nemovitostí v areálu.

“Oceňujeme, že se radnice přihlásila k možnosti vyjednat ještě před změnou územního plánu s investorem podmínky, které občanům Prahy 6 snad přinesou nějaké kompenzace za zastavěné území bytovými domy. Právě smluvní nastavení podmínek investorovi považujeme za klíčové,” uvádí k tomu Karolína Brabcová. “Podle našich odhadů totiž navržená změna funkčního využití území investorovi umožní navýšit zisk z developerské činnosti zhruba o 300 milionů Kč. Myslíme si, že takové změny územního plánu lze přijímat pouze za předpokladu, že se stavebník zaváže o část zisku se s městem podělit. Třeba v podobě spoluúčasti na navyšování kapacit pro žáky základních škol.”

V okolních základních školách skutečně už dnes chybí místa. V nedaleké ZŠ Antonína Čermáka bude město muset investovat do půdní vestavby, aby splnilo svoji povinnost poskytnout dětem ze spádové oblasti místo ve škole v blízkosti bydliště. Vznik stovek bytů pak na kapacity základního školství vytvoří další tlak.

Podle Strany zelených by nyní městská část měla ve smlouvě s investorem jasně definovat podmínky, za jakých je ochotná vzdávat se pozemků určených pro veřejnou vybavenost a výměnou za změnu územního plánu po developerovi požadovat ústupky a oficiální kompenzace. Tím by v tomto případě mohlo být především:

  1. Spolufinancování nákladů na stěhování současné léčebny dlouhodobě nemocných z Bubenče do nové budovy;
  2. zachování funkce veřejné zdravotnické služby v areálu, např. v podobě denního stacionáře či hospicu;
  3. spolufinancování půdní vestavby budovy ZŠ Antonína Čermáka;
  4. podíl na vytvoření chybějícího napojení Engelova Zeleného pásu se Stromovkou, např. zbudováním mostku pro pěší a cyklistického spojení parku Lázaro Cardenase se vstupy do Stromovky;
  5. odmítnutí navyšování koeficientu zastavěnosti na OB-D, který je v rozporu s připravovaným Metropolitním plánem a s charakterem okolního území, a navržení nejvýše třípodlažního koeficientu (OB-C), respektujícího okolní prvorepublikové vily.

Kontakty:

Karolína Brabcová, 731 321 737. karolina.brabcova@zeleni.cz

Petr Palacký (Píša), 603 114 577, pisap@seznam.cz

Reportáže k této kauze už minulosti odvysílala i Česká televize: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/216452801240014/

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1719139-luxusni-byty-misto-lecebny-dlouhodobe-nemocnych-radnice-prahy-6-vyklizi-prostor

 

Další články z rubriky

Koaliční smlouva podepsána. Starostou bude Jakub Stárek, Petr Palacký bude radním pro životní prostředí a klima

Koaliční smlouvu pro následující volební období v Praze 6 uzavřely tři politické kluby. Jedná se o koalici ODS a KDU-ČSL, dále STAN s podporou Zelených a klub PRAHA 6 SOBĚ. Podpisem smlouvy tak byla završena řada jednání, v nichž našly tyto tři kluby shodu jak na tématech pro příští čtyři roky, tak i na personálním rozložení sil v koalici.

Zajímá mě více »
Vokovice

V okolí Džbánu se v současnosti stavět nebude. Zbývá vyřešit budoucnost a minulost.

V součtu téměř deset hodin se věnovali ve čtvrtek 24. 2. 2022 osudu okolí vodní nádrže Džbán, kde firma Molepo hodlá stavět bytové domy. I díky tlaku petice Nechte Šárku dýchat iniciované Zelenými byl zamítnut návrh na pořízení změny územního plánu v lokalitě mezi vodní nádrží a Evropskou třídou. Nadále ovšem zbývá vyřešit budoucnost celého areálu a prověřit rovněž jeho problematickou minulost.

Zajímá mě více »