Městská firma neplní svou informační povinnost. Namísto toho vyhrožuje zastupitelům žalobami

Společnost SNEO, a. s., je stoprocentně vlastněná městkou částí Praha 6. Ve svém portfoliu má přípravu klíčových rozvojových projektů v Praze 6, jako je koupaliště Petynka nebo obytný areál Na Dračkách. Pro radnici městské části zároveň organizuje výběrová řízení na valnou většinu významných zakázek. Přitom ovšem neplní důsledně informační povinnosti dané zákony a namísto odpovědi na dotazy vyhrožuje zastupitelům žalobami.

V květnu 2017 byl náhle z Dozorčí rady SNEO odvolán zástupce Strany zelených a expert s bohatou podnikatelskou, finanční a managerskou praxí, Vladimír Šraier. Stalo se tak poté, co od městské firmy požadoval předložení informací o stomilionových veřejných zakázkách, jejich zadávání organizuje pro městskou část Prahu 6 právě SNEO. „Jednalo se přitom o informace, o které už od října 2016 marně požaduje Komise pro otevřenou radnici, která byla na Praze 6 zřízena pro zvyšování transparence v oblasti veřejné zprávy. Šlo nám například o to znát počet a seznam firem, které byly osloveny v rámci výběrových řízení, vysoutěženou cenu a celkovou cenu zakázky po započítání všech víceprací,“ uvádí k tomu Vladimír Šraier.

Městská firma SNEO, a. s., důsledně odmítala zmíněné informace sdělit, a to i po opakovaných dotazech prostřednictvím zákona o svobodném přístupu k informacím a zákona o hlavním městě Praze. „Když jsme o stejné informace požádali i radnici Prahy 6, vyšla nám vstříc jenom částečně,“ vysvětluje Pavel Weber, místopředseda Komise pro otevřenou radnici a spolupředseda Zelených na Praze 6. „A právě zde je ten problém. Ukázalo se tak, že ani radnice nemá podrobný přehled o tom, co přesně se děje s veřejnými zakázkami, které prostřednictvím své městské firmy zadává.“[1]

Namísto odpovědi na požadované informace přišla ze strany SNEA nečekaná odveta. Předžalobní výzva za údajné poškození dobrého jména společnosti.

„Považuji za nepřijatelné, aby společnost vlastněná městkou částí vyhrožovala tímto způsobem zastupitelům,“ uvádí k tomu Petr Palacký (Píša), předseda zastupitelského klubu Zelených. Hrozba soudního sporu se týkala údajných nesrovnalostí v tiskové zprávě, kterou Strana zelených k celému případu vydala.

Máme přitom důvodné podezření domnívat se, že společnost SNEO neplní informační povinnosti hned podle několika zákonů.

  1. V rozporu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nezveřejňuje na svých internetových stránkách informace o položených dotazech a o jejich vyřízení.
  2. V rozporu se zákonem č. 131/2000, Sb., o hlavním městě Praze, odmítla zveřejnit informace zastupiteli městské části, jak konstatovala i odborná porota soutěže Otevřeno x Zavřeno.[2]
  3. V rozporu se zákonem č. 350/2015 Sb., o registru smluv, nezveřejňuje v registru smluv veškeré kontrakty s hodnotou nad 50 000 korun, anebo je zveřejňuje po nepřiměřené lhůtě. „Z analýzy, kterou jsme provedli, vyplývá, že 40 smluv a faktur společnosti bylo v přímém rozporu se zákonem zveřejněno v registru déle, než je požadovaná lhůta 30 dnů. V některých případech činilo přitom zpoždění až 13 měsíců,“ uvádí k tomu Palacký (Píša). „Některé smlouvy dokonce nejsou zveřejněny vůbec, tak například smlouva na sanaci západní fasády budovy Polikliniky Pod Marjánkou v ceně 464 001 Kč, cena této opravy byla přitom na jednání zastupitelstva opakovaně zpochybňována.“
  4. V rozporu s vyhláškou č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele, která slouží jako prováděcí předpis pro  zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, SNEO, a. s., nezveřejňuje na „Profilu zadavatele“ informace o veřejných zakázkách v požadovaném formátu, tedy v podobě strukturovaných dat.
  5. V rozporu se zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, neuveřejnila v patřičné lhůtě ve Sbírce listin účetní závěrku a výroční zprávu za rok 2016.

Přes opakované upozorňování při zasedáních radniční Komise pro otevřenou radnici tyto závažné nedostatky nebyly odstraněny.

Otázka informační povinnosti městké firmy SNEO, a. s., se stala jedním z důvodů pro svolání mimořádného zasedání zastupitelstva městské části Praha 6, které bylo svoláno na pondělí 16. října.

 

Původní tisková zpráva Strany zelených s doplněnými komentáři

Předžalobní výzva společnosti SNEO_č. 1 Předžalobní výzva společnosti_SNEO č._2

[1] V odpovědi kanceláře tajemníka na interpelaci Pavla Webera chybí mj. informace o jmenném seznamu oslovených dodavatelů u každé zakázky a o celkové ceně včetně víceprací.

[2] Viz http://oz.otevrenaspolecnost.cz/ .

Další články z rubriky

Koaliční smlouva podepsána. Starostou bude Jakub Stárek, Petr Palacký bude radním pro životní prostředí a klima

Koaliční smlouvu pro následující volební období v Praze 6 uzavřely tři politické kluby. Jedná se o koalici ODS a KDU-ČSL, dále STAN s podporou Zelených a klub PRAHA 6 SOBĚ. Podpisem smlouvy tak byla završena řada jednání, v nichž našly tyto tři kluby shodu jak na tématech pro příští čtyři roky, tak i na personálním rozložení sil v koalici.

Zajímá mě více »
Katastrální mapa
Dejvice

Zelení: Na Hradčanskou patří nová budova Národní knihovny

Zastupitelé Prahy 6 za Stranu zelených prosazují, aby byl pozemek v blízkosti dejvického nádraží a stanice metra Hradčanská rezervován pro novou budovu Národní knihovny. Prázdná parcela doslova na dohled od Pražského hradu je určena k zástavbě v návaznosti na budoucí zahloubení stávající železnice. Na hlavním městě se v současné době připravuje změna územního plánu, která má rozhodnout o budoucím využití této lokality.

Zajímá mě více »